Què és el Maxímetre?

El maxímetre és un tipus de comptador que enregistra els següents paràmetres:

En els punts de subministrament que funcionen amb maxímetre la potència no està limitada, a diferència de l’ Interruptor de Control de la Potència (ICP) de les instal·lacions domèstiques. Per tant, amb el maxímetre, es pot sobrepassar la potència contractada sense patir cap interrupció.

En cas d’excedir la potència contractada es facturaran penalitzacions com expliquem en el següent enllaç:  Com es calcula el cost de la potència a la tarifa 3.0A?

Com s’enregistra la potència màxima utilitzada?

El maxímetre calcula la mitja de la potència usada durant 15 minuts. La potència que es reflexarà a la factura serà la més alta de totes les mitjes del període de facturació.

Aquest fet és important sobretot en el cas dels ascensors. L’ascensor utilitza el pic de potència d’arrencada de forma molt puntual i en el maxímetre no es veurà reflectit.

Estudis de potència òptima gràcies a les dades del maxímetre

En contractes amb tarifa 3.0A, gràcies a la informació del maxímetre, podem realitzar estudis d’ajustament de la potència contractada. A Som Energia oferim de manera gratuïta la realització d’un estudi d’aquestes característiques. Si estàs interessat només cal que omplis el formulari que trobaràs al següent enllaç:  Estudi d'optimització del la potència contractada en 3.0A

Necessites més ajuda? Contacte Contacte