La factura amb les tarifes 3.0A i 3.1A

ATENCIÓ!

La informació que s’explica en aquest article deixarà de ser vàlida des del moment en què s’apliqui el nou sistema de peatges de transport i distribució d’electricitat publicat al BOE via circular de la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència). L’aplicació del nou sistema de peatges de transport i distribució s’ha ajornat fins a l’1 de juny de 2021

Les factures dels contractes amb tarifa 3.0A o 3.1A tenen característiques concretes que cal tenir en compte a l’hora d’entendre-les:

 • El terme d'energia activa: és el cost de l’energia utilitzada a cada període. Es multipliquen els kWh utilitzats durant cada un dels períodes de facturació pel preu o tarifa del kWh de cada un.

El preu de l’energia activa (€/kWh) és diferent en cadascun dels 3 períodes:

 • Període punta (P1): preu d’energia més car (s’anomena P4 en dies festius).
 • Període pla (P2): preu d’energia entremig (s’anomena P5 en dies festius).
 • Període vall (P3): preu d’energia més econòmic (s’anomena P6 en dies festius).

Pots consultar els preus de Som Energia a l'apartat de tarifes del nostre web.

En aquest terme afegim el marge comercial necessari per desenvolupar l'activitat de la cooperativa. 

 • El terme de potència: la potència facturada es calcula partint de la potència contractada i de la realment utilitzada, segons hagi registrat el maxímetre:
  • Si s'utilitza menys del 85% de la potència contractada, la potència a facturar serà el 85% de la potència contractada.
  • Si s'utilitza entre el 85% i el 105% de la potència contractada, la potència facturada serà igual a la potència usada.
  • Si s'utilitza més del 105% de la potència contractada, apareixen penalitzacions. Es factura la potència utilitzada més les penalitzacions: el doble de la diferència entre el valor registrat i el 105% de la potència contractada.

Per a més informació, pots consultar l’article següent: Cost de la potència amb maxímetre.

Sobre el terme de potència, la cooperativa, de moment, no aplica cap marge. L'import complet facturat és únicament allò que dicta la normativa vigent.

 • Penalitzacions d'energia reactiva. Només apareixen en determinats casos, segons la instal·lació i els aparells que s’hi connecten; en aquest terme, Som Energia tampoc no hi aplica cap marge.
 • Altres conceptes: a la factura també veuràs reflectits altres conceptes que cal sumar per obtenir el cost total:
  • Lloguer d'equips: es tracta del lloguer dels comptadors que pagues a la distribuïdora a través de la nostra factura.
  • Impost d'electricitat: és un impost regulat pel govern (a aquest impost se li aplica també l'IVA).
  • IVA, actualment del 21%.
  • Donatiu voluntari: aquest concepte està exempt d'IVA.
  • Drets d’accés, d’extensió o d’enganxament: conceptes que cobra l’empresa distribuïdora a través de la nostra factura si has tramitat una alta de subministrament o has fet una modificació contractual.
  • Altre conceptes, com per exemple suplements territorials.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte