Com establim els preus a Som Energia

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

Objectiu i valors de Som Energia

L’objectiu de Som Energia és transformar l’actual model energètic cap a un de renovable, distribuït i en mans de la ciutadania. Som una cooperativa que no busca el benefici econòmic. Els preus, doncs, no estan fixats amb l’objectiu de lucrar-nos, sinó simplement de garantir la viabilitat de la cooperativa. 

A l’hora de fixar els preus, traslladem l’esquema que estableix la normativa a les persones i entitats consumidores. No fem productes comercials ni tarifes planes, sinó que els càrrecs i peatges (conceptes que s’han de pagar per utilitzar energia) els repercutim allà on els estableix la regulació, amb l’objectiu d’augmentar la transparència sobre el funcionament del mercat elèctric.

De la mateixa manera, no fem ofertes ni descomptes per a nous contractes, ni com a estratègia per retenir contractes. .

Tipus de tarifes actuals

Actualment, oferim dues tarifes per a cada tipus de contracte. Així, tenim les tarifes per períodes i les tarifes indexades. Tot i així, la manera com n’establim els preus és molt similar i segueix uns criteris comuns. 

En l’article següent del centre d’ajuda expliquem amb detall totes les tarifes que ofereix la cooperativa.

Què han de cobrir els preus?

A l’hora d’establir els preus, com a comercialitzadora, hem de tenir en compte que els preus han de cobrir:

 • El cost de l’energia.
 • Els càrrecs i peatges que estableix la normativa.
 • Altres conceptes que s’han de pagar per consumir energia. 
 • Certificats de garantia d’origen 100% renovable.
 • Marge per a la cooperativa. No es tracta d’un marge per obtenir benefici econòmic, sinó del marge que necessitem per dur a terme la nostra activitat (salaris de persones treballadores, lloguer d’oficines, material...).
 • Impostos (IVA i impost elèctric).

Alguns d’aquests conceptes els estableix la normativa vigent:

 • Els càrrecs i peatges.
 • Altres conceptes que s’han de pagar per poder consumir energia.
 • Impostos (IVA i impost elèctric).


Altres depenen de la cooperativa:

 • Marge per a la viabilitat de la cooperativa.
 • Certificats de garantia d’origen 100% renovable.


I altres depenen del mercat:

 • Cost de l’energia.

Els conceptes que estableix la normativa vigent els traslladem i apliquem allà on estableix la regulació. Aquests conceptes són, per exemple:

 • Càrrecs. Els estableix i cobra l’administració, a qui Som Energia paga a través de les distribuïdores, i es destinen al que el govern decideixi, per exemple pagar la retribució específica de les renovables (antigues primes), eixugar el dèficit de tarifa, o finançar els extracostos insulars per a la producció d'energia elèctrica. 
 • Peatge de transport i distribució, que cobren les distribuïdores.
 • Costos que cal pagar a Red Eléctrica: sobrecostos del sistema, pagaments per capacitat, penalitzacions per desviaments entre energia comprada i la que finalment s’ha utilitzat…
 • Fons Nacional d’Eficiència Energètica.
 • Servei de l’Operador del Mercat (OMIE) i del Sistema (REE)
 • Impostos: impost elèctric i IVA o bé IGIC.

L’Assemblea General de sòcies i socis estableix quin marge es pot aplicar. Es tracta d’un marge per a la viabilitat de la cooperativa, és a dir, per cobrir els salaris, material, lloguers d’oficines, programari informàtic, proveïdores... Actualment, està fixat entre el 0,5 i el 2% d’EBITDA (resultat abans d’impostos).

L’Assemblea també ha establert on s’ha d’aplicar aquest marge. Ara com ara, està fixat aplicar-lo principalment sobre el preu de l’energia, i una petita part sobre la potència contractada.

Els certificats de garantia d’origen 100% renovable els adquirim a productors renovables, a vegades directament i a vegades a través d’intermediaris. El preu d’aquests certificats no està regulat, i depèn de l’oferta i la demanda. Així doncs, aquest concepte depèn dels acords a què podem arribar amb els productors renovables i els intermediaris. 

Respecte al cost de l’energia que comercialitzem, depèn de si es tracta de les tarifes indexades o les tarifes de períodes:

 • El cost de l’energia en les tarifes indexades és el cost de l’energia al mercat majorista diari. Cada dia a cada hora, l’energia al mercat majorista diari té un preu diferent (és per això que les tarifes indexades canvien cada dia cada hora). 
 • Saber el cost de l’energia en les tarifes de períodes és una mica més complex. Ho expliquem a l’apartat següent.

Com sabem quant ens costa l'energia per a les tarifes de períodes?

Saber què ens costa l’energia està relacionat, és clar, amb com i d’on l’obtenim.

Quan fem una revisió o actualització dels preus de les tarifes per períodes, la part de l’energia la treballem de la manera següent:

Primer fem una previsió de quanta energia necessitarem en els mesos següents (mentre estiguin vigents, previsiblement, els nous preus). Aquesta previsió la fem en funció del nombre de contractes que tenim, el tipus de consum que acostumen a tenir i l’època de l’any (si seran mesos freds o calorosos amb molta demanda d’energia, o si seran mesos d’entretemps amb poca demanda…). Un cop tenim la previsió de la demanda, anem a buscar l’energia, que obtenim de diferents maneres:

 1. Una part la comprem al mercat de futurs, amb mesos d’antelació. Arribem a acords amb entitats financeres que treballen amb mercats de futurs o amb productors d’energia. En aquests acords ens comprometem a comprar una quantitat determinada d’energia durant els mesos següents, i acordem a quin preu la pagarem. D’això se’n diu “comprar l’energia al mercat de futurs” (tot i que també inclou productors). Això ens serveix, a Som Energia, per tenir la seguretat que podrem obtenir aquella quantitat d’energia a un preu que ja coneixem, fixat i tancat, i que no variarà per molt que al cap d’uns mesos el cost de l’energia hagi pujat o baixat. Tenir acordat el preu al qual comprarem l’energia ens permet poder establir-ne el preu per a les setmanes o mesos següents (i, per tant, no haver de canviar preus constantment).
 1. Una altra part de l’energia prové de les nostres plantes de producció. Com que són les nostres plantes, ja sabem quin és el cost d’aquesta energia (el cost de construcció, posada en marxa i manteniment de les plantes). No depèn de les fluctuacions i especulacions del mercat energètic. 
 1. Per tal de poder ajustar més la quantitat d’energia que comprem, una altra part la comprarem poc abans de comercialitzar, al mercat diari de l’energia, per tant, al moment de fixar els nous preus, encara no sabrem quant ens costarà. En aquest cas, doncs, hem de fer una previsió, en funció de diferents paràmetres, de quin serà el preu al qual comprarem l’energia. Habitualment, això no canviava gaire. Des de l’estiu de 2021, però, el cost de l’energia que comprem per comercialitzar ha estat augmentant de forma exponencial, i ha arribat a nivells imprevisibles. Les previsions que havíem fet, doncs, van quedar desfasades i és per això que vam haver d’actualitzar les tarifes abans del previst.

Amb aquests tres paràmetres, doncs, obtindrem una previsió del que ens costarà comprar l’energia per comercialitzar-la. 

Per establir el preu de la potència per a cadascun dels dos períodes horaris:

 • Apliquem els peatges i càrrecs establerts per normativa.
 • Apliquem l’altra part del marge per a la viabilitat de la cooperativa.

A la factura

A les factures d’electricitat, a part dels preus de l’energia i la potència, s’hi afegeixen posteriorment els impostos i altres conceptes (lloguer de comptador, costos per modificacions de contractes…), establerts per normativa o per les distribuïdores. Si el teu contracte és domèstic, amb menys de 15 kW de potència contractada, pots consultar aquests articles: Entendre la factura 2.0TD i Entendre la factura 2.0TD indexada.

Revisió de preus

Contínuament revisem les previsions fetes i la realitat del moment, amb la finalitat de dur a terme un seguiment de l’evolució del mercat de l’electricitat i de tots els elements que t’hem detallat. L’objectiu és assegurar la viabilitat econòmica de la cooperativa alhora que mantenim tarifes competitives i robustes davant la variabilitat del sector.

Habitualment, i segons està establert per l’Assemblea General, actualitzem els preus dues vegades l’any, al gener i al juliol. Algunes vegades els càlculs indiquen que s’han d'apujar preus; altres, que no cal variar-los i altres, que s’han d’abaixar. 

Des de l’estiu de 2021, però, el Consell Rector (òrgan designat per l’Assemblea) va haver d’aprovar-ne la modificació més sovint. Va ser necessari per a la complicada situació del mercat elèctric i la volatilitat del cost de l’energia: si no s’haguessin apujat les tarifes, el cost de comprar l’energia hauria estat molt superior al preu al qual la comercialitzem. 

A part de les modificacions de preu establertes per Som Energia, que sempre avisem amb 30 dies d’antelació, també pot ser que els preus s’hagin de modificar si s’aprova una nova regulació que modifica algun dels imports que s’han de pagar per consumir energia (per exemple, l’IVA, els càrrecs o els peatges). En aquests casos, els canvis s’han d’aplicar al moment i no és possible avisar amb antelació.

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte