Què és el Maxímetre?

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

El maxímetre és un instrument de mesura que s’encarrega d’enregistrar la potència màxima quart horària utilitzada a la instal·lació elèctrica.

En els punts de subministrament que facturen per maxímetre la potència no està limitada, com sí que passa en els punts de subministrament que facturen per interruptor de control de la potència (ICP), que, per defecte, són totes aquelles instal·lacions amb potència contractada fins a 15 kW. Per tant, amb el maxímetre es pot sobrepassar la potència contractada sense patir cap interrupció.

Quines instal·lacions tenen maxímetre?

  1. Totes les instal·lacions que tenen contractada una potència superior a 15 kW o bé tenen alta tensió, per defecte facturen la potència per maxímetre. Això correspon als punts de subministrament que tinguin contractada alguna d’aquestes tarifes: 3.0TD períodes, 3.0TD indexada6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD períodes, o 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD o 6.4TD indexades, així com les tarifes equivalents per punts de càrrega de vehicles elèctrics amb accés públic. 
  2. També poden tenir maxímetre aquells punts de subministrament amb una tarifa 2.0TD períodes o 2.0TD indexada en els quals hi hagi algun element considerat com a no interrompible.

Es consideren “elements no interrompibles” aquells aparells que no poden deixar de tenir subministrament elèctric, segons consideri el personal tècnic que emet el butlletí o certificat elèctric, com per exemple:

  • Ascensors.
  • Equips de ventilació forçada en garatges.
  • Grups de pressió de subministrament d’aigua per a consum humà i per a extinció d’incendis.
  • Porta de garatge elèctrica.

També en els casos següents es pot demanar substituir l’ICP pel maxímetre:

  • Hospitals, en especial les unitats de cures intensives i quiròfans.
  • Habitatges amb circumstàncies mèdiques extraordinàries: persones que necessiten diàlisi o respiració assistida.

Com s’enregistra la potència màxima utilitzada?

El maxímetre calcula la mitjana de la potència utilitzada durant 15 minuts.

Aquest fet és important, per exemple en el cas dels ascensors. L’ascensor utilitza el pic de potència d’arrencada de forma molt puntual i en el maxímetre no es veurà reflectit.

En el cas de les tarifes 2.0TD amb elements no interrompibles i les tarifes amb potència fins a 50 kW, aquest registre de potències màximes quart horàries serveix per calcular el cost dels excessos de la potència, segons la potència utilitzada. En els enllaços següents pots trobar més informació:

En el cas de les tarifes 3.0TD i les tarifes d’alta tensió 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD, amb potència superior a 50 kW, i alguns punts de subministrament amb tarifa 2.0TD (per exemple els serveis auxiliars de plantes de producció fotovoltaica) es tenen en compte cada un dels registres quarts horaris i la penalització s’aplica només si en aquell quart d’hora la mitjana de potència utilitzada és superior a la contractada. Ho expliquem a l’article següent:

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte