Generation kWh: està garantit el retorn dels diners en el transcurs dels 25 anys?

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

Sí, Som Energia garanteix a la persona o entitat sòcia la devolució del capital en 25 anys. 

Som Energia, com qualsevol altra empresa, podria arribar a entrar en suspensió de pagaments. En aquesta situació, en termes generals, l'ordre de pagament dels diners pendents seria: primer els deutes amb l'Administració, després deutes amb els treballadors i treballadores, préstecs i crèdits (el Generation kWh està dins la categoria de préstecs i crèdits), títols participatius, capital social voluntari i, finalment, el capital social obligatori.

Des de la cooperativa recomanem fer una aportació econòmica utilitzant només aquells diners que no necessitis a curt o mitjà termini.

Has de tenir en compte els aspectes següents:

  • Es tracta de projectes d'energies renovables, és a dir, projectes a llarg termini, sotmesos a diferents situacions. Les condicions meteorològiques varien cada any i, com que influeixen sobre la producció d’energia elèctrica, podria donar-se el cas que en algun moment l’energia generada fos inferior al que s’havia previst, o que les despeses de manteniment fossin superiors. Això podria afectar el preu de l’energia, que podria ser una mica superior al de l’any anterior (vegeu: Com es calcula el preu de la tarifa Generation kWh?).
  • En segons quins projectes de generació, els tràmits administratius poden endarrerir la posada en marxa. Això podria implicar que, en lloc de començar a gaudir de la tarifa GkWh al cap d’un any, fos una mica més tard (al cap d’un any i mig, per exemple). En tot cas, dependria de la decisió de l’Assemblea General. 
  • L’avantatge d’optar per un sistema d’autoproducció col·lectiva com aquest depèn tant dels costos reals de generar l’electricitat a les plantes associades com de l’evolució del preu de mercat de l’electricitat. Si s’apuja el preu de mercat, serà més avantatjós participar en el Generation kWh, i a la inversa.
  • Els diners aportats al projecte Generation kWh tenen la condició de préstec que fa la persona o entitat sòcia a la cooperativa.
  • Si el fet de participar en el projecte Generation kWh ha comportat un estalvi econòmic, les persones participants hauran de pagar a Hisenda una retenció a compte equivalent al 19 % de l’import d’aquest estalvi. Som Energia avançarà aquest pagament a Hisenda i, posteriorment, el descomptarà del retorn anual que fa a cada persona o entitat participant.
Anar al web Generationkwh.org.

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte