Cost de la potència amb maxímetre

ATENCIÓ!

La informació que s’explica en aquest article deixarà de ser vàlida des del moment en què s’apliqui el nou sistema de peatges de transport i distribució d’electricitat publicat al BOE via circular de la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència). Segons les darreres informacions, la CNMC ha proposat que  el canvi es faci efectiu l’abril de l’any 2021. Tot i això, hi ha la possibilitat que s’apliqui gradualment. En aquest enllaç trobaràs més informació al respecte.

El cost de la potència amb la facturació per maxímetre pot ser variable cada mes, ja que la potència a facturar depèn de la potència contractada i la potència utilitzada enregistrada pel maxímetre.

Potència utilitzada (registrada pel maxímetre)

Potència facturada

Si és inferior al 85% de la potència contractada. Es cobra el 85% de la potència contractada.
Entre el 85% i el 105% de la potència contractada. Es cobra la potència utilitzada registrada pel  maxímetre.
Si supera el 105% de la potència contractada. Es cobra la potència utilitzada + una penalització; aquesta és, el doble de la diferència entre el valor registrat i el valor corresponent al 105% de la potència contractada.

Si es disposa de tarifa 2.0 o 2.1, amb discriminació horària o sense, el cost de la potència és directament el valor de la potència facturada segons la taula.

En el cas de les tarifes 3.0 A o 3.1 A, el cost de la potència és la suma del preu de les potències facturades de cada un dels tres períodes.

Les tarifes 3.0 A i 3.1 A tenen tres períodes de facturació tant per la potència com per l’energia, amb diferents preus segons franja horària.  

Pots consultar els preus per potència i energia de cadascun dels tres períodes a l’apartat de tarifes de la web de la cooperativa.

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte