El bo social

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

Què és el bo social?

El bo social és un ajut creat pel Govern, en forma de descompte de la factura elèctrica, dirigit a determinats col·lectius considerats vulnerables. 

Actualment, representa una reducció del terme de potència i del terme d’energia sobre la factura d’electricitat, del 25% per als consumidors vulnerables, del 40% per als consumidors vulnerables severs i del 100% per als consumidors vulnerables severs en risc d'exclusió social. 

Si es compleixen els requisits establerts, es pot sol·licitar el bo social, sempre que el contracte d’electricitat estigui en una comercialitzadora de referència (mercat regulat) i es consideri que l’habitatge és l’habitual.

A més, a partir de la situació de pandèmia per la covid-19 s’han creat uns requisits especials per a beneficiaris nous, que podran accedir a un 25% de descompte.

Quines són les comercialitzadores de referència?

Es pot contractar amb qualsevol d'aquestes companyies elèctriques, amb independència d’on es trobi l’habitatge.

Cal tenir present que s’ha de sol·licitar la tarifa PVPC (preu voluntari al petit consumidor), que és la tarifa regulada, i presentar la sol·licitud i documentació pertinent per demanar l’aplicació del bo social.

Com s’ha de sol·licitar?

Les sol·licituds per demanar el bo social es troben a la pàgina web de cadascuna de les comercialitzadores de referència (n’hi ha diferents tipus), així com la documentació requerida, que depèn de la condició per la qual es demana l’ajut.

A la pàgina web del bo social del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme podeu trobar més informació.

I amb Som Energia?

Malauradament, a Som Energia no podem aplicar el bo social establert pel Govern, perquè som una comercialitzadora del mercat lliure i no pas del mercat elèctric regulat, i només està permès oferir aquest ajut a les comercialitzadores del mercat elèctric regulat.

Tot i això, tenim l’obligació, com totes les comercialitzadores, d’aportar finançament en concepte de bo social. El càrrec està inclòs dins els costos de la cooperativa; tot i així, a la factura informem de l’import que paguem per aquest concepte.

El fet que l’aplicació del bo social només la puguin oferir les empreses del mercat regulat limita la llibertat per escollir amb qui contractar la llum. D’aquesta manera, les persones que contracten una comercialitzadora del mercat lliure perden l’oportunitat de beneficiar-se d’un ajut al qual tenen dret.

Des de la cooperativa creiem que caldria revisar la regulació relacionada. Alhora, tampoc descartem esdevenir comercialitzadora de referència algun dia, si això realment fos útil per assolir els nostres objectius. S’haurà de valorar en el seu moment perquè encara no complim els requisits que es demanen per operar dins del mercat regulat.

De totes maneres, cal tenir present que, a part de les ajudes econòmiques, revisar les condicions de contractació i ser més eficients en l’ús energètic també són estratègies per tal de reduir el cost de la factura de manera sostinguda en el temps, així com reduir l’impacte ambiental.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte