La factura a la tarifa 3.0A

Les factures a la tarifa 3.0A tenen característiques concretes que cal tenir en compte per entendre la factura:

- En aquest terme afegim el marge comercial necessari per desenvolupar l'activitat de la cooperativa. 

 •  El terme de potència. La potència facturada es calcula partint de la potència contractada i de la realment utilitzada, segons hagi registrat el maxímetre:
  • Si s'utilitza menys del 85% de la potència contractada, la potència a facturar serà el 85% de la potència contractada.
  • Si s'utilitza entre el 85% i el 105% de la potència contractada, la potència facturada serà igual a la potència usada.
  • Si s'utilitza més del 105% de la potència contractada apareixen penalitzacions. Es factura la potència utilitzada més, les penalitzacions: el doble de la diferència entre el valor registrat i el 105% de la potència contractada.

  - Sobre aquest terme la cooperativa no aplica cap marge. L'import complert facturat és únicament allò que dicta l'Estat.

 • Penalitzacions d'energia reactivaEn el concepte d'energia reactiva no es cobra directament la quantitat mesurada (KVArh). S'aplica una penalització quan l'energia reactiva supera en un 33% l'energia activa usada en aquell mateix període. 

- En aquest terme tampoc no hi ha marge per a Som Energia, tot correspon a l'import regulat per l'Estat.

 • Altres conceptes: A la factura també veuràs reflectits altres conceptes que cal sumar per obtenir el cost total:
  • Lloguer d'equips: es tracta del lloguer dels comptadors que pagues a la distribuïdora a través de la nostra factura.
  • Impost d'electricitat: és un impost regulat pel govern (a aquest impost se li aplica també l'IVA)
  • IVA, actualment del 21%
  • Donatiu voluntari: Aquest concepte està exempt d'IVA. Més informació
  • Altres conceptes que poden aparèixer (si tenir llum per primer cop, has fet una modificació contractual): drets d'accés, d'extensió, enganxament, penalització per reactiva, etc.

A continuació podeu trobar les preguntes relacionades que ampliaran la informació a cadascun dels punts.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte