L'empresa de distribució elèctrica

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

Les empreses de distribució d’electricitat

L’empresa distribuïdora és propietària de la xarxa elèctrica de distribució de la seva zona d’actuació.  

És l’encarregada que arribi el corrent a tots els punts a través del seu cablejat, de mantenir-lo i vetllar pel bon funcionament de la xarxa de distribució, per tant, és l’empresa que has d’avisar si hi ha alguna avaria a la teva xarxa o si et quedes sense llum. També s’encarrega de prendre les lectures dels comptadors dels punts de subministrament i enviar-les a la comercialitzadora.

Responsabilitats de les distribuïdores:

  • Manteniment de la xarxa de baixa tensió per garantir un bon subministrament elèctric a tots els habitatges, locals, equipaments, petita i mitjana indústria...
  • Enviament de lectures a la comercialitzadora i instal·lació i manteniment del comptador si està en règim de lloguer (majoria dels casos).
  • Vetllar per la vigència del butlletí elèctric de totes les instal·lacions on fan arribar subministrament elèctric.
  • Acceptar/rebutjar i efectuar les modificacions contractuals dels punts de subministrament que tramita la comercialitzadora arran de les sol·licituds del client.
  • Acceptar/rebutjar un canvi de comercialitzadora. Petició que tramita la comercialitzadora arran de les sol·licituds del client.

És possible canviar d’empresa distribuïdora?

No, la distribuïdora depèn de la zona on vius. Aquesta és la propietària de la xarxa existent i ara per ara la llei determina que no es pot canviar.

Distribució territorial de les grans distribuïdores Espanyoles

Telèfon de contacte de les principals distribuïdores

E-Distribución: 900 878 119

I-DE: 900 171 171

UFD: 900 111 999

E-Redes: 900 907 003

Viesgo Distribución: 900 505 249

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte