Bonificació de l’impost elèctric

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

L’impost elèctric (IESE) és un impost especial (actualment, 5,112696%) que s’aplica sobre la potència contractada i l’energia utilitzada. 

Per compensar la situació de preus elevats de l’electricitat, el 16 de setembre del 2021, el govern va aprovar una reducció del percentatge d’impost elèctric. Mentre estigui vigent el decret, aquest passa del 5,11% al 0,5%, amb un import mínim de 0,1 euros per cada 100 kWh emprats.

Segons la Llei 28/2014 de 27 de novembre, alguns punts de subministrament poden optar a un percentatge de bonificació de l’impost elèctric sempre que dediquin l’energia elèctrica que utilitzen a un d’aquests usos:

  1. Reducció química i processos electrolítics.
  2. Processos mineralògics. 
  3. Processos metal·lúrgics (els definits per la llei). 
  4. Activitats industrials amb una electricitat consumida que representi més del 50% del cost d’un producte. 
  5. Regs agrícoles.
  6. Activitats industrials amb unes compres o un ús d’electricitat que representin almenys el 5% del valor de la producció.

Si et trobes en alguna d’aquestes casuístiques, et recomanem consultar directament la llei per determinar exactament si la teva activitat es pot incloure en un dels punts anteriors.

Aquesta bonificació, tal com marca la llei, pot arribar al 85% de la base imposable sobre la qual es calcula el IESE. En alguns casos en els quals en el punt de subministrament es donen diferents activitats econòmiques o usos, aquest percentatge pot ser menor segons el que determini l’Agència Tributària.

A més a més, queden exempts de l’impost: 

  • Els punts de subministrament que utilitzin l'energia elèctrica en activitats relacionades amb les relacions diplomàtiques, acords amb tercers països i convenis internacionals:
  • Els punts de subministrament associats a una instal·lació de producció d’energia elèctrica acollida al règim retributiu específic d’acord amb la legislació sectorial.
  • Els punts de subministrament associats a les instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica per a la realització exclusiva d’aquestes activitats.

Com tramitar la bonificació?

Per tal de tramitar la bonificació, s’ha de sol·licitar la inscripció al registre territorial de l'Oficina Gestora d'Impostos Especials. Aquest tràmit es fa a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, concretament a la delegació territorial del lloc on es troba el punt de subministrament.

Una vegada feta la inscripció, l’Agència Tributària ha d’enviar un comunicat d’inscripció al registre amb la Targeta d’inscripció, en la qual s’indica el percentatge de bonificació, el CUPS del punt de subministrament, la data d'inscripció i un codi d'identificació de l'electricitat (CIE)

Per aplicar la bonificació al contracte de llum, ens has d’enviar per correu electrònic, a fiscal@somenergia.coop, la carta que t’enviï Hisenda amb la Targeta d'inscripció en la qual es confirma que t'atorguen la bonificació i en quin percentatge, el CUPS al qual s’aplica la bonificació, la data d'aplicació i el codi CIE.

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte