Cost de la potència i dels excessos de potència

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

Segons la potència que tinguis contractada i de les característiques de la instal·lació, el cost de la potència i dels excessos de la potència es defineixen de diferent manera.

Tarifa 2.0TD: menys de 15 kW de potència contractada i baixa tensió 

En el cas de tarifa 2.0TD, cal diferenciar entre si disposes d’elements no interrompibles a la instal·lació, o no. 

Tal com expliquem en l’enllaç següent, entenem per “ elements no interrompibles” aquells aparells elèctrics que el personal tècnic que emet el butlletí o certificat elèctric consideri que no poden tenir una interrupció del servei elèctric, com per exemple: ascensors, equips de ventilació forçada en garatges, habitatges amb circumstàncies mèdiques especials...

Tarifa 2.0TD amb elements no interrompibles

Si el teu punt de subministrament disposa d’elements no interrompibles, pots sol·licitar la facturació per maxímetre. En aquest cas, el subministrament no s’interromprà per molt que se  superi la potència contractada.  Per contra, poden haver-hi penalitzacions, tal com expliquem a l’article següent, on també expliquem el cost de la potència per a aquest tipus de contractes:

Tarifa 2.0TD sense elements no interrompibles

És el cas més habitual. A l’enllaç següent expliquem com es factura el terme de potència en la tarifa 2.0TD.

Entre 15 i 50 kW de potència contractada

Si disposes d’una potència contractada d’entre 15 i 50 kW, els excessos de potència es calculen tal com expliquem en aquest article: Cost dels excessos de potència per a tarifes entre 15 i 50 kW

Aquest cost és independent de si el teu contracte està en baixa o alta tensió, és a dir, si tens una tarifa 3.0TD o  una de les tarifes d'alta tensió 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD.

Més de 50 kW de potència contractada

Si disposes d’una potència contractada superior a 50 kW, els excessos de potència es calculen tal com expliquem en aquest article: Cost dels excessos de potència per a tarifes de més de 50 kW

De la mateixa manera que el cas anterior, aquest cost no depèn de si el teu contracte està en baixa o alta tensió, és a dir, si tens una tarifa 3.0TD o  una de les tarifes d'alta tensió 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte