Cost dels excessos de potència per a tarifes de més de 50 kW

ATENCIÓ!

La informació que s’explica en aquest article serà vàlida a partir de l'aplicació del nou sistema de peatges de transport i distribució d’electricitat publicat al BOE via circular de la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència). A petició de la CNMC, i segons ha publicat el BOE, l’aplicació del nou sistema de peatges de transport i distribució es farà a partir de l’abril de 2021 (el canvi es podria aplicar gradualment). En aquest enllaç en trobareu més informació.

Per als contractes amb una tarifa de més de 50 kW de potència contractada (sigui la tarifa3.0TD, o les d’alta tensió 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD), la facturació dels excessos de potència es fa mensualment per excessos quart-horaris. 

En cas de penalització, es factura en funció del nombre de vegades que se supera la potència contractada i no pel registre màxim. Així, es revisen totes les potències utilitzades cada 15 minuts i es facturen aquelles que han sobrepassat la potència contractada en cada quart d’hora.

La facturació dels excessos de potència ( FEP) registrats en cada període, es farà d’acord amb la fórmula següent:

On

FEP = facturació dels excessos de potència

Kp = coeficient de discriminació per període horari p. Aquest coeficient pren els següents valors segons període i tarifa:

Període 3.0TD 6.1TD 6.2TD 6.3TD 6.4TD
Coeficient Kp
1 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000
2 0,873773 1,000000 1,000000 1,000000 0,766444
3 0,352340 0,542746 0,490071 0,547301 0,368643
4 0,267883 0,410260 0,437187 0,319935 0,279621
5 0,107572 0,026371 0,030054 0,061337 0,052149
6 0,107572 0,026371 0,030054 0,061337 0,052149

tep = terme d’excés de potència, expressat en euros/kW,  del peatge corresponent. Aquests preus es defineixen segons el tipus de tarifa, i prenen els següents valors:

3.0TD 6.1TD 6.2TD 6.3TD 6.4TD
Preu de l'excés de potència en euros /kW 1,406400 1,406400 1,406400 1,406400 1,406400


Pdj = potència demandada en cada un dels quarts d’hora j del període p, en el qual s’ha sobrepassat Pcp.

Pcp = potència contractada en el període p considerat.

i = nombre de períodes horaris dels quals consta el terme de facturació de potència del peatge corresponent.

Aquestes potències s’expressen en kW. 

La facturació pel terme de potència demandada es realitzarà mensualment prorratejant pel nombre de dies que comprèn el període de facturació, considerant que el dia de lectura inicial està exclòs i el dia de lectura final està inclòs i que els mesos són de trenta dies, això equival a dividir el cost dels excessos entre 30 i multiplicar-los pel nombre de dies de la factura en concret.

Penalització per energia reactiva

Cal tenir en compte que la penalització per excessos de potència no és l'única que pot aparèixer a la factura.

Tal com expliquem a l’enllaç següent, a vegades, segons les característiques de la instal·lació, poden aparèixer penalitzacions per energia reactiva.

Enllaços relacionats

Necessites més ajuda? Contacte Contacte