La tarifa 3.0TD períodes

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

Les tarifes 3.0TD períodes i 3.0TD indexada són les tarifes de tots els punts de subministrament de baixa tensió amb més de 15 kW de potència contractada: petites i mitjanes empreses, serveis d'hostaleria, restaurants, hotels, forns de pa, escoles, despatxos, oficines, comunitats veïnals, etc.

Per a aquests casos, hi ha dues tarifes disponibles per a cada zona (Península, Balears, Canàries):

 • Tarifa 3.0TD períodes
 • Tarifa 3.0TD indexada

En aquest article expliquem les característiques de la tarifa 3.0TD períodes (les de la tarifa 3.0TD indexada les podeu veure en aquest altre). 

Parlem ara, doncs, dels punts següents, en relació amb la tarifa 3.0TD períodes:

Característiques de la tarifa 3.0TD períodes

Per a la tarifa 3.0TD períodes, Som Energia fa previsions i compra l’energia amb mesos d’antelació, a mercats de futurs. És per això que els preus es poden fixar amb antelació. Si el mercat diari de l’energia té fluctuacions, tant a l’alça com a la baixa, aquestes no afecten directament les persones i entitats usuàries.

Horaris de la tarifa 3.0TD períodes

La tarifa 3.0TD períodes disposa de sis períodes d’energia i de potència anomenats P1, P2, P3, P4, P5 i P6, i tenen, cadascun, uns preus concrets d’energia i potència.

A cada zona territorial (Península, illes Balears i illes Canàries), i segons quin mes de l’any sigui, li correspon un període o un altre. Per a una informació més detallada, pots consultar aquest article: Horaris de les tarifes 3.0TD períodes i les tarifes d'alta tensió períodes.

Sis potències contractades

Es pot contractar una potència diferent a cada un dels sis períodes, que coincideixen amb els períodes d’energia. Ara bé, cal que segueixin el criteri de potències creixents, és a dir, la potència contractada en un període concret ha de ser igual o superior a la del període anterior. Això vol dir que: P1 ≤ P2 ≤ P3 ≤ P4 ≤ P5 ≤ P6.

Possibilitat de superar la potència contractada

En cap cas, utilitzar una potència superior a la contractada suposarà que el subministrament quedi interromput. No obstant, tal com expliquem seguidament, aquest ús de potència per sobre de la contractada pot suposar un cost econòmic.

La factura amb la tarifa 3.0TD períodes

Facturació de la potència

El terme de potència es factura en dos conceptes: per un costat, es factura la potència contractada de cada un dels sis períodes i, per l’altre, els excessos de potència o penalitzacions quan se supera la potència contractada de cada un dels períodes.

Per determinar el cost d’aquestes penalitzacions cal tenir en compte la potència contractada.

 • Quan la potència contractada és fins a 50 kW (inclòs), la penalització per haver superat la potència contractada és el preu de la potència excedida multiplicat pel doble de la diferència entre la potència utilitzada i la potència contractada. Per a més informació, pots consultar aquest article: Cost dels excessos de potència per a tarifes fins a 50 kW

En la tarifa 3.0TD períodes no apliquem marge per a la viabilitat de la cooperativa en el terme de potència. Per tant, el preu que apliquem està definit per llei i el pots consultar en l' apartat de tarifes del nostre web.

Facturació de l’energia utilitzada

És el cost de l’energia utilitzada a cada període. Es multipliquen els kWh utilitzats durant cada un dels períodes pel preu del kWh de cada període. 

El preu de l’energia activa (€/kWh) és diferent en cada període. Pots consultar els preus de Som Energia a l'apartat de tarifes del nostre web.

Facturació de l’energia reactiva

L'energia reactiva apareix en les instal·lacions elèctriques quan s'utilitzen aparells que necessiten crear camps magnètics i elèctrics per funcionar. Aquesta energia és molesta per a la distribució, i per aquesta raó es van crear recàrrecs pels excessos d'aquesta energia bolcats a la xarxa. En aquest terme, Som Energia no aplica cap marge econòmic.

Altres conceptes de la factura

En la factura també veuràs reflectits altres conceptes que cal sumar per obtenir el cost total:

 • Bo social: el cost que aporta cada contracte en el finançament del bo social. Sobre aquest concepte s’aplica l’impost de l’electricitat i l’IVA.
 • Impost d'electricitat: és un impost regulat pel govern (a aquest impost se li aplica també l'IVA). La llei recull certes bonificacions per a certes activitats econòmiques. Ho expliquem en aquest enllaç: Bonificació de l’impost elèctric.
 • Lloguer de comptador: és un cost que pagues a la distribuïdora a través de la nostra factura. És un valor regulat per llei, independent de l'empresa comercialitzadora amb la qual tinguis contractada la llum.
 • IVA, actualment és del 21% sobre gairebé tots els imports: la potència contractada, penalitzacions de potència, l’electricitat utilitzada, energia reactiva, el bo social, el lloguer del comptador, l’impost elèctric, possibles càrrecs addicionals per modificacions, altes o altres conceptes… En el cas de les Canàries, s’hi aplica l’IGIC (Impost general indirecte canari).
 • Altres conceptes que poden aparèixer a la factura: 
  • Drets d'accés, d'extensió i d’enganxament: només en cas que hi hagi modificacions contractuals, altes de subministrament i modificacions de la connexió. Són recàrrecs regulats que cobra la distribuïdora a través de la nostra factura.
  • Donatiu voluntari a Som Energia: les persones i entitats que fan el donatiu voluntari (una aportació d’un cèntim per cada kWh que utilitzen, i que destinem al desenvolupament de la cooperativa) poden veure reflectit el concepte en aquest apartat. L’import és el resultat de multiplicar un cèntim pel nombre de kWh utilitzats. 

La suma de tots aquests conceptes (facturació per potència contractada, excessos de potència, facturació per electricitat utilitzada, energia reactiva, bo social, impostos i altres costos) fa l’import total de la factura.

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte