Què és i quina és la finalitat del projecte Generation kWh?

L'objectiu principal de Som Energia és el canvi de model energètic i l’impuls de les fonts netes d’energia per assolir un model 100% renovable. Generation kWh és un sistema innovador d’aportacions que, d’una manera original, permet continuar l’impuls de nous projectes.

Ens organitzem de manera col·lectiva per crear projectes majors i més eficients.

Com funciona? 

  • La persona sòcia realitza un préstec a favor de Som Energia. 
  • El capital mínim a aportar és de 100 euros (Una Acció Energètica). 
  • Som Energia garanteix que el capital del préstec es retornarà totalment en 25 anys. La primera quota de retorn del préstec es farà efectiva dos anys després de l’acceptació del contracte (temps necessari per posar en marxa els projectes de generació). 
  • El capital es retornarà un cop a l’any, repartit en 23 pagues iguals i una última paga del doble de les anteriors. 
  • Cal tenir en compte que sobre la quantitat a retornar es descomptarà la quantitat corresponent a la retenció del 19 % sobre l’estalvi en especie aconseguit en les factures de l’any anterior.
  • El préstec no generarà cap interès a favor de la persona sòcia. Això no obstant, si durant la vigència del contracte hi ha canvis al règim retributiu que impliquin millores pels projectes (alguna subvenció o ajuda, retribució especial, etc.), es podrà aprovar un interès a determinar sempre que no es perjudiqui la viabilitat general dels projectes Generation kWh. 
  • El soci/a que aporti finançament tindrà accés al sistema d’autoproducció col·lectiva durant 25 anys i pagarà un preu corresponent al resultant dels costos de generació de les Plantes (preu Generation kWh), diferent al preu de mercat de l’electricitat.
Per tant, anualment la persona sòcia que participa de la Generation kWh, recuperarà l’anualitat corresponent dels diners aportats, independentment de la producció o de l’ús d’electricitat que hagi fet. I al mateix temps, rebrà a través de la factura elèctrica l’energia autoproduïda al preu Generation kWh.

Com rebré l'electricitat autoproduïda?

L’electricitat generada a les plantes associades, gràcies a les nostres aportacions col·lectives, tindrà una repercussió directa a les factures de tots aquell socis i sòcies que hagin participat i tinguin contractes de llum amb Som Energia. Aquesta autoproducció es veurà reflectida a la factura amb una nova línia al preu Generation kWh.

Podrem decidir a quin contracte, o contractes, volem rebre aquesta autoproducció. En cas de tenir més d’un contracte, la persona sòcia podrà decidir de quina manera reparteix els kWh a preu GenerationkWh en qualsevol moment.

Cal tenir en compte que el retorn energètic es començarà a realitzar una vegada els projectes estiguin en funcionament (12-18 mesos). Per tant, abans d’aquesta data tindrem la possibilitat de fer el repartiment energètic que vulguem.

Si no teniu contractes podeu aprofitar aquest temps que passa des de l’aportació dels diners fins al retorn energètic, per Contractar la llum a Som Energia i així quan arribi el moment ja podreu rebre la vostra autoproducció.
  Més informació al web Generationkwh.org
T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte