Preu de compensació dels excedents en autoproducció

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

L’excedent d’autoproducció

L’excedent d’autoproducció és l’energia que no han utilitzat les persones que tenen installacions d’autoproducció a casa seva i que decideixen bolcar a la xarxa elèctrica. La normativa marca que les persones amb installacions d’autoproducció domèstica que ho desitgin es podran acollir a la compensació simplificada dels excedents d’energia produïts que s’acabin injectant a la xarxa. 

Tal com diem en aquest article on expliquem com funciona la compensació simplificada d’excedents, la normativa marca que la compensació dels excedents es farà mensualment a partir del valor econòmic d’aquests excedents. I aquesta compensació serà fins que el balanç entre el valor de l’energia excedentària i el valor de l’energia consumida sigui zero.

Som Energia compensa les persones que tenen excedents d’autoproducció descomptant-ho de la factura. 

Preu dels excedents

Amb l’objectiu d’oferir una proposta que sigui favorable als interessos tant de les persones i entitats sòcies amb autoconsum com de Som Energia, des de la cooperativa s’ha definit el preu de compra dels excedents d’autoproducció al mateix valor de referència del cost de l’energia que fem servir per calcular el preu de venda. És a dir, el cost de l’energia que la cooperativa compra al mercat elèctric per tal de comercialitzar serà el que s’aplicarà també a l’energia excedentària de l’autoproducció.

En aquest enllaç expliquem per què el preu de compensació dels excedents d’autoproducció i el preu de venda (de les nostres tarifes) tenen valors diferents. I en aquest altre article, expliquem amb detall com establim els preus a Som Energia. Tingues present que els criteris per establir les tarifes generals que oferim els decidim entre totes les persones i entitats sòcies a l’Assemblea General. 

Tarifa períodes, amb preus fixos

En les tarifes períodes, de preus fixos, els excedents d’autoproducció es compensen també a preu fix per a tots els períodes. Aquest preu el pots trobar actualitzat a l’apartat de tarifes de la pàgina web. 

Tarifa indexada, amb preus variables

Si la teva tarifa és indexada, el preu de compensació que aplicarà Som Energia també serà indexat, això vol dir que també varia dia a dia i hora a hora. El preu de compensació dels excedents serà el preu horari del mercat majorista de l'electricitat, que per als contractes de la península és el preu d’OMIE, mentre que a les illes Balears i Canàries és el preu horari de la demanda dels sistemes balear i canari.

Compensació d’excedents a Som Energia

Cada comercialitzadora del mercat lliure estableix la seva pròpia manera de compensar, així com el preu de compensació que vulgui definir.

Així, des del mateix moment (2019) en què va canviar la normativa sobre l’autoconsum, des de Som Energia vam establir la compensació de l’energia, i específicament també la part corresponent dels peatges i càrrecs del terme d’energia.


Al mateix temps, hem de tenir en compte que l’operador del sistema (Red Eléctrica de España) assigna a la comercialitzadora els excedents no compensats en els mesos en què l'import total dels excedents és superior a l'import de l'energia consumida. Això dona peu a les comercialitzadores del mercat lliure a anar més enllà del que estableix la normativa i valorar econòmicament aquesta energia. Basant-nos en aquest fet, l’Assemblea de persones i entitats sòcies de Som Energia va aprovar el 2022 que l’equip tècnic de la cooperativa treballés per posar en marxa un servei per valorar aquests excedents no compensats. Actualment, estem treballant intensament per poder oferir aquest servei com més aviat millor.

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte