La tarifa 2.0TD períodes

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

ATENCIÓ!

El Govern espanyol ha aprovat la rebaixa de l’IVA de la factura elèctrica del 21 fins al 10%. La mesura, vigent fins al 31 de desembre de 2024, afecta els contractes de fins a 10 kW de potència, i s’aplica sempre que el preu de l’energia al mercat no baixi considerablement. Podeu veure els detalls de la mesura a aquesta notícia.

Les tarifes 2.0TD períodes i 2.0TD indexada són les tarifes de tots els contractes que tenen una  potència contractada fins a 15 kW (inclosos) i baixa tensió. Això comprèn la gran majoria de punts de subministrament domèstics, petites empreses, despatxos, oficines, etc. 

Per a aquests casos, hi ha dues tarifes disponibles per a cada zona (Península, Balears, Canàries):

 • Tarifa 2.0TD períodes
 • Tarifa 2.0TD indexada

En aquest article expliquem les característiques de la tarifa 2.0TD períodes (les de la tarifa 2.0TD indexada les podeu veure en aquest altre, i també tenim disponible una comparació entre les dues tarifes). 

Parlem ara, doncs, dels punts següents, en relació amb la tarifa 2.0TD períodes:

Característiques de la tarifa 2.0TD períodes

Per a la tarifa 2.0TD períodes, Som Energia fa previsions i compra l’energia amb mesos d’antelació, a mercats de futurs. És per això que els preus es poden fixar amb antelació. Si el mercat diari de l’energia té fluctuacions, tant a l’alça com a la baixa, aquestes no afecten directament les persones i empreses usuàries.

Terme d’energia

Així doncs, a la tarifa 2.0TD períodes hi ha 3 períodes horaris d’energia, cadascun amb un preu diferent:

 • Període vall d’energia: de 00 a 8 h del matí. Durant aquest període, l’energia és més econòmica. 
 • Període pla d’energia: de 8 a 10 h, de 14 a 18 h i de 22 a 00 h. Durant aquest període, l’energia no és tan econòmica com en el període vall, ni tan cara com en el període punta.
 • Període punta d’energia: de 10 a 14 h i de 18 a 22 h. Durant aquest període,  l’energia és més cara.

Durant els caps de setmana (dissabtes i diumenges) i festius d’àmbit estatal (excepte Divendres Sant), totes les hores són del període vall (les més econòmiques).

Si vols imprimir aquesta imatge per tenir-la a un lloc visible, te la pots descarregar aquí.

Terme de potència

La potència, grosso modo, és el que permet tenir més o menys aparells electrònics funcionant a la vegada. La tarifa 2.0TD períodes compta amb 2 períodes de potència, la qual cosa vol dir que es poden contractar dues potències diferents segons el període:

 • Període punta-pla: de 8 h a 24 h (en dies laborables)
 • Període vall: de 00 a 8 h del matí, i totes les hores dels caps de setmana i festius estatals.

A aquest altre article del Centre d’Ajuda expliquem la manera com es factura el terme de potència. 

Si no has revisat si la potència que tens contractada és la que realment necessites, et recomanem revisar quina seria la teva potència contractada idònia i, si veus que la pots disminuir, demanar una modificació de potència (es pot fer a través de l’Oficina Virtual). 

Majoritàriament no valdrà la pena intentar abaixar la potència contractada al període vall, ja que, com que el preu de potència per a aquest període és molt econòmic, l’estalvi serà minúscul.

Consells d’estalvi per a la tarifa 2.0TD períodes

El fet que hi hagi tres períodes d’energia i dos períodes de potència permet diferents casuístiques que cal valorar per tal de millorar l'estalvi d'energia elèctrica. Hi ha dues maneres en què pots actuar per tal d’intentar aconseguir més estalvi: 

 • Que els diferents períodes d’energia tinguin preus diferents incentiva a ajustar més els usos d’electricitat a les franges on és més econòmica. 
  • Per exemple, si disposes d’un termos elèctric d’aigua calenta programable, o en general qualsevol aparell (rentadora, rentaplats…) pots programar-lo de manera que s’engegui a la nit (durant el període vall, el més econòmic).
  • També pot ser útil organitzar-se per utilitzar la rentadora i altres electrodomèstics durant els caps de setmana, que també són del període vall, el més econòmic.
 • Si tens un aparell que requereixi bastant potència i que no importi l’hora en què utilitza l’energia, per exemple, un acumulador d’aigua calenta, o cotxe elèctric que vulguis carregar ràpidament, pots contractar una potència superior a les nits i caps de setmana (període vall) i carregar-lo aleshores. D’aquesta manera t’estalviaràs haver de contractar (i pagar) una potència superior durant tot el dia. 

Canvi de preus de la tarifa 2.0TD períodes

Els preus, fixats per Som Energia, s’avisen amb 30 dies d’antelació i es mantenen fins que fem un nou canvi de preus. Només hi ha una excepció, i és en el cas en què s’aprova una nova regulació que modifica algun dels imports que s’han de pagar per consumir energia (per exemple, l’IVA, els càrrecs o els peatges). En aquest cas, els canvis s’han d’aplicar al moment i no es pot deixar el marge de 30 dies.

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte