El donatiu voluntari de 0,01€/kWh

Segons la voluntat expressada per l’Assemblea General de socis i sòcies, és possible fer una aportació extra per ajudar al desenvolupament de la cooperativa.

Aquesta aportació voluntària s’inclou a la factura de llum i consisteix en donar a la cooperativa 0,01€/kWh consumit. Això representa per a un consum mitjà d’una família (aproximadament 300 kWh/mes) un increment a la factura de 3€ mensuals.

Aquest diners s’usen per aspectes de l’activitat de la cooperativa, més enllà de la comercialització d’electricitat, que responen a un dels objectius prioritaris de Som Energia: la participació per part dels socis i sòcies a la constant definició de la cooperativa.

Durant aquest temps, principalment, s’han fet servit per:

  • Destinar recursos a les activitats realitzades pels grups locals de la cooperativa. Tots ells (vora 50) disposen de 300€ anuals per a les despeses que tenen de difusió, assemblees, reunions, etc. Despeses gestionades de manera autònoma per cada grup.
  • La organització de la trobada anual dels grups locals com a espai on intercanviar experiències, debatre nous reptes de la cooperativa, etc. Les reunions s’han desenvolupat a diferents ciutats i des de la cooperativa es suporta el desplaçament i allotjament d’un membre de cada grup local.
  • Beques pels socis i sòcies de la cooperativa que no poden assumir el cost però tenen interès per assistir a l’Escola de Setembre de Som Energia que s’organitza anualment.
  • Participació en activitats polítiques a nivell nacional i internacional (REScoop.EU, Px1NME, Coopernico, FESC, FIMES, etc.).

Tot i que, tenim altres actuacions previstes que podrien impulsar-se gràcies a aquest donatiu, si acabem tiran-les endavant, com poden ser: accions per atenuar la pobresa energètica, compra de drets de projectes renovables de futur o qualsevol altra acció encaminada al canvi de model energètic.

En els comptes anuals es detalla el total destinat cada any als grups locals.

Durant el 2014 s’han rebut 79.423,36€ i actualment vora un 19,5% dels contractes aporten aquest donatiu a Som Energia.

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte