El quadre d’interruptors i l’ICP

El Quadre de Comandament i Protecció (QCP), conegut com a quadre d’interruptors, és un conjunt d’elements per protegir la installació elèctrica i els seus usuaris/es. Normalment està situat darrera de la porta principal dels habitatges.

Els elements més bàsics que hi ha són:

L’ Interruptor de Control de Potència (ICP), serveix per limitar l’ús de la potència a la que tenim contractada. Si en algun moment sobrepassem la potència que tenim contractada, saltaran els ploms.

També serveix per evitar danys a les installacions elèctriques en cas de sobrecàrregues.

Els nous comptadors digitals de telegestió porten l’ICP incorporat. És possible que ja disposis d’aquest comptador, però que l’ICP encara no estigui limitat a la potència que tens contractada (d’això se n’encarrega la distribuïdora).

L’ Interruptor Diferencial (ID), serveix per evitar fuites d’intensitat. Si se’n produeixen, aquest interruptor saltarà. La seva principal missió és evitar que hi hagi electrocucions, sent un element bàsicament de seguretat.

Els Petits Interruptors Automàtics (PIA’s), tenen la funció de controlar les sobrecàrregues dels circuits en què està dividida la installació elèctrica. D’aquesta manera només salten els ploms del circuit on hi ha hagut la sobrecàrrega, i segueix havent-hi llum a la resta de la casa (i es pot saber on hi ha hagut la sobrecàrrega).

Necessites més ajuda? Contacte Contacte