Generation kWh: què representa una Acció Energètica?

Cada acció energètica (AE), de 100 €, equival a una quantitat concreta d’energia elèctrica (kWh) en funció de la producció real de les plantes associades.

L’equivalència entre acció energètica i l’electricitat a rebre anualment es determina en funció de la producció real de les instal·lacions renovables vinculades al sistema d’autoproducció col·lectiva (Generation kWh).

Per tant, serà una dada ajustada a la realitat en cada moment, si els projectes generen més aquell mes, la ràtio millorarà. Si és un dia de menys producció, aquesta ràtio es reduirà. Com que en l'actualitat tots els projectes són fotovoltaics, l’assignació a l'hivern és menor i a l’estiu superior.

A causa d’aquesta característica i al fet que la producció real depèn també de l’hora del dia (per exemple, a les hores centrals del dia, la producció fotovoltaica sol ser la màxima), també en depèn l’assignació per trams horaris, segons tarifa.

Per exemple, per al global de l’any 2019:

  • La tarifa 2.0A va tenir una ràtio de 167,9 kWh/ AE.
  • La tarifa 2.0DHA, l’energia assignada a cada període va ser per a P1: 114,1 kWh/AE i per al  P2: 53,8 kWh/AE.

Si vols més informació, el mètode de càlcul concret s’especifica a l’Annex I i Annex II de les Condicions generals del contracte d’adhesió al projecte Generation kWh.


T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte