Punts de subministrament amb “elements no interrompibles”

Els punts de subministrament en els quals hi ha presència d’algun “element no interrompible” presenten unes peculiaritats que cal tenir en compte.

Es consideren “elements no interrompibles” aquells aparells que el personal tècnic que emet el butlletí o certificat elèctric ho consideri, com per exemple:

  • Ascensors.
  • Equips de ventilació forçada en garatges.
  • Grups de pressió de subministrament d’aigua per consum humà i per extinció d’incendis.
  • Porta de garatge elèctrica

Possibilitat de passar a facturació per maxímetre en el cas de tarifa domèstica:

La llei (RD 1454/2005) permet que un punt de subministrament amb tarifa domèstica i amb la presència d’un o diversos elements no interrompibles pugui passar a facturació per maxímetre amb la condició que la potència contractada sigui igual o superior a la suma de les potències nominals d’aquests elements (potència màxima que pot assolir l’aparell en qüestió).

Si hi ha un o més elements interrompibles és interessant valorar la possibilitat d’ajustar la potència i passar a facturació per maxímetre, ja que sovint suposa un estalvi econòmic anual considerable.

En aquests punts de subministrament, habitualment les condicions òptimes de contractació són les següents:

  • Contractar la mateixa potència de l’element no interrompible: és a dir, la potència nominal de l'ascensor. Aquesta dada la podeu trobar a la placa del motor de l'aparell o bé us la pot facilitar l'empresa de manteniment o la casa fabricant de l'aparell.
  • Passar a facturar la potència amb maxímetre: La facturació per maxímetre permet sobrepassar la potència contractada sense que hi hagi talls de llum. En el cas de comunitats veïnals també acostuma a generar un estalvi del 15% a la facturació de la potència.
  • Canviar a discriminació horària: la mitjana d'estalvi en canviar a discriminació horària és de l'ordre del 8-10% en el terme d'energia. Per més informació: La tarifa amb Discriminació Horària (DH).

És molt important tenir en compte que l’empresa de distribució elèctrica, tal com indica la normativa, en rebre la sol·licitud per passar a facturació per maxímetre pot requerir l’emissió d’un nou butlletí elèctric del punt de subministrament on es deixi constància dels elements no interrompibles i les seves potències nominals.

Mètode de registre de la potència utilitzada i potència a contractar:

El maxímetre elabora el registre de la potència utilitzada fent, cada 15 minuts, la mitjana d’aquest valor registrat.

Un ascensor utilitza un pic de potència relativament alt només durant l’arrencada, és a dir, durant pocs segons. Per tant la mitjana de la potència requerida cada 15 minuts en el cas d’un ascensor és habitualment d’entre 0 i 3 kW  (segons el model de l’ascensor i les vegades que aquest s’utilitzi durant aquest interval de temps), encara que la potència nominal de l'ascensor sigui molt més elevada.

En el cas de punts de subministrament de més de 15 kW (tarifes 3.0A i 3.1A), aquest fet permet contractar potències baixes en dos dels períodes, fet que genera un estalvi anual en la facturació molt destacable.

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte