Les tarifes indexades

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

En aquest article parlarem de:

Què és una tarifa indexada?

De manera general, una tarifa indexada d’electricitat ofereix energia a preu de mercat, amb un marge fix per a la comercialitzadora que l’ofereix.

A diferència d’una tarifa fixa, la qual té un preu pactat amb anterioritat segons un determinat horari, en una tarifa indexada el preu de l’energia és variable cada hora, en funció del cost d’adquisició de l’energia en el mercat majorista de l’electricitat. Hi ha, doncs, 24 preus cada dia, i canvien d’un dia a l’altre.

En el cas de l’Estat espanyol, el mercat de referència per calcular el preu de la llum en les tarifes indexades és el mercat diari. Aquest mercat el gestiona l’empresa privada-regulada OMIE, que és l’operadora de mercat designada, excepte a Balears i Canàries on el preu és definit per Red Eléctrica de España (REE).

A l’enllaç anterior pots veure el preu de l’energia majorista que s’aplicarà cada dia per a cadascuna de les 24 hores següents. Entre les 12 h i les 13 h del matí s’actualitzen els valors. 

Característiques de la tarifa indexada

A conseqüència del que hem comentat en el punt anterior, si disposes d’una tarifa indexada, no pots preveure amb fiabilitat el cost final que tindrà una factura. I, per tant, serà més incert que si disposes d’una tarifa fixa (en el cas de Som Energia, les tarifes períodes). 

Ara bé, les tarifes indexades ofereixen més possibilitat d’estalvi, si el teu ús elèctric és més flexible, és a dir si tens més capacitat de moure els teus usos energètics a les hores més econòmiques.

També hi ha variació per dies, per tant, també és interessant mirar, a part de les hores, si cada dia és en general més econòmic o més car, i intentar consumir l’energia principalment en els dies en què l’energia és, en general, més econòmica.

En les tarifes per períodes, una vegada explorades les vies de reduir energia, optimitzar les potències contractades i l’autoconsum, les possibilitats d’estalvi es redueixen a moure els usos energètics entre períodes horaris (P1, P2, P3…), segons marqui la tarifa que tinguis contractada.

Una altra característica de les tarifes indexades és que reflecteixen les variacions del mercat (tant a la baixa com a l’alça) de manera immediata. És a dir, si el preu de l’energia s’apuja, el preu d’aquesta tarifa, puja; i si el preu de l’energia s’abaixa, el preu d’aquesta tarifa també baixa.

En una tarifa fixa, aquestes variacions de preu es reflecteixen de manera més lenta: quan es fa un canvi de tarifes. A Som Energia el canvi de tarifes pot ser cada sis mesos, tot i que algunes vegades se n'han fet dos o tres en mig any. Quan hi ha una d’aquestes actualitzacions, n'informem amb 30 dies d'antelació.

En aquest enllaç pots trobar més informació sobre el funcionament del sistema elèctric i el paper de Som Energia.

Com es calcula l’import a pagar?

L’import a pagar per l’energia utilitzada és l’energia utilitzada cada hora multiplicada pel preu horari corresponent a aquella hora.

L’energia utilitzada cada hora s’obté a partir del comptador o equip de mesura. La distribuïdora facilita a la comercialitzadora un arxiu amb el registre del consum horari, són les anomenades corbes de càrrega horàries (CCH)

El preu horari es calcula a partir de la fórmula indexada on s’introdueixen les variables del mercat i la resta de costos associats a l’adquisició de l’energia. És a dir, el preu de cada hora conté el preu que marca el mercat majorista més la resta de costos associats a la compra de l’energia.

El cost de l’energia d’una factura mensual de 31 dies és la suma de l’energia emprada cada hora multiplicada pel preu horari en cadascuna de les 744 hores del període facturat (31 dies x 24 hores/dia = 744 hores/mes). 

Al cost de l’energia caldrà afegir la resta de costos habituals de la factura: potència, excessos de potència i d’energia reactiva (si és el cas), impost elèctric, lloguer del comptador, IVA, etc.

Com es calcula el preu horari? La fórmula indexada

El preu horari de l’energia final que resulta a la factura s’obté aplicant una fórmula que incorpora tots els costos que paguem com a comercialitzadora per l’adquisició de l’energia. És una fórmula que calcula el preu de cost de l’electricitat comercialitzada, i a la qual afegim una franja per a la cooperativa que serveix per cobrir la resta de despeses pròpies de l’activitat comercialitzadora. 

Tot i que cada comercialitzadora que ofereix tarifa indexada acaba aplicant una fórmula pròpia, aquesta sol ser bastant similar, ja que inclou els diferents elements que conformen el preu final de l’energia. 

Igualment, si estàs comparant dues o més ofertes amb tarifa indexada, no n’hi ha prou a comparar la franja de comercialització: també caldrà donar un cop d’ull a com es configura la fórmula, perquè aquestes siguin equivalents.

En el cas de Som Energia, la fórmula que utilitzem trasllada de manera directa aquests costos al preu final, i és la següent: 

PH = 1,015 * [(PHM + PHMA + Pc + Sc + I + POsOm) (1 + Perd) + FE + F] + PTD + CA 

On: 

 • PH = preu horari de l’energia. 
 • PHM = preu horari del mercat diari. Per als contractes de la Península és el preu OMIE, mentre que a les illes Balears i Canàries és el preu horari de la demanda del sistema balear i el sistema canari, respectivament.
 • PHMA = preu horari del mecanisme d’ajust als costos de producció d’electricitat mitjançant el gas. Aquest concepte és nul per als sistemes balear i canari.
 • Pc = pagaments per capacitat.
 • Sc = sobrecostos per la gestió de la xarxa.
 • I = cost del servei d’interrompibilitat.
 • POsOm = cost de l’operador del sistema i de l’operador del mercat.
 • Perd = pèrdues regulades del sistema des del punt de generació al punt de consum.
 • FE = aportació al Fons d’Eficiència Energètica. 
 • F = franja de la cooperativa: marge de comercialització més cost dels certificats de garantia d'origen 100% renovable més costos dels desviaments. 
 • PTD = peatges de transport i distribució. 
 • CA = càrrecs del sistema. 

Totes les variables són públiques i es troben disponibles per ser consultades al web de l’organisme corresponent. En aquest document, que et pots descarregar, expliquem amb més detall cada una de les variables de la fórmula indexada. 

L’única variable que depèn de Som Energia és la franja de la cooperativa (F) per cada kWh d’energia comercialitzada, que inclou el marge per a la viabilitat de la cooperativa, els costos dels certificats de garantia d’origen 100% renovable i els costos dels desviaments. 

Les tarifes indexades a Som Energia

Després d’un temps oferint la tarifa indexada només a entitats i empreses amb gran volum d’ús d’energia, des de la cooperativa ara ja oferim la tarifa indexada a tota mena de punts de subministrament.

Al nostre Centre d’Ajuda pots veure un resum detallat de les tarifes que oferim des de la cooperativa. També les pots veure a l’apartat de preus del web

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte