Què passa si utilitzo menys electricitat de la prevista. Podré recuperar la inversió?

En el contracte que subscrivim amb la cooperativa es contemplen diferents situacions que es poden donar en aquest sentit. Per exemple:

  • Si en un mes concret no usem tota l’electricitat Generation kWh a la que tenim dret, aquesta s’acumula pels següents mesos. Es important saber que el balanç es farà anualment, és a dir, no es podrà acumular d’un any a l’altre.
  • En el cas que acabem usant, en un any concret, menys electricitat de la prevista, perdrem la oportunitat de gaudir d’aquesta electricitat a preu de cost (tarifa Generation kWh). Aquest fet no afecta en absolut a la recuperació íntegre dels diners aportats.
Cada dotze mesos, rebrem un informe d'aquest balanç energètic i per tant, podrem decidir què fer: mantenir les accions energètiques que tenim, adquirir-ne més, cedir o retornar-ne una part.

Cal tenir present que la persona sòcia podrà cedir el dret a favor d’un altre soci/sòcia i aquest últim haurà de pagar la quantitat que ambdues parts convinguin.

En el cas de voler recuperar la inversió, el contracte quedarà cancel.lat i l’import pendent d’amortitzar haurà de ser retornat per Som Energia. Però hi haurà un màxim anual (5% de l’import global pendent d’amortitzar). En cas de superar-se aquest límit, Som Energia podrà ajornar fins a la següent anualitat la devolució d’aquells préstecs que superin l’indicat límit. Aquesta cancel·lació anticipada del contracte comportarà despeses de gestió de com a màxim un 4% de l’import del préstec pendent d’amortitzar en el moment de la devolució. 

Anar al web Generationkwh.org

Necessites més ajuda? Contacte Contacte