Què és l’autoproducció?

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

L’autoproducció és la generació d’energia elèctrica renovable per part de qui la utilitza, ja sigui una persona (que la utilitza a la seva llar particular), una empresa o comerç, un equipament de serveis…

La forma més habitual d’autoproducció, actualment, és la fotovoltaica, tot i que també hi ha alternatives com ara aerogeneradors domèstics que transformen l’energia eòlica en elèctrica.

El principal objectiu de l’autoproducció és l’autoabastiment energètic (total o parcial) però també la gestió de l’excedent

  • Autoabastiment energètic: significa generar la pròpia energia que utilitzes. Per tal d’augmentar l’autoabastiment és important desplaçar el màxim possible usos d'energia cap a les hores de producció d’energia. Per exemple, en el cas d’autoproducció fotovoltaica programant rentadores o rentaplats en moments de màxima producció que són les hores centrals del dia. En cas de no disposar de bateries o algun altre sistema d’emmagatzematge, per aprofitar l’energia generada caldrà utilitzar-la exactament en el mateix moment en què es generi.
  • Excedent energètic: es refereix a aquella energia que no pots emmagatzemar ni utilitzar en el mateix moment en què es genera. Excepte en els casos en què hi ha un sistema antibolcatge, aquesta energia passa a través del comptador i es bolca a la xarxa elèctrica per tal que altres persones en puguin fer ús. En el següent article s’expliquen les diferents modalitats d'autoproducció renovable domèstica a les quals ens podem acollir segons el Reial Decret 244/2019. Aquest RD ha obert la porta a la compensació simplificada d’excedents, que afavoreix que les instal·lacions acabin injectant a la xarxa, l’energia que no s’utilitza.

Optar per alguna de les modalitats amb excedents repercuteix de manera positiva sobre el medi ambient, ja que és energia verda que s’utilitza i no es perd. Evita, així, que s’hagi de generar més energia i redueix les emissions de CO₂. Per altra banda, la compensació dels excedents bolcats a la xarxa fa que la instal·lació s’amortitzi abans.

Per a més informació, vegeu aquesta notícia sobre el nou Reial Decret d’autoproducció.

Instal·lacions fotovoltaiques

Com hem dit, el tipus més habitual d’instal·lacions amb autoproducció, en l’actualitat, són les instal·lacions fotovoltaiques. En els casos d’instal·lacions connectades a la xarxa, consten dels següents elements bàsics:

  • Panells fotovoltaics: generen electricitat a partir de la llum solar.
  • Inversor: converteix el corrent continu dels panells en corrent altern.
  • Proteccions: interruptors que salten en cas de sobretensions o pèrdues.
  • Bateries (opcional): emmagatzemen i aporten electricitat en els moments en què no hi ha producció.

Les instal·lacions d’autoproducció presenten una alta eficiència energètica, ja que l’electricitat s’utilitza al mateix lloc on es produeix, tot evitant pèrdues per transport.  

Enllaços d’interès

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte