Energia reactiva; què és, efectes en la factura i com eliminar-la

ATENCIÓ!

La informació que s’explica en aquest article deixarà de ser vàlida des del moment en què s’apliqui el nou sistema de peatges de transport i distribució d’electricitat publicat al BOE via circular de la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència). A petició de la CNMC, i segons ha publicat el BOE, l’aplicació del nou sistema de peatges de transport i distribució es farà a partir de l’abril de 2021 (el canvi es podria aplicar gradualment). En aquest enllaç en trobareu més informació.

L' energia reactiva apareix en les instal·lacions elèctriques quan s'utilitzen aparells que necessiten crear camps magnètics i elèctrics per al seu funcionament. És a dir, aparells que disposen de bobines i condensadors. Per exemple, els motors dels frigorífics i congeladors, els fluorescents i els transformadors, entre d’altres.

Aquesta energia és molesta per a la distribució, ja que incrementa les pèrdues a les xarxes elèctriques. Per aquesta raó es van crear recàrrecs per els excessos de consum en aquesta energia.

A part de repercutir a la teva economia, l'energia reactiva també provoca una baixada de potència a la teva instal·lació, obligant a tenir una potència contractada més alta.

L'energia reactiva es mesura en kVArh (kilovoltsampers reactius-hora).

Les penalitzacions per energia reactiva:

Per un consum excessiu d'energia reactiva es penalitza amb uns recàrrecs, per les tarifes següents, amb o sense discriminació horària:

Tarifes 2.0A i 2.1A 

Per aquestes tarifes, es factura únicament si l'energia reactiva supera el 50% del consum d'energia activa

Tarifes 3.0 i 3.1A 

Per aquestes tarifes per sobre de 15kW, els recàrrecs s’aplicaran en els períodes P1 i P2. El P3 queda absent de penalitzacions per reactiva.

Si el consum de la nostra energia reactiva és inferior al 33% de l’energia activa consumida, no hi haurà penalització. Aquest 33% mai es paga. Es paga cada kVArh de més, si ens passem d’aquest 33%.

Cost econòmic de la reactiva

Per totes les tarifes, el cost del recàrrec per reactiva és: 

Si el consum de la nostra energia reactiva és superior que el 33% de l’energia activa consumida, pagarem 4,1554 ct per kVArh de més. 

Si el consum de la nostra energia reactiva és superior que el 75% de l’energia activa consumida, pagarem 6,2332 ct per kVArh de més. 

Referències:  BOE -A-2001-20850, BOE -A-2005-21100 i BOE -A-2009-21173.

Com eliminar l'energia reactiva de la instal·lació:

L'opció més habitual és compensar l’energia reactiva instal·lant una bateria de condensadors

En aquests casos recomanem contactar amb un tècnic/a o empresa especialitzada que ens proposarà solucions per baixar l’energia reactiva. És important demanar diferents pressuposts i tenir clar el temps en que recuperarem la inversió. Normalment el període de retorn és baix, així que val la pena estudiar el cas.

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte