El butlletí elèctric

El butlletí elèctric és un document que certifica que la instal·lació elèctrica es troba en bon estat i compleix la normativa vigent en matèria de seguretat. 

Segons la comunitat autònoma aquest document pot anomenar-se de diferents maneres (Documento de Revisión Periódica, Boletín Azul, Butlletí d'instal·lació elèctrica, etc.).

Aquest document l'ha d'emetre un electricista homologat i recull les característiques de la instal·lació com, per exemple, la potència màxima instal·lada, la que podria admetre, etc. 

En el cas d'habitatges, en general,  aquests documents tenen vigència durant 20 anys o fins que es realitza alguna modificació a la instal·lació (en aquest cas anirà acompanyada d'un nou butlletí elèctric).

El preu d’aquest butlletí pot variar segons el professional, sempre és recomanable demanar diferents pressupostos. Com a referència, sol estar entre 100-200€; excepte si es detecten anomalies que necessiten una actuació més important.

Cal tenir en compte que fer una revisió cada 20 anys de la teva instal·lació elèctrica, potser no és mala idea. Tindràs la seguretat que la instal·lació de casa teva funciona correctament i en cas que es detecti algun problema ho podràs corregir abans de que causi un desperfecte major.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte