L'empresa de distribució elèctrica

Les empreses de distribució d’electricitat

L’ empresa distribuïdora és propietària de la xarxa elèctrica de distribució de la seva zona d’actuació.  

És l’encarregada que arribi la corrent a tots els punts a través del seu cablejat, de mantenir-lo i vetllar pel bon funcionament de la xarxa de distribució, per tant, és l’empresa que has d’avisar si hi ha alguna avaria a la teva xarxa o si et quedes sense llum. També s’encarrega de prendre les lectures dels comptadors dels punts de subministrament i enviar-les a la comercialitzadora.

Responsabilitats de les distribuïdores:

  • Manteniment de la xarxa de baixa tensió per garantir un bon subministrament elèctric a tots els habitatges, locals, equipaments, petita i mitjana indústria...
  • Enviament de lectures a la comercialitzadora i instal·lació i manteniment del comptador si està en règim de lloguer (majoria dels casos).
  • Vetllar per la vigència del butlletí elèctric de totes les instal·lacions on fan arribar subministrament elèctric.
  • Acceptar/rebutjar i efectuar les modificacions contractuals dels punts de subministrament que tramita la comercialitzadora arran de les sol·licituds del client.
  • Acceptar/rebutjar un canvi de comercialitzadora. Petició que tramita la comercialitzadora arran de les sol·licituds del client.

És possible canviar d’empresa distribuïdora?

No, la distribuïdora depèn de la zona on vius. Aquesta és la propietària de la xarxa existent i ara per ara la llei determina que no es pot canviar.

Distribució territorial de les grans distribuïdores Espanyoles

Telèfon de contacte de les principals distribuïdores

Endesa: 902 50 96 00

Iberdrola: 900 17 11 71

Unión Fenosa: 900 111 999

Cantábrico:  900 907 003

Viesgo (E.On): 900 505 249

Necessites més ajuda? Contacte Contacte