Generation kWh: hi ha una quantitat mínima o màxima a aportar?

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

Per participar en el Generation kWh, l’import mínim a aportar en préstec és de 100 euros. No hi ha una quantitat màxima a prestar, però és recomanable que no excedeixi l’equivalent a l’electricitat que s’utilitza anualment.

A tenir en compte:

  • Si penses que reduiràs el teu ús energètic total durant els pròxims anys, ja que pots adoptar mesures d’eficiència, o bé incorporar un sistema d’autoproducció, és recomanable que et marquis un límit, i aportar l’equivalent al 70 % de l’electricitat que utilitzes actualment, per exemple. En l'enllaç següent pots trobar una petita calculadora que t'ajuda a fer el càlcul ajustat al teu ús anual d'energia.
  • Pots sobrepassar el 100 % del teu ús anual. En aquest cas, amb l’energia que et correspondria a preu Generation kWh i que no has necessitat durant l’any en curs, tens dues opcions: 
    • Assignar a un altre contracte (o contractes) d’electricitat l’energia que et pertoca a tarifa Generation kWh i que no has utilitzat. Pots demanar aquesta assignació extra enviant un correu a info@somenergia.coop
    • No fer-ne res, i valorar el fet que la teva aportació ha ajudat a construir més plantes fotovoltaiques. Això no vol dir que estiguis perdent diners, senzillament que no aprofites el preu que ofereix la tarifa Generation kWh, ja que no necessites comprar i utilitzar aquesta energia de més.

En tots els casos, al cap de 25 anys se t'hauran retornat els diners prestats. D’altra banda, sempre hi ha la possibilitat de demanar un retorn anticipat del préstec, tal com s’estableix al contracte.

Préstec a llarg termini:
Es tracta d’un préstec a llarg termini que no té cap rendibilitat associada. Per tant, és recomanable aportar només aquells diners que no es prevegi necessitar. 

Participar en el Generation kWh significa contribuir a la transformació del model energètic i a l’augment de la producció d’energia a partir de fonts renovables i a mans de la ciutadania.

Anar al web Generationkwh.org.

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte