Energia reactiva: què és, efectes en la factura i com eliminar-la

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

L’energia reactiva

L'energia reactiva apareix a les instal·lacions elèctriques quan s'utilitzen aparells que necessiten crear camps magnètics i elèctrics per funcionar. És a dir, aparells que disposen de bobines i condensadors. Per exemple, els motors dels frigorífics i congeladors, els fluorescents i els transformadors, entre d’altres.

Aquesta energia és molesta per a la distribució, ja que incrementa les pèrdues a les xarxes elèctriques. Per aquesta raó, es van crear recàrrecs pels excessos d’energia reactiva bolcada a la xarxa.

A part de repercutir a la teva factura, l'energia reactiva també provoca que baixi la potència a la instal·lació, de manera que cal tenir una potència contractada més alta.

Segons els aparells presents a la instal·lació, l’energia reactiva pot ser energia reactiva inductiva o energia reactiva capacitiva. Entre elles es compensen, per la qual cosa al final només hi pot haver energia d’un dels dos tipus.

L'energia reactiva es mesura en kVArh (kilovoltsampers reactius-hora).

Energia reactiva inductiva

L’energia reactiva inductiva apareix a les instal·lacions elèctriques bàsicament quan tenim aparells que funcionen amb bobines. Per exemple, qualsevol aparell que funcioni amb un transformador, motors (frigorífics i congeladors), compressors (aire condicionat), forns microones, tubs fluorescents...

Les penalitzacions per energia reactiva inductiva

S’apliquen penalitzacions per l’energia reactiva inductiva generada només a contractes amb potència contractada superior a 15 kW en baixa tensió (tarifa 3.0TD) i en tots els contractes amb alta tensió, tarifes 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD.

Si l’energia reactiva inductiva que apareix a la nostra instal·lació és inferior al 33% de l’energia activa utilitzada, no hi ha penalització. Fins al 33% mai es paga. Es paga cada kVArh de més, si ens passem d’aquest 33%.

El període P6, que correspon a l’horari de 0 a 8 h els dies entre setmana, més totes les hores dels caps de setmana i els dies festius d’àmbit estatal, queda exempt d’aquest tipus de penalitzacions.

Cost econòmic de l’energia reactiva inductiva

Si l’energia reactiva inductiva que apareix a la instal·lació és superior al 33% de l’energia activa utilitzada, pagaràs 0,041554 euros per cada kVArh de més. 

Si l’energia reactiva inductiva que apareix a la instal·lació és superior al 75% de l’energia activa utilitzada, pagaràs 0,062332 euros per cada kVArh de més.

Possibilitat d’interrupció del subministrament

La normativa marca que si en tres mesos l’energia reactiva inductiva supera en 1,5 vegades l’ús d’energia activa, és obligatori que la persona titular del punt de subministrament faci accions per eliminar-la. Si la incidència persisteix, l'empresa distribuïdora podria arribar a suspendre el subministrament.

Com s’elimina l'energia reactiva inductiva

L'opció més habitual és compensar l’energia reactiva inductiva instal·lant una bateria de condensadors.  

En aquests casos, recomanem contactar amb una empresa especialitzada que proposi solucions per minimitzar l’energia reactiva. És important demanar diferents pressupostos i tenir clar el temps que trigarem a recuperar la inversió. Normalment, el període de retorn és baix, així que val la pena estudiar el cas.

L’energia reactiva capacitiva

Tot i que no és tan habitual, l’energia reactiva capacitiva apareix a les instal·lacions elèctriques de manera semblant a l’energia reactiva inductiva, però de signe contrari. Sorgeix quan a la instal·lació tenim bancs de condensadors, enllumenat tipus led, ordinadors o cables enterrats.

Les penalitzacions per energia reactiva capacitiva

L’actual llei preveu que es puguin aplicar penalitzacions per energia reactiva capacitiva només a contractes amb tarifes d’alta tensió. Aquestes són les 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD.

Aquestes penalitzacions només s’apliquen en el període P6 que, com hem dit, correspon a l’horari de 0 a 8 h els dies entre setmana, més totes les hores dels caps de setmana i els dies festius d’àmbit estatal.

Cost econòmic de l’energia reactiva capacitiva

Si l’energia reactiva capacitiva que apareix a la instal·lació és superior al 20% de l’energia activa utilitzada per hora, pot aparèixer una penalització. De moment la CNMC proposa un preu de 0 euros per cada KVArh de més i deixa la porta oberta a aplicar una penalització més endavant.

Com s’elimina l'energia reactiva capacitiva de la instal·lació

Hi ha diverses opcions que es poden aplicar en cas que a la instal·lació aparegui energia reactiva capacitiva. Des de la cooperativa aconsellem posar-se en contacte amb una empresa especialitzada per tal de buscar-hi la millor solució.

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte