La tarifa 3.0A

ATENCIÓ!

La informació que s’explica en aquest article deixarà de ser vàlida des del moment en què s’apliqui el nou sistema de peatges de transport i distribució d’electricitat publicat al BOE via circular de la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència). L’aplicació del nou sistema de peatges de transport i distribució s’ha ajornat fins a l’1 de juny de 2021

La tarifa 3.0A és la tarifa d’accés a la xarxa determinada per llei per a tots els punts de subministrament de baixa tensió amb més de 15 kW de potència contractada: petites empreses, serveis d'hostaleria, restaurants, hotels, forns de pa, cafeteries, escoles, despatxos, oficines, comunitats veïnals, etc.

Característiques de la tarifa 3.0A (determinades per llei):

  • Factura en tres períodes: P1 (Punta), P2 (Pla) i P3 (Vall). Cada període correspon a una franja horària diària on el preu de l’energia i de la potència és diferent: Els tres períodes de la tarifa 3.0A
  • Tres potències contractades: es pot contractar una potència diferent a cada un dels tres períodes. No existeixen valors normalitzats i només cal que una de les tres potències estigui per sobre de 15 kW. [1]
  • Possibilitat de superar la potència contractada: en cap cas el subministrament queda interromput per utilitzar una potència superior a la contractada.
  • Facturació de la potència: en el cas que el maxímetre enregistri valors superiors a la potència contractada s’aplicarà un recàrrec. De la mateixa manera, en el cas que el maxímetre enregistri valors inferiors s’aplica una rebaixa a l’hora de facturar la potència: Cost de la potència en tarifa 3.0A
  • Registre de potència utilitzada: el maxímetre enregistra la potència màxima utilitzada en períodes de 15 minuts (registres quart-horaris) durant un període de 30 dies aproximadament. Aquest fet permet que quan hi ha un registre de 12 mesos es pugui realitzar un càlcul per saber la potència que hagués sigut òptima contractar durant aquest darrer any: El servei Infoenergia per a entitats i empreses.
  • Una modificació contractual cada 12 mesos: l'empresa de distribució elèctrica es pot negar a modificar la potència contractada més d’una vegada cada 12 mesos i per aquest motiu cal ser molt curós i tenir present aquesta franja de temps vista en el moment de triar la potència a contractar.
  • Registre i facturació de l’energia reactiva: l'energia reactiva apareix a les instal·lacions elèctriques quan s'utilitzen aparells que necessiten crear camps magnètics i elèctrics per al seu funcionament. Aquesta energia és molesta per a la distribució i per aquesta raó es van crear recàrrecs pels excessos de consum d'aquesta energia.

[1] Algunes petites empreses de distribució elèctrica locals no permeten que dos dels períodes tinguin una potència contractada per sota de 15 kW.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte