Tarifes d'alta tensió 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

Sota el paraigua de les tarifes 6.X agrupem totes aquelles tarifes d’alta tensió; és a dir, per a subministraments amb una tensió d’accés superior a 1 kV

Aquest tipus de tarifes és habitual en polígons industrials, però també en aquells punts de subministrament allunyats de les xarxes de distribució de baixa tensió, els quals es connecten a xarxes d’alta tensió. Aquesta circumstància es pot donar en zones rurals.

Segons la tensió ens trobem les següents tarifes d’accés:

  • Tarifa 6.1TD: amb una tensió més gran que 1 kV i més petit que 30 kV.
  • Tarifa 6.2TD: amb una tensió més gran o igual a 30 kV i inferior a 72,5 kV.
  • Tarifa 6.3TD: amb una tensió més gran o igual a 72,5 kV i inferior a 145 kV.
  • Tarifa 6.4TD: amb una tensió igual o superiors a 145 kV   

A l’apartat de tarifes d’electricitat del web de la cooperativa pots trobar els preus de la tarifa 6.1TD, la més habitual de les tarifes d’alta tensió. Si el teu subministrament disposa d’una tensió d’accés superior a 30 kV i vols contractar amb la cooperativa, ens pots enviar un correu a empresa@somenergia.coop i et facilitarem informació al respecte.

Característiques de les tarifes 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD

Horaris i períodes 

Les tarifes 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD disposen de 6 períodes d’energia i de potència anomenats P1, P2, P3, P4, P5 i P6, i tenen, cadascun, uns preus concrets d’energia i potència (els preus del P1 són els més elevats, i després van disminuint fins als del P6, que són els més econòmics).

A cada zona territorial (Península, Illes Balears i Illes Canàries), i segons quin mes de l’any sigui, li correspon un període o un altre. Per a una informació més detallada, pots consultar aquest article: Horaris i períodes de la tarifa 3.0TD i les tarifes d'alta tensió 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD

6 potències contractades

Es pot contractar una potència diferent a cada un dels sis períodes, que coincideixen amb els períodes d’energia. Ara bé, cal que segueixin el criteri de potències creixents, és a dir, la potència contractada en un període concret ha de ser igual o superior a la del període anterior. Això vol dir que: P1<= P2 <= P3 <= P4 <= P5 <= P6.

Possibilitat de superar la potència contractada

En cap cas el subministrament queda interromput per utilitzar una potència superior a la contractada.

La factura amb les tarifes 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD

Facturació de la potència

El terme de potència es factura en dos conceptes: per un costat, es factura la potència contractada de cada un dels sis períodes i, per l’altre, els excessos de potència o penalitzacions quan se supera la potència contractada de cada un dels períodes.

Per determinar el cost d’aquestes penalitzacions caldrà tenir en compte la potència contractada.

  • Quan la potència contractada sigui fins a 50 kW (inclosos), la penalització per haver superat la potència contractada serà el preu de la potència excedida multiplicat pel doble de la diferència entre la potència utilitzada i la potència contractada. Per a més informació, pots consultar aquest article: Cost dels excessos de potència per a tarifes fins a 50 kW

Facturació de l’energia utilitzada

És el cost de l’energia utilitzada a cada període. Es multipliquen els kWh utilitzats durant cada un dels períodes pel preu del kWh de cada període. 

El preu de l’energia activa (€/kWh) és diferent en cadascun un dels períodes, i podem parlar d’un escalat de preus on el període P1 és el més car, i la resta de períodes (P2, P3, P4 i P5) van baixant gradualment de preu, fins al període P6 que resulta el més econòmic. Pots consultar els preus de Som Energia a l'apartat de tarifes del nostre web.

Entre els dies 1 d’octubre i 31 de maig, i en aplicació del RDL 10/2022, als preus de Som Energia els hem d’afegir el preu corresponent al mecanisme d’ajust del gas. Per als contractes amb tarifa indexada, aquest concepte ja està inclòs al preu de la indexada. Per als contractes sense tarifa indexada, com que és un concepte variable i que no es pot conèixer amb antelació, no està inclòs als preus, per tant, s’ha d’afegir posteriorment. Això apareix, a la factura, en una línia afegida, situada a l’apartat de facturació per energia consumida. El mecanisme d’ajust del gas depèn de l’energia utilitzada total (no depèn dels períodes horaris en què s’utilitzi l’energia). Per a més informació, podeu llegir aquesta notícia del blog i aquest article del Centre d’Ajuda.  

Facturació de l’energia reactiva

L'energia reactiva apareix a les instal·lacions elèctriques quan s'utilitzen aparells que necessiten crear camps magnètics i elèctrics per funcionar. Aquesta energia és molesta per a la distribució i per aquesta raó es van crear recàrrecs pels excessos d'aquesta energia bolcats a la xarxa. En aquest terme, Som Energia no aplica cap marge de benefici.

Altres conceptes de la factura

En la factura també veuràs reflectits altres conceptes que cal sumar per obtenir el cost total:

  • Lloguer d'equips: es tracta del lloguer dels comptadors que pagues a la distribuïdora a través de la nostra factura. En el cas de tenir el comptador en propietat (poc habitual), aquest import serà 0 euros.
  • Impost d'electricitat: és un impost regulat pel govern (també s’hi aplica l'IVA). La llei recull bonificacions per a certes activitats econòmiques. Ho expliquem en aquest enllaç: Bonificació de l’impost elèctric.
  • IVA, actualment del 21%.
  • Donatiu voluntari: aquest concepte està exempt d'IVA.
  • Drets d’accés, d’extensió, d’enganxament, verificació o supervisió: conceptes que cobra l’empresa distribuïdora a través de la nostra factura si has tramitat una alta de subministrament o has fet una modificació contractual.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte