Preu de compensació dels excedents en autoproducció

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

L’excedent d’autoproducció és l’energia generada per a les persones que tenen instal·lacions d’autoproducció a casa seva i que no han necessitat utilitzar-la i, per tant, la bolquen a la xarxa elèctrica. L’RD 244/2019, del 5 d’abril, marca que les persones amb instal·lacions d’autoproducció domèstica que ho desitgin es podran acollir a la compensació simplificada dels excedents d’energia produïts que s’acabin injectant a la xarxa.

Els excedents d’autoproducció es compensen amb el mateix valor de referència del cost de l’energia que comprem al mercat. És a dir, el cost de l’energia que la cooperativa compra al mercat elèctric per tal de comercialitzar els seus contractes és el que s’aplica també a l’energia excedentària de l’autoproducció. Som Energia la compensa a les persones que tenen excedents d’autoproducció descomptant-ho de la factura. Es considera raonable que l’energia excedentària que compra la cooperativa a persones que tenen autoproducció es pagui al mateix preu que l’energia que compra al mercat.

Cada vegada que fem una actualització de preus, analitzem i establim el preu de compensació d’excedents, ho pots trobar actualitzat a l’apartat de tarifes de la pàgina web.

Segons marca la normativa, i tal com expliquem en aquest article, el valor econòmic mensual dels excedents no pot ser superior al valor econòmic de l’energia consumida. És a dir, es compensa fins que el balanç entre el valor de l’energia excedentària i el valor de l’energia consumida sigui zero.

Els criteris per establir les tarifes generals que ofereix Som Energia els decidim entre totes les persones sòcies a l’Assemblea General. Queda pendent el debat dels criteris que Som Energia ha d’utilitzar per fixar els preus de compensació d’excedents. Mentre aquest debat no té lloc, fem servir el criteri descrit més amunt, que considerem raonable.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte