Tarifes d'alta tensió 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD períodes

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

Les tarifes 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD períodes i les tarifes 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD indexades són les tarifes de tots els punts de subministrament d’alta tensió; és a dir, per a subministraments amb una tensió d’accés superior a 1 kV.

Aquest tipus de tarifes són habituals en polígons industrials, però també en aquells punts de subministrament allunyats de les xarxes de distribució de baixa tensió, que es connecten a xarxes d’alta tensió. Aquesta circumstància es pot donar en zones rurals.

Segons la tensió, ens trobem les tarifes següents:

 • Tarifes 6.1TD: amb una tensió més gran d’1 kV i més petita de 30 kV.
 • Tarifes 6.2TD: amb una tensió més gran o igual a 30 kV i inferior a 72,5 kV.
 • Tarifes 6.3TD: amb una tensió més gran o igual a 72,5 kV i inferior a 145 kV.
 • Tarifes 6.4TD: amb una tensió igual o superior a 145 kV. 

Per a aquests casos, hi ha les següents tarifes disponibles per a cada zona (Península, Balears, Canàries):

 • Tarifes 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD períodes.
 • Tarifes 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD indexades.

En aquest article expliquem les característiques de les tarifes 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD períodes (les de les tarifes 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD indexada les pots veure en aquest altre).

Característiques de les tarifes d’alta tensió períodes

Per a les tarifes d’alta tensió períodes, Som Energia fa previsions i compra l’energia amb mesos d’antelació, a mercats de futurs. És per això que els preus es poden fixar amb antelació. Si el mercat diari de l’energia té fluctuacions, tant a l’alça com a la baixa, no afecten directament les persones i entitats usuàries.

Horaris de les tarifes d’alta tensió períodes

Les tarifes d’alta tensió períodes disposen de sis períodes d’energia i de potència, anomenats P1, P2, P3, P4, P5 i P6, i cada un té uns preus concrets d’energia i potència.

A cada zona territorial (Península, illes Balears i illes Canàries), i segons quin mes de l’any sigui, li correspon un període o un altre. Per a una informació més detallada, pots consultar aquest article: Horaris de les tarifes 3.0TD períodes i les tarifes d'alta tensió períodes.

Sis potències contractades

Es pot contractar una potència diferent a cada un dels sis períodes, que coincideixen amb els períodes d’energia. Ara bé, cal que segueixin el criteri de potències creixents, és a dir, la potència contractada en un període concret ha de ser igual o superior a la del període anterior. Això vol dir que: P1 ≤ P2 ≤ P3 ≤ P4 ≤ P5 ≤ P6.

Possibilitat de superar la potència contractada

El subministrament no s’interromp si s’utilitza una potència superior a la contractada. Ara bé, tal com expliquem seguidament, aquest ús de potència per sobre de la contractada pot suposar un cost econòmic.

A l’apartat de tarifes d’electricitat del web de la cooperativa pots trobar els preus de la tarifa 6.1TD, la més habitual a alta tensió. Si al teu subministrament li correspon una tarifa 6.2TD, 6.3TD o 6.4TD i vols contractar amb la cooperativa, ens pots enviar un correu a empresa@somenergia.coop i et facilitarem informació al respecte.

La factura amb les tarifes 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD

Facturació de la potència

El terme de potència es factura en dos conceptes: per un costat, es factura la potència contractada de cada un dels sis períodes i, per l’altre, els excessos de potència o penalitzacions quan se supera la potència contractada de cada un dels períodes.

Per determinar el cost d’aquestes penalitzacions caldrà tenir en compte la potència contractada.

 • Quan la potència contractada sigui entre 15 i 50 kW (inclosos), la penalització per haver superat la potència contractada serà el preu de la potència excedida multiplicat pel doble de la diferència entre la potència utilitzada i la potència contractada. Per a més informació, pots consultar aquest article: Cost dels excessos de potència per a tarifes entre 15 i 50 kW

Facturació de l’energia utilitzada

És el cost de l’energia utilitzada a cada període. Es multipliquen els kWh utilitzats durant cada un dels períodes pel preu del kWh de cada període. 

El preu de l’energia activa (€/kWh) és diferent en cada període. 

A l’apartat de tarifes d’electricitat del web de la cooperativa pots trobar els preus d’energia de la tarifa 6.1TD, la més habitual de les tarifes d’alta tensió. Si al teu subministrament li correspon una tarifa 6.2TD, 6.3TD o 6.4TD i vols contractar amb la cooperativa, ens pots enviar un correu a empresa@somenergia.coop i et facilitarem informació al respecte.

Facturació de l’energia reactiva

L'energia reactiva apareix a les instal·lacions elèctriques quan s'utilitzen aparells que necessiten crear camps magnètics i elèctrics per funcionar. Aquesta energia és molesta per a la distribució i, per aquesta raó, es van crear recàrrecs pels excessos d'aquesta energia bolcats a la xarxa. En aquest terme, Som Energia no aplica cap marge de benefici.

Altres conceptes de la factura

En la factura també veuràs reflectits altres conceptes que cal sumar per obtenir el cost total:

 • Bo social: el cost que aporta cada contracte en el finançament del bo social. Sobre aquest concepte s’aplica l’impost de l’electricitat i l’IVA.
 • Impost d'electricitat: és un impost regulat pel govern (a aquest impost se li aplica també l'IVA). La llei recull certes bonificacions per a certes activitats econòmiques. Ho expliquem en aquest enllaç: Bonificació de l’impost elèctric.
 • Lloguer de comptador: és un cost que pagues a la distribuïdora a través de la nostra factura. És un valor regulat per llei, independent de l'empresa comercialitzadora amb la qual tinguis contractada la llum.
 • IVA, actualment és del 21% sobre gairebé tots els imports: la potència contractada, penalitzacions de potència, l’electricitat utilitzada, energia reactiva, el bo social, el lloguer del comptador, l’impost elèctric, possibles càrrecs addicionals per modificacions, altes o altres conceptes… En el cas de les Canàries, s’hi aplica l’IGIC (Impost general indirecte canari).
 • Altres conceptes que poden aparèixer a la factura: 
  • Drets d'accés, d'extensió i d’enganxament: només en cas que hi hagi modificacions contractuals, altes de subministrament i modificacions de la connexió. Són recàrrecs regulats que cobra la distribuïdora a través de la nostra factura.

La suma de tots aquests conceptes (facturació per potència contractada, excessos de potència, facturació per electricitat utilitzada, energia reactiva, bo social, impostos i altres costos) fa l’import total de la factura.

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte