Preu de compensació dels excedents en autoproducció

El RD 244/2019 del 5 d’abril marca que les persones amb instal·lacions d’autoproducció domèstica que ho desitgin es podran acollir a la compensació simplificada dels excedents d’energia produïts que s’acabin injectant a la xarxa.

Els criteris i marges econòmics de les tarifes generals que ofereix Som Energia els decidim entre totes les persones sòcies a l’Assemblea General. 

La nova regulació en la compensació dels excedents d’autoproducció es tracta d’una nova activitat vinculada a la comercialització d’electricitat, de  la qual encara no hem tingut la possibilitat de debatre com s’ha de cobrar aquest servei a les persones usuàries.

Així, i tal com es va comentar a l’Assemblea del 25 de maig de 2019, de manera provisional la cooperativa començarà compensant els excedents a un valor aproximat similar al que el mercat elèctric majorista reconeixerà. Aquest valor parteix de les mateixes dades utilitzades per al càlcul de les tarifes de venda i per aquest 2019 serà de 0,056 €/kWh.

Segons marca la normativa, i com expliquem en aquest article, el valor econòmic mensual dels excedents no podrà ser superior al valor econòmic de l’energia consumida. 


Enllaços relacionats

Necessites més ajuda? Contacte Contacte