Què és el Maxímetre?

El maxímetre és un instrument de mesura que s’encarrega d’enregistrar la potència màxima utilitzada a la instal·lació elèctrica.

En els punts de subministrament que funcionen amb maxímetre, la potència no està limitada, a diferència de l’ Interruptor de Control de la Potència (ICP) de les instal·lacions domèstiques. Per tant, amb el maxímetre, es pot sobrepassar la potència contractada sense patir cap interrupció.

Quines instal·lacions tenen maxímetre?

  1. Totes les instal·lacions que tenen contractada una potència superior a 15 kW, és a dir, que tinguin contractada la tarifa 3.0A o superior, per defecte, tenen maxímetre, i la facturació de la potència es fa per maxímetre.
  2. També poden tenir maxímetre aquells punts de subministrament amb tarifes domèstiques (2.0 i 2.1) en els quals hi hagi algun element considerat com a “no interrompible”.

Es consideren “elements no interrompibles” aquells aparells que no poden deixar de tenir subministrament elèctric, segons consideri  el personal tècnic que emet el butlletí o certificat elèctric, com per exemple:

  • Ascensors.
  • Equips de ventilació forçada en garatges.
  • Grups de pressió de subministrament d’aigua per consum humà i per extinció d’incendis.
  • Porta de garatge elèctrica.

Com s’enregistra la potència màxima utilitzada?

El maxímetre calcula la mitjana de la potència utilitzada durant 15 minuts. La potència que es reflectirà a la factura serà la més alta de totes les mitjanes del període de facturació.

Aquest fet és important, per exemple en el cas dels ascensors. L’ascensor utilitza el pic de potència d’arrencada de forma molt puntual i en el maxímetre no es veurà reflectit.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte