Generation kWh: què passa si utilitzo menys electricitat de la prevista? Podré recuperar l'aportació?

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

ATENCIÓ!

El projecte del Generation kWh ha aconseguit tot el finançament necessari per tirar endavant les tres plantes de producció d’energia renovable previstes. Un cop aconseguit  l’objectiu marcat, ja no hi ha l’opció de continuar aportant-hi. El fet d’haver assolit el finançament necessari (i que, per tant, ja no s’hi puguin fer més aportacions) no afecta en res les participacions fetes fins ara. En pots llegir la notícia en aquest enllaç.

Si ets una de les persones sòcies que forma part de la Generació kWh, es podria donar el cas que utilitzis menys electricitat de la prevista. Si en un mes concret no fas servir tota l’electricitat Generation kWh a què tens dret, aquesta se t’acumula per als mesos següents. El balanç es farà anualment, és a dir, no en podràs acumular d’un any per l’altre.

En el cas que acabis utilitzant, en un any concret, menys electricitat de la prevista, perdràs l’oportunitat de gaudir d’aquesta electricitat a preu de cost ( tarifa Generation kWh). Aquest fet no afecta en absolut la recuperació íntegra dels diners que vas prestar.

Estem treballant per tal que, ben aviat, a l’Oficina Virtual es pugui veure el balanç energètic anual. En tot cas, cal tenir present que, com a persona sòcia participant del Generation kWh, podràs:

  • Cedir l’energia Generation kWh que et sobra a altres contractes. És a dir, podràs imputar a un contracte del qual ets titular, o bé a altres contractes que escullis, els teus excedents d’energia a preu Generation kWh (sempre que ho accepti la persona titular del contracte que se’n beneficia). També podràs escollir l’ordre amb què es reparteix aquesta energia. 
  • Recuperar la totalitat del préstec. D’aquesta manera, el contracte quedarà cancel·lat i Som Energia et retornarà l’import pendent d’amortitzar. Les Condicions Generals del Generation kWh estableixen un màxim anual que Som Energia podrà retornar: el 5 % de l’import global que la cooperativa té pendent d’amortitzar. Si un any s’arriba a aquest 5 % (perquè moltes persones alhora han demanat recuperar tota l’aportació), qui demani la devolució del préstec després d’haver arribat a aquest 5 %, potser haurà d’esperar-se fins a l’any següent. Es tracta d’una mesura de protecció per al mateix Generation kWh; fins avui, encara no s’ha donat el cas. La cancel·lació anticipada del contracte Generation kWh comportarà despeses de gestió que se’t repercutiran (que en cap cas superaran el 4 % de l’import del préstec pendent d’amortitzar en el moment de la devolució).

Si desitges fer alguna d’aquestes accions, ho pots demanar escrivint un correu electrònic a generationkwh@somenergia.coop.

Web del Generation kWh.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte