Tarifes d'alta tensió 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD indexades

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

Les tarifes 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD períodes i les tarifes 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD indexades són les tarifes de tots els punts de subministrament d’alta tensió; és a dir, per a subministraments amb una tensió d’accés superior a 1 kV. 

Aquest tipus de tarifes són habituals en polígons industrials, però també en aquells punts de subministrament allunyats de les xarxes de distribució de baixa tensió, els quals es connecten a xarxes d’alta tensió. Aquesta circumstància es pot donar en zones rurals.

Segons la tensió ens trobem les següents tarifes d’accés:

 • Tarifes 6.1TD: amb una tensió més gran d’1 kV i més petita de 30 kV.
 • Tarifes 6.2TD: amb una tensió més gran o igual a 30 kV i inferior a 72,5 kV.
 • Tarifes 6.3TD: amb una tensió més gran o igual a 72,5 kV i inferior a 145 kV.
 • Tarifes 6.4TD: amb una tensió igual o superiors a 145 kV   

Per a aquests casos, hi ha les següents tarifes disponibles per a cada zona (Península, Balears, Canàries):

 • Tarifes 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD períodes
 • Tarifes 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD indexades

En aquest article expliquem les característiques de les tarifes 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD indexades (les de les tarifes 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD períodes les pots veure en aquest altre).

Les tarifes d’alta tensió indexades traslladen directament a les persones i empreses consumidores el cost de l’energia del mercat majorista diari. Així doncs, les variacions de preu que hi ha es repercuteixen al moment a les usuàries. Si l’energia al mercat majorista s’abaixa, els preus de la tarifa s’abaixen, i si l’energia al mercat majorista s’apuja, els preus de la tarifa s’apugen.

A continuació us parlarem de:

Composició del preu

El preu de la tarifa indexada inclou els mateixos conceptes que el de la tarifa per períodes:

 • El cost de l’energia.
 • Els càrrecs i peatges que estableix la normativa.
 • Altres conceptes que s’han de pagar per poder consumir energia.
 • Cost d’adquisició dels certificats de garantia d’origen 100% renovable.
 • Cost de les desviacions.
 • Marge per a la cooperativa. No es tracta d’un marge per obtenir benefici econòmic, sinó del marge que necessitem per dur a terme la nostra activitat (salaris de persones treballadores, lloguer d’oficines, material...).

A l’article “ Com establim els preus a Som Energia” trobaràs més detalls en aquest sentit.

A part del preu de l’energia, també hi ha el preu de la potència, que és el mateix que en la tarifa per períodes, i uns afegits, també comuns amb aquesta altra tarifa:

 • Lloguer de comptador.
 • Bo social.
 • Excessos de potència (si és el cas).
 • Energia reactiva (si és el cas).
 • Impostos (IVA o IGIC, i impost elèctric).
 • Hi poden aparèixer altres conceptes: drets d’accés, extensió i enganxament...

Un preu d’energia per a cada hora 

Una altra de les característiques d’aquesta tarifa és que cada hora té un preu diferent i canvia cada dia. Com que es trasllada el preu del mercat diari, no se sap amb antelació. Únicament es pot saber amb un dia d’antelació si el preu tendirà a ser elevat o econòmic, i quines hores del dia seran les més cares i les més econòmiques.

El preu de l’energia per a cada hora es calcula a partir d’una fórmula on s’introdueix el cost de l’energia d’aquella hora més la resta de costos associats a l’adquisició de l’energia. És a dir, el preu de cada hora conté el preu que marca el mercat majorista més la resta de costos associats a la compra de l’energia. Pots veure la fórmula a aquest altre article del Centre d’Ajuda.

Sis potències contractades

Aquesta tarifa disposa de sis períodes horaris de potència anomenats P1, P2, P3, P4, P5 i P6, i cada un té uns preus concrets. Els preus de la potència són els mateixos que a la tarifa per períodes.

Es pot contractar una potència diferent a cada un dels sis períodes. Ara bé, cal que segueixin el criteri de potències creixents, és a dir, la potència contractada en un període concret ha de ser igual o superior a la del període anterior. Això vol dir que: P1 ≤ P2 ≤ P3 ≤ P4 ≤ P5 ≤ P6.

A cada zona territorial (Península, illes Balears i illes Canàries) i segons quin mes de l’any sigui, li correspon un període o un altre. Per a una informació més detallada, pots consultar aquest enllaç.

Possibilitat de superar la potència contractada

El subministrament no s’interromp si s’utilitza una potència superior a la contractada. Ara bé, tal com expliquem en el moment de parlar de la factura, aquest ús de potència per sobre de la contractada pot suposar un cost econòmic.

Aquesta tarifa té permanència?

Aquesta tarifa no té permanència. Si en algun moment vols canviar, podràs passar-te a una tarifa d’alta tensió períodes (sempre que estigui disponible) o bé podràs canviar-te de comercialitzadora, sense que se t’apliqui cap penalització.

Com que les tarifes d’alta tensió períodes són unes tarifes per les quals acordem la compra de l’energia amb força antelació, si de sobte moltes persones volguessin la tarifa per períodes, no tindríem prou energia acordada per comprar (i el fet de comprar-ne més podria suposar que els preus establerts ja no cobririen tot el cost de l’energia). És per això que diem que podràs canviar-te a una tarifa d’alta tensió períodes sempre que estigui disponible.

Es pot saber amb antelació quant costarà?

Com que és una tarifa que depèn en bona part del preu de l’energia al mercat diari majorista (que se sap amb un dia d’antelació), i també de les hores en què cadascú utilitzi l’energia, no es poden fer estimacions fiables del que costarà per a cada contracte, ni tampoc té sentit comparar-la amb les tarifes actuals per períodes. Qualsevol comparació només serà útil per saber si una factura hauria estat més econòmica o més cara, però els resultats no es poden aplicar al futur.

Preu de compensació dels excedents d’autoproducció

Per establir el valor de la compensació d’excedents d’autoproducció (per als contractes amb compensació simplificada activada) continuem aplicant el mateix criteri que fins ara: l’energia es compensa al mateix valor que li costa a la cooperativa proveir-se d’energia al mercat majorista. Això, aplicat a una tarifa d’alta tensió indexada, vol dir que els excedents generats a una hora concreta es compensaran al preu de l’energia al mercat majorista diari a aquella hora.

El preu de compensació no és el mateix que el preu de venda de l’energia, ja que, com hem explicat, el preu de venda de l’energia inclou també altres conceptes: peatges, càrrecs, sobrecostos del sistema… que no s’apliquen a la compensació d’excedents. Pots trobar-ne més detalls en aquest altre article.

Com canviar a una tarifa d’alta tensió indexada

Si et vols canviar a la tarifa 6.1TD indexada, ho pots fer a través de l’ Oficina Virtual. Un cop hi siguis, hauràs d’anar a l’apartat “Contractes”, clicar a “Modificar la tarifa” i seguir les indicacions que t’aniràs trobant. Per si et queden dubtes, en aquest altre article t’expliquem com demanar el canvi.

Si disposes una tarifa 6.2TD, 6.3TD o bé 6.4TD, ens pots demanar el canvi per correu electrònic a modifica@somenergia.coop.

La factura amb una tarifa d’alta tensió indexada

Facturació de la potència

El terme de potència es factura en dos conceptes: per un costat, es factura la potència contractada de cada un dels sis períodes i, per l’altre, els excessos de potència o penalitzacions quan se supera la potència contractada de cada un dels períodes.

Per determinar el cost d’aquestes penalitzacions caldrà tenir en compte la potència contractada.

 • Quan la potència contractada sigui fins a 50 kW (inclosos), la penalització per haver superat la potència contractada serà el preu de la potència excedida multiplicat pel doble de la diferència entre la potència utilitzada i la potència contractada. Per a més informació, pots consultar aquest article: Cost dels excessos de potència per a tarifes fins a 50 kW.

En les tarifes d’alta tensió indexades no apliquem marge per a la viabilitat de la cooperativa en el terme de potència. Per tant, el preu que apliquem està definit per llei i el pots consultar en l' apartat de tarifes del nostre web.

Facturació de l’energia utilitzada

És el cost de l’energia utilitzada a cada una de les hores. Es multipliquen els kWh utilitzats durant cada una de les hores pel preu del kWh de cada hora. Tal com hem dit, a les tarifes indexades el preu de l’energia (€/kWh) és diferent cada dia, i cada hora.

Facturació de l’energia reactiva

L 'energia reactiva apareix a les installacions elèctriques quan s'utilitzen aparells que necessiten crear camps magnètics i elèctrics per funcionar. Aquesta energia és molesta per a la distribució, i per aquesta raó es van crear recàrrecs pels excessos d'aquesta energia bolcats a la xarxa que s’apliquen segons normativa. En aquest terme, Som Energia no aplica cap marge econòmic.

Altres conceptes de la factura

A la factura també veuràs reflectits altres conceptes que cal sumar per obtenir el cost total:

 • Bo social: el cost que aporta cada contracte en el finançament del bo social. Sobre aquest concepte s’aplica l’impost de l’electricitat i l’IVA.
 • Impost d'electricitat: és un impost regulat pel govern (també s’hi aplica l'IVA). La llei recull certes bonificacions per a certes activitats econòmiques. Ho expliquem en aquest enllaç: Bonificació de l’impost elèctric.
 • Lloguer de comptador: és un cost que pagues a la distribuïdora a través de la nostra factura. És un valor regulat per llei, independent de l'empresa comercialitzadora amb la qual tinguis contractada la llum.
 • IVA, actualment del 21% sobre gairebé tots els imports: la potència contractada, les penalitzacions de potència, l’electricitat utilitzada, l’energia reactiva, el bo social, el lloguer del comptador, l’impost elèctric, possibles càrrecs addicionals per modificacions, altes o altres conceptes… En el cas de les Canàries, s’hi aplica l’IGIC (Impost general indirecte canari).
 • Altres conceptes que poden aparèixer a la factura: 
  • Drets d'accés, d'extensió, i d’enganxament: només en cas que hi hagi modificacions contractuals, altes de subministrament i modificacions de la connexió. Són recàrrecs regulats, i els cobra la distribuïdora a través de la nostra factura.

La suma de tots aquests conceptes (facturació per potència contractada, excessos de potència, facturació per electricitat utilitzada, energia reactiva, bo social, impostos i altres costos) fa l’ import total de la factura.

En aquest article aclarim dubtes que et poden sorgir quan la factura et sembli incorrecta.

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte