Com es factura el terme de potència en les tarifes 2.0TD (períodes i indexada)?

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

A la tarifa 2.0TD períodes i la tarifa 2.0TD indexada, la potència es factura de la mateixa manera. L’explicació de més avall, doncs, és vàlida tant per a la tarifa 2.0TD períodes com per a la tarifa 2.0TD indexada.

A aquestes dues tarifes hi ha dos períodes de potència, que tenen horaris diferents. El preu del kW de potència per a aquests dos períodes és diferent. Els horaris i dies en què es disposa de cada potència, però, no influeixen en el preu que es paga per la potència.

La manera de facturar el terme de potència no té en compte els dies i hores en els quals està disponible cada potència, sinó que, per a cadascuna de les dues potències, el preu per kW es multiplica pels kW contractats, es divideix per 365 o 366 en funció dels dies de l’any (ja que és un preu anual) i es multiplica pel nombre de dies del període de facturació.

Així doncs, a la factura hi haurà dues línies destinades a l'import de la potència: 

 • Potència contractada període punta x €/kW any / 365 o 366 dies x dies facturació
 • Potència contractada període vall x €/kW any / 365 o 366 dies x dies facturació

A continuació pots veure’n dos exemples (tots ells sense impostos afegits) simulant una factura que comptabilitza un període de facturació de 28 dies (independentment de si en aquests 28 dies hi ha hagut més o menys dies i hores de cada període) i una altra de 30 dies:

Exemple 1

 • Potència contractada al període punta: 4,5 kW 
 • Preu de cada kW de potència per a aquest període (preu anual): 31,949 euros/any 
 • Dies de facturació (dies comptabilitzats a la factura): 28 dies 

Preu de la potència punta per a aquesta factura: 4,5 x 31,949/365 x 28 = 11,03 euros 

 • Potència contractada al període vall: 7 kW 
 • Preu de cada kW de potència per a aquest període (preu anual): 2,701 euros
 • Dies de facturació (dies comptabilitzats a la factura): 28 dies

Preu de la potència vall per a aquesta factura: 7 x 2,701/365 x 28 = 1,45 euros

Preu del terme de potència per a aquesta factura: 11,03 + 1,45 = 12,48 euros.

Exemple 2

 • Potència contractada al període punta: 5,6 kW
 • Preu de cada kW de potència per a aquest període (preu anual): 31,949 euros/any
 • Dies de facturació (dies comptabilitzats a la factura): 30 dies

Preu de la potència al període punta per a aquesta factura: 5,6 x 31,949/365 x 30 = 14,71 euros

 • Potència contractada al període vall: 5,6 kW
 • Preu de cada kW de potència per a aquest període (preu anual): 2,701 euros
 • Dies de facturació (dies comptabilitzats a la factura): 30 dies

Preu de la potència al període vall per a aquesta factura: 5,6 x 2,701/365 x 30 = 1,24 euros

Preu del terme de potència per a aquesta factura: 14,71 + 1,24 = 15,95 euros.

Cost de la potència per a les tarifes 2.0TD amb elements no interrompibles

Cal tenir en compte que si es disposa d’una tarifa 2.0TD amb elements no interrompibles, al cost de la potència també caldrà afegir el cost dels excessos de potència en el cas que s’hagi utilitzat més potència de la contractada. Ho expliquem amb detall en aquest article: Cost de la potència i dels excessos de potència per a la tarifa 2.0TD amb elements no interrompibles

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte