Cost dels excessos de potència per a tarifes entre 15 i 50 kW

ATENCIÓ!

La informació que s’explica en aquest article serà vàlida a partir de l'aplicació del nou sistema de peatges de transport i distribució d’electricitat publicat al BOE via circular de la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència). A petició de la CNMC, i segons ha publicat el BOE, l’aplicació del nou sistema de peatges de transport i distribució es farà a partir de l’abril de 2021 (el canvi es podria aplicar gradualment). En aquest enllaç en trobareu més informació.

El maxímetre calcula la mitjana de potència utilitzada de cada quart d’hora i, si aquesta mitjana resulta superior a la potència contractada, s’aplica una penalització.

Aquesta penalització s’aplica a les tarifes 3.0TD i 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD amb una potència contractada entre 15 i 50 kW.

Aquesta penalització serà el preu de la potència excedida en aquell període concret pel doble de la diferència entre la potència utilitzada i la potència contractada, i s’aplicarà només als períodes en què s’hagi excedit:

2 x (potència utilitzada - potència contractada) x preu d’excés de potència

Per potència utilitzada s’entén el valor de potència utilitzada més elevat de tots els valors mensuals de potència mitjana quart-horària.

La potència contractada serà la que correspongui a cada un dels períodes de potència.

Els preus d’excés de potència es defineixen segons el tipus de tarifa, i prenen els següents valors:

3.0TD 6.1TD 6.2TD 6.3TD 6.4TD
Preu de l'excés de potència en euros /kW 1,406400 1,406400 1,406400 1,406400 1,406400

La facturació pel terme de potència demandada es realitzarà mensualment prorratejant pel nombre de dies que comprèn el període de facturació, considerant que el dia de lectura inicial està exclòs i el dia de lectura final està inclòs i que els mesos són de trenta dies, això equival a dividir el cost dels excessos entre 30 i multiplicar-los pel nombre de dies de la factura en concret.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte