El bo social

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

En aquest article expliquem els punts següents en relació amb el bo social:

Què és el bo social?

El bo social és un ajut creat pel Govern, en forma de descompte de la factura elèctrica. Està dirigit a determinats col·lectius considerats vulnerables, agrupats en categories, d’acord amb els llindars de renda de les unitats de convivència establerts per la llei i també segons determinades condicions especials. 

Les categories de persones amb dret al bo social són: 

  • Les consumidores vulnerables 
  • Les consumidores vulnerables severes
  • Les consumidores vulnerables severes en risc d’exclusió social.

Normalment, aquest ajut representa una  reducció del terme de potència i del terme d’energia sobre la factura d’electricitat, del 25% per als consumidors vulnerables, del 40% per als consumidors vulnerables severs i pot arribar a ser de fins al 100% per als consumidors vulnerables severs en risc d'exclusió social. 

Per poder optar al bo social cal, d’una banda, complir els requisits establerts i, de l’altra, és necessari també que el contracte d’electricitat estigui en una comercialitzadora de referència (mercat regulat) i es consideri que l’habitatge és l’habitual. Som Energia no està al mercat regulat, és per això que no la podem oferir. En donem més detalls a la part final d’aquest article.

Quines són les comercialitzadores de referència?

En aquest enllaç pots trobar la llista de les comercialitzadores de referència. Tal com hem dit, cal contractar el bo social a través d’una comercialitzadora d’aquesta llista, amb independència d’on es trobi l’habitatge. 

Cal tenir present, també, que per beneficiar-se del bo social t’has d’acollir a la tarifa PVPC (preu voluntari al petit consumidor). En cas de no estar-ho, a la documentació que es presenti per a la sol·licitud del bo social, s’inclourà una autorització per fer aquest canvi de tarifa i comercialitzadora.

Com s’ha de sol·licitar?

Els formularis per demanar el bo social es troben a la pàgina web de cadascuna de les comercialitzadores de referència (n’hi ha diferents tipus), així com la documentació requerida, que depèn de la condició per la qual es demana l’ajut. 

També es pot sol·licitar presencialment a les oficines de les companyies, o bé a través de les oficines municipals d’assessorament energètic (en cas que el municipi en tingui).

A la pàgina web del bo social del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme podeu trobar més informació.

Podem aplicar el bo social a Som Energia?

Malauradament, a Som Energia no podem aplicar el bo social establert pel Govern, perquè som una comercialitzadora del mercat lliure i no pas del mercat elèctric regulat, i només està permès oferir aquest ajut a les comercialitzadores del mercat elèctric regulat.

Tot i això, tenim l’obligació, com totes les comercialitzadores, d’aportar finançament destinat al bo social, per la qual cosa aquest concepte apareix a la factura. L’ Ordre TED/81/2023 estableix que, per al 2023, han de ser d’aproximadament 14,04 euros a l’any per cada contracte d’electricitat. 

El fet que l’aplicació del bo social només la puguin oferir les empreses del mercat regulat limita la llibertat per escollir amb qui contractar la llum. D’aquesta manera, les persones que contracten una comercialitzadora del mercat lliure perden l’oportunitat de beneficiar-se d’un ajut al qual tenen dret.

Des de la cooperativa creiem que caldria revisar l’actual normativa. Alhora, tampoc descartem esdevenir comercialitzadora de referència algun dia, si això realment fos útil per assolir els nostres objectius. S’haurà de valorar en el seu moment, perquè encara no complim els requisits que es demanen per operar dins del mercat regulat.

De totes maneres, cal tenir present que, a part de les ajudes econòmiques, revisar les condicions de contractació i ser més eficients en l’ús energètic, també són estratègies per tal de reduir el cost de la factura de manera sostinguda en el temps, així com reduir l’impacte ambiental.

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte