Generation kWh: què passa si utilitzo menys electricitat de la prevista? Podré recuperar l'aportació?

En el contracte de la Generació kWh que una persona sòcia subscriu amb la cooperativa es contemplen diferents situacions que es poden donar en aquest sentit. Per exemple:

  • Si en un mes concret no usa tota l’electricitat Generation kWh a la que té dret, aquesta s’acumula per als mesos següents. És important saber que el balanç es farà anualment, és a dir, no es podrà acumular d’un any a l’altre.
  • En el cas que acabi utilitzant, en un any concret, menys electricitat de la prevista, perdrà l’oportunitat de gaudir d’aquesta electricitat a preu de cost (tarifa Generation kWh). Aquest fet no afecta en absolut a la recuperació íntegra dels diners aportats.

Estem treballant per tal que, en breu, a l’Oficina Virtual es pugui veure el balanç energètic anual. En tot cas, cal tenir present que la persona sòcia podrà:

  • Cedir a d’altres contractes l’energia Generation kWh que li sobra. És a dir, podrà imputar a un contracte del qual n’és titular, o bé a altres contractes que esculli, els seus excedents d’energia a preu Generation kWh. També podrà escollir l’ordre amb què es reparteix aquesta energia, sempre i quan el titular del contracte que se’n beneficia, ho accepti. 
  • Recuperar una part del préstec (deixarà de tenir, aleshores, la part corresponent dels drets associats: l’energia al preu Generation kWh). Aquest punt pot ser útil si la persona, de sobte, preveu necessitar una quantitat d’energia molt inferior a la que utilitzava en el moment de fer l’aportació al Generation kWh. 

En el cas de voler recuperar tota l’aportació, el contracte quedarà cancel·lat i Som Energia retornarà l’import pendent d’amortitzar. Però hi haurà un màxim anual (5% de l’import global pendent d’amortitzar). En cas de superar-se aquest límit, Som Energia podrà ajornar fins a la següent anualitat la devolució d’aquells préstecs que superin l’indicat límit. Aquesta cancellació anticipada del contracte comportarà despeses de gestió de com a màxim un 4% de l’import del préstec pendent d’amortitzar en el moment de la devolució. 

Anar al web Generationkwh.org
T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte