Autoproducció: què és el balanç net horari?

El balanç net horari és el saldo net hora a hora tant de l’energia utilitzada, com de l’energia injectada a la xarxa.

A partir de la publicació del nou RD 244/2019, totes les instal·lacions fotovoltaiques connectades a xarxa van associades a un contracte acollit a una de les modalitats d’autoproducció. En aquest cas, les distribuïdores ens informen per un costat de les lectures de l’energia utilitzada i per l’altra dels kWh injectats a la xarxa.

Expliquem amb exemples el que és exactament i com s’aplica, ja que de fet amb l’anterior normativa ja estava en vigor.

Per simplificar prenem el cas d’una instal·lació domèstica monofàsica. 

En el cas d’una instal·lació trifàsica, l’explicació és semblant però es complica per què cal parlar de cada una de les fases.

Exemple 1

Comptador
Hora Consum real Producció FV kWh utilitzats de la xarxa kWh injectats
13:00 0,5 kWh 0,4 kWh 0,1 kWh 0 kWh
13:15 0,5 kWh 0,4 kWh 0,1 kWh 0 kWh
13:30 0 kWh 0,4 kWh 0 kWh 0,4 kWh
13:45 0 kWh 0,4 kWh 0 kWh 0,4 kWh
Total hora: 1 kWh 1,6 kWh 0,2 kWh 0,8 kWh

En aquest cas si agafem tota l’hora, hem utilitzat de la xarxa 0,2 kWh i l’energia injectada ha sigut de 0,8 kWh. Aplicant el balanç horari ens surt com si només haguéssim injectat 0,6 kWh a la xarxa. 

Exemple 2

Comptador
Hora Consum real Producció FV kWh utilitzats de la xarxa kWh injectats
09:00 0,4 kWh 0,1 kWh 0,3 kWh 0 kWh
09:15 0,4 kWh 0,1 kWh 0,3 kWh 0 kWh
09:30 0 kWh 0,1 kWh 0 kWh 0,1 kWh
09:45 0 kWh 0,1 kWh 0 kWh 0,1 kWh
Total hora: 0,8 kWh 0,4 kWh 0,6 kWh 0,2 kWh


En aquest cas si agafem tota l’hora, hem utilitzat de la xarxa 0,6 kWh i l’energia injectada ha sigut de 0,2 kWh. Aplicant el balanç horari ens surt com si només haguéssim utilitzat de la xarxa 0,4 kWh.

*** 

Tant en un exemple com en l’altre, el resultat és que a les lectures de kWh utilitzats i a les lectures d’injecció a la xarxa que ens envia la distribuïdora, han de venir modificades amb ajustos per tal que es tingui en compte la suma de tots els balanços de totes les hores, segons el període de facturació en qüestió.

Alerta! No s’ha de confondre el balanç net horari amb la compensació simplificada d'excedents.

Enllaços relacionats

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte