Generation kWh: està garantit el retorn dels diners passats els 25 anys?

Si, Som Energia garanteix a la persona sòcia la devolució del capital en 25 anys.

Com que estàs fent una aportació per impulsar projectes de renovables que actualment no tenen incentius per part del Govern, les aportacions econòmiques han de ser a llarg termini. És per això, que es realitza un contracte a 25 anys. És la manera de poder garantir que els mateixos projectes tenen la capacitat de retornar els diners aportats.

Des de la cooperativa, recomanem fer una aportació econòmica utilitzant aquells diners que no necessitis a curt o mig termini.

Has de tenir en compte els següents aspectes:

  • Parlem de projectes d'energies renovables, és a dir, projectes a llarg termini, sotmesos a diferents situacions.
  • Les condicions meteorològiques varien cada any i tindran la seva influència sobre la producció.
  • En segons quins projectes de generació els tràmits administratius poden endarrerir la posada en marxa.
  • Es parteix de la base de la inexistència de primes per a la venda d'energia renovable.
  • L’avantatge d’optar per un sistema d’autoproducció col·lectiva com aquest depèn tant dels costos reals de generar l’electricitat a les plantes associades com de l’evolució del preu de mercat de l’electricitat. Si puja el preu de mercat serà més avantatjós participar en el Generation kWh, i viceversa.
  • Els diners aportats al projecte GenerationkWh no estan coberts pel Fons de Garantia Bancari gestionat pel Banc d'Espanya.
  • Els diners aportats al projecte GenerationkWh tenen la condició de préstec que fa la persona sòcia a la cooperativa.
  • Som Energia, com qualsevol altra empresa, podria arribar a entrar en suspensió de pagaments. En aquesta situació, l'ordre de pagament dels diners pendents seria: primer els deutes amb l'Administració, deutes amb els treballadors i treballadores, préstecs i crèdits, títols participatius, capital social voluntari i, finalment, el capital social obligatori.

* Cal tenir en compte que de la quantitat anual a retornar, es deduirà  l’import corresponen al IRPF de l’estalvi obtingut de l’any anterior

Anar al web Generationkwh.org
T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte