Cost dels excessos de potència per a tarifes fins a 50 kW

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

El maxímetre calcula la mitjana de potència utilitzada de cada quart d’hora i, si aquesta mitjana resulta superior a la potència contractada, s’aplica una penalització.

A les tarifes 3.0TD i 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD amb una potència contractada de fins a 50 kW, aquesta penalització serà el preu de la potència excedida en aquell període concret pel doble de la diferència entre la potència utilitzada i la potència contractada, i s’aplicarà només als períodes en què s’hagi excedit:

2 x (potència utilitzada – potència contractada) x preu de l’excés de potència

Per potència utilitzada s’entén el valor de potència utilitzada més elevat de tots els valors mensuals de potència mitjana quart-horària.

La potència contractada serà la que correspongui a cada un dels períodes de potència.

Els preus d’excés de potència es defineixen segons el tipus de tarifa, i prenen els valors següents:

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte