Com es calcula el preu de la tarifa Generation kWh?

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

ATENCIÓ!

El projecte del Generation kWh ha aconseguit tot el finançament necessari per tirar endavant les tres plantes de producció d’energia renovable previstes. Un cop aconseguit  l’objectiu marcat, ja no hi ha l’opció de continuar aportant-hi. El fet d’haver assolit el finançament necessari (i que, per tant, ja no s’hi puguin fer més aportacions) no afecta en res les participacions fetes fins ara. En pots llegir la notícia en aquest enllaç.

La tarifa Generation kWh és la tarifa a la qual tenen accés les persones que formen part de la Generació kWh. Es calcula en funció del cost de generar electricitat a les plantes dels projectes.

Així doncs, els kWh assignats a les persones que han aportat en el Generation kWh tenen un preu que serà equivalent al cost que té la generació de l’energia, el manteniment de les plantes i el voltatge a la xarxa.

El cost de generar l’energia actualment se situa en 0,051 €/kWh. Es calcula en funció dels costos d’operació de les instal·lacions associades, i inclou:

  • Costos de manteniment.
  • Impost de generació.
  • Costos de gestió.
  • Amortització lineal durant 25 anys o durant la vida útil del projecte.

L’Assemblea General de Som Energia pot acabar d’ajustar aquest import, en funció de criteris objectius establerts a les Condicions generals del contracte.

A aquest cost se li han d’afegir els conceptes relacionats amb la injecció de l’energia a la xarxa (peatges d’accés, pagaments a l’operador del sistema i del mercat...). Els preus de totes aquestes tarifes els trobaràs a l’ apartat de tarifes de la pàgina web de Som Energia.

El mètode de càlcul concret està especificat a l’ Annex I del contracte. 

A la factura, aquest preu de cost s’aplica a la part d’energia. Els altres conceptes de la factura (impostos, lloguer de comptador...) continuen igual.

El preu de la tarifa Generation kWh, doncs, no és un valor fix al llarg de la vida del contracte, sinó que té petites variacions anuals per ajustar-lo a la realitat de cada moment. Sigui com sigui, es tracta d’un preu independent a les variacions diàries del mercat elèctric. De fet, aquesta independència és un dels pilars del projecte Generation kWh.

Més informació del Generation kWh

Necessites més ajuda? Contacte Contacte