Com legalitzar la instal·lació i passar el contracte a una modalitat amb autoproducció?

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

En aquest article detallem els passos que has de fer si disposes d’un sistema d’autoproducció (de menys de 100 kW i en baixa tensió) degudament instal·lat, a casa teva o al teu bloc de pisos, i et vols passar a una modalitat d’autoproducció per tal que s’apliqui a la teva factura.

A continuació, pots veure un esquema simplificat dels passos a seguir:

Passar a modalitat d’autoproducció individual amb compensació simplificada

0. Sol·licitud del codi CAU a la distribuïdora i el contracte tècnic d’accés

Codi CAU

Amb caràcter previ, un dels primers tràmits que cal fer és sol·licitar el codi CAU. Aquest codi s'utilitza per registrar la instal·lació d'autoconsum amb compensació d'excedents o sense, i tant per a instal·lacions individuals com col·lectives. Es tracta d'una sèrie de lletres i números que serveixen per identificar-la i saber on s'ubica. 

Normalment, el codi CAU inclou el codi CUPS del subministrament, seguit de la lletra A i tres números més. Per saber quin és el teu, has de contactar amb l’empresa distribuïdora elèctrica de la teva zona. 

Contracte tècnic d’accés

Si la teva instal·lació es troba en sòl rústic o bé la seva potència de generació és més gran de 15 kW, és molt probable que s'hagi de signar un contracte tècnic d'accés (CTA). Si aquest és el teu cas, pots contactar amb la teva distribuïdora per informar-te’n.

De la mateixa manera que el codi CAU, aquest tràmit també s’ha de gestionar prèviament, si és necessari.

1. Registre d’autoconsum autonòmic

Cal presentar, a través dels canals establerts per cada comunitat autònoma, la documentació sol·licitada, que pot variar en funció de cada regió i de la modalitat d’autoproducció a la qual et vulguis acollir. 

Normalment, l’empresa que ha fet la instal·lació autoproductora és l’encarregada de fer aquestes gestions. Cal que te n’asseguris en el moment de contractar-la.

2. Comunicació a la comercialitzadora, via distribuïdora

Un cop registrada la instal·lació, l’organisme autonòmic s’encarrega, en un termini màxim de deu dies hàbils, de comunicar-ho a l’empresa distribuïdora i aquesta, en cinc dies hàbils més, n’ha d’informar la comercialitzadora amb qui tens el contracte, en aquest cas Som Energia. 

3. Verificació de les dades registrades sobre l’autoproducció

Quan, a Som Energia, rebem la notificació per part de la distribuïdora, ens posarem en contacte amb tu per correu electrònic per tal que confirmis que les dades rebudes són correctes. Quan rebis el correu, doncs, hauràs d’anar a l’Oficina Virtual, a l’apartat “Contractes” > “Autoconsum” i seleccionar “Els meus tràmits d’autoconsum”:

Aleshores t’apareixerà una pantalla similar a aquesta:

I seguidament:

En cas que les dades siguin correctes, hauràs de marcar l’opció “Sí, acceptar el tràmit”. 

En el cas que siguin errònies, hauràs de marcar l’opció “No, rebutjar el tràmit”, i t’hauràs d’adreçar també a l’organisme pertinent de la teva comunitat autònoma per tal que les corregeixi. D’aquesta manera, la distribuïdora ens tornarà a enviar la informació rectificada.

Recorda que, per normativa, si disposes d’una instal·lació fotovoltaica, la potència instal·lada és la potència de l’inversor, i no la potència de les plaques. T’aconsellem que en cas de dubte i abans de rebutjar el tràmit, consultis amb la teva empresa instal·ladora totes les dades per tal de verificar-les. 

4. Sol·licitud de modificació del contracte d’accés

Si has verificat que les dades són correctes t’apareixerà una pantalla d’“Acceptació o rebuig del tràmit”, per acceptar o rebutjar la modificació del teu contracte a la modalitat d’autoproducció corresponent:

Allà podràs confirmar que vols passar el teu contracte a la modalitat d’autoproducció que pertoqui. 

Quan hàgim rebut aquesta sol·licitud, des de la cooperativa demanarem a l’empresa distribuïdora la modificació del contracte d’accés, i t’enviarem, al cap de pocs dies, un document de noves condicions particulars provisional. Quan la distribuïdora doni per bona la teva sol·licitud, t’activarà la modalitat d’autoproducció i aleshores t’enviarem les noves condicions particulars amb la modalitat d’autoproducció registrada i ho començarem a aplicar a la teva facturació mensual. 

Aquesta modificació contractual té un cost regulat de 9,04 euros + IVA. 

Per a les instal·lacions amb autoconsum individual, si passats 10 dies hàbils no has tramitat l’acceptació a través de l’Oficina Virtual, la distribuïdora pot activar de manera automàtica la modalitat d’autoconsum. En aquest cas, t’enviarem un correu electrònic per informar-te de la data de la modificació del contracte.

Què has de fer si tens autoconsum i vols passar a Som Energia (ara estàs amb una altra comercialitzadora)?

Si has començat a gestionar l’activació de la modalitat d’autoproducció del teu contracte estant amb una altra comercialitzadora i vols passar-te a Som Energia, no hi ha inconvenient a fer-ho. Ara bé, és important que en el moment en què et comuniquem que el contracte ja està actiu amb Som Energia, ens avisis que abans ja havies començat els tràmits d’autoconsum. Fent-ho així, podrem demanar a la distribuïdora que ens enviï la informació que potser ja ha enviat a l’anterior comercialitzadora, i podrem completar l’activació de la compensació d’excedents amb més celeritat.

Si ja tens l’autoconsum actiu i, per tant, ja t’apareix així en les factures, i vols fer el canvi de comercialitzadora cap a Som Energia, t’aconsellem que revisis l’article següent: Què he de tenir en compte si vull contractar amb Som Energia i tinc autoconsum?

Passar el contracte a modalitat d’autoproducció col·lectiva

Els passos a seguir per tal d’acollir un contracte o conjunt de contractes a la modalitat d’autoconsum collectiu són en essència els mateixos que els descrits en el punt anterior:

0. Sol·licitud del codi CAU a la distribuïdora.

1. Registre d’autoconsum autonòmic.

2. Comunicació a la comercialitzadora, via distribuïdora.

3. Verificació de les dades registrades sobre l’autoproducció.

4. Sol·licitud de modificació del contracte d’accés.

Ara bé, hi ha especificitats de l’autoconsum col·lectiu que cal tenir en compte i que són diferents de l’autoconsum individual. Seguidament, detallem les diferències que afecten els tràmits que cal fer amb nosaltres com a comercialitzadora, especialment el que té relació amb l'últim punt, o sigui la modificació del contracte d’accés.

En el cas de les instal·lacions col·lectives en què l’empresa distribuïdora sigui E-distribución, abans de demanar la modificació contractual a la modalitat d'autoconsum s'ha de sol·licitar a la distribuïdora la inspecció d'instal·lació elèctrica (IIE). Es pot demanar enviant un correu a inspeccionautoconsumo@enel.com

Documentació a adjuntar en l’autoconsum col·lectiu

En el moment de demanar la modificació del contracte d’accés, ha de tenir en compte que també ens has d’adjuntar l’acord de repartiment d’excedents, així com el fitxer de coeficients de repartiment. 

Fer un acord de repartiment d’excedents és un dels requisits de l’autoproducció compartida. Estableix el percentatge d’energia generada que pertoca a cada un dels punts d’ús d’energia que participen de l’autoproducció col·lectiva. En aquest acord, han de constar clarament el codi CAU, els coeficients de repartiment per a cada CUPS, i la signatura de totes les persones titulars.

Podràs trobar un model de document d’acord de repartiment a l’apartat d’annexos de la Guia per a l’autoproducció col·lectiva en blocs de pisos.

El fitxer de coeficients de repartiment és un fitxer informàtic en format “.txt” en el qual es detallen els diferents CUPS i percentatges de repartiment, de manera molt concreta, com expliquem seguidament. Tal com s’explica en la següent ordre TED 1247/2021 que en regula el format, hi ha dos models de fitxer:

  • Fix: amb coeficients de repartiment constants al llarg de l’any.
  • Variable: amb coeficients de repartiment que poden variar horàriament al llarg de l’any. 

Fitxer de coeficients

1. El nom del fitxer serà el del codi d’autoconsum (CAU), seguit d’un guió baix, l’any corresponent expressat numèricament i seguit de l’extensió “.txt”. Per exemple:

ES0031405*********EF0FA000_2022.txt

2. El separador dels camps serà el punt i coma “;”

3. El caràcter decimal serà la coma “,”

4. Els camps i ordre en què caldrà configurar els fitxers varia si els coeficients de repartiment són fixos o bé, variables. 

     a. En el cas del fix serà:

Camp Informació Longitud Tipus Exemple
CUPS Codi universal de punt de subministrament 22 Cadena ES0031405*********EF0F
Coeficient Coeficient que serà un número 8 Decimal 0,135464

Cada CUPS s’indicarà en una fila diferent.

     b. I en el cas del variable caldrà afegir el camp de l’hora:

Camp Informació Longitud Tipus Exemple
CUPS Codi universal de punt de subministrament
22 Cadena ES0031405*********EF0F
Hora Hora, que prendrà valors enters d'1 a 8760 4 Enter 523
Coeficient Coeficient que serà un número 8 Decimal 0,135464

Cada valor horari, per cada CUPS, s’indicarà en una fila diferent.

5. En tots els casos, en una determinada hora, la suma de coeficients ha de ser 1.

La normativa estableix que els coeficients de repartiment es podran modificar diverses vegades l’any, tot i que caldrà mantenir-los amb els mateixos valors com a mínim 4 mesos.

Si ja teniu autoconsum compartit i voleu canviar els percentatges de repartiment

Si formes part d’un autoconsum collectiu i voleu canviar aquest acord, cal que ens ho comuniqueu a modifica@somenergia.coop. En cas de voler canviar-lo, ens feu arribar un nou acord de repartiment d’excedents i un nou fitxer de coeficients.

Ara bé, heu de tenir en compte que fins que les modificacions de l'acord de repartiment de tots els CUPS implicats en aquest autoconsum collectiu, no siguin acceptades, no s'aplicarà el nou acord de repartiment. Per tant, si hi ha algun CUPS  implicat en aquest autoconsum collectiu, que no ha fet la sollicitud de modificació de l'acord de repartiment o aquesta sollicitud ha estat rebutjada, no s'aplicarà el nou acord de repartiment a la resta de CUPS implicats.

Enllaços d’interès

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte