Com funciona la compensació simplificada d'excedents?

Si vols acollir la teva instal·lació fotovoltaica domèstica (potència de producció inferior o igual a 100 kW), a la modalitat d’autoconsum amb excedents amb compensació simplificada has de tenir en compte que la compensació no serà dels kWh consumits i produïts, sinó que serà una compensació econòmica.

Per veure un exemple, podem utilitzar el mateix que fa servir la Guia de tramitació de l’autoconsum, en la seva versió preliminar publicada per l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía)

Exemple facturació

Tenim una instal·lació amb les següents característiques:

LS-q-yLgjbILt2Z1bq9dRkf2Q6mP22XqVCxwH-xrxM2MNvp6drt17FvCHjXnFoVgvwPAbltaDu6gyMt-y1SkU5v8wFWTlqjB1ufS9SdDneSh0xxKn7nMlnIfvNT2mxxwyHuR5XYf

A l’esquerra seria la factura sense instal·lació fotovoltaica per poder comparar-ho amb la mateixa factura, en cas de tenir autoproducció, a la dreta.

  1. Els kWh hora utilitzats de la xarxa es cobraran al preu segons la tarifa contractada. En l'exemple 0,117 €/kWh (0,073 + 0,044; cost de l'energia + peatge d'accés; requadre de color blau).
  2. Els kWh injectats a la xarxa es pagaran segons acord de compensació d'excedents amb la comercialitzadora. En l'exemple 0,04 €/kWh, requadre de color verd.

Recorda que el balanç en la compensació dels excedents es fa agafant els valors mensuals. També que, tal com marca la llei, si el valor produït és igual o superior al consumit, el valor de consum serà 0 €.

En tots els casos caldrà afegir a la factura els costos habituals: part fixa de la potència, lloguer del comptador, bo social i impostos.

Articles relacionats

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte