Les diferents modalitats d'autoproducció renovable domèstica

El Reial Decret 244/2019 defineix les noves modalitats d’autoproducció a les quals es poden acollir les persones usuàries de la xarxa elèctrica que disposin d’instal·lacions de generació d’energia d’origen renovable. En aquest article ens centrem en les instal·lacions domèstiques, és a dir, amb una potència igual o inferior a 100 kW.

Per acollir-te a una d’aquestes modalitats d’autoproducció cal que segueixis els passos que tal com s’explica en el següent enllaç.

Taula resum de les diverses modalitats d’autoproducció:

Autoproducció individual: Instal·lació de generació amb un únic punt de consum o ús de l’energia.

Autoproducció col·lectiva: Instal·lació de generació amb diversos punts de consum o ús de l’energia. 

Compensació simplificada: Retorn del valor econòmic de l’energia abocada a la xarxa directament a la factura elèctrica habitual. Més informació en aquest enllaç: Com funciona la compensació simplificada d’excedents?

Compensació sense excedents: Tipus d’autoproducció col·lectiva en xarxa interior en què la compensació es realitza entre els usuaris associats a una instal·lació de generació.

Autoproducció per xarxa interior: La connexió entre la instal·lació de generació i la  instal·lació de consum no passa per la xarxa elèctrica de baixa tensió.

Autoproducció a través de la xarxa de baixa tensió: La connexió entre la instal·lació de generació i la  instal·lació de consum passa per la xarxa elèctrica de baixa tensió. S’ha de complir almenys un dels següents requisits entre les instal·lacions de consum i generació:

  • Distància de 500 metres o menys. Aquesta distància s'amplia a 2.000 metres en el cas d'installacions fotovoltaiques que estiguin sobre la coberta, en zona industrial o en estructures artificials en què la funció principal no sigui la producció d'energia (per exemple, les marquesines de pàrquings).
  • Compartir transformador de baixa tensió.
  • Amb la mateixa referència cadastral.

Enllaços relacionats

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte