Generation kWh: està garantit el retorn dels diners passats els 25 anys?

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

ATENCIÓ!

El projecte del Generation kWh ha aconseguit tot el finançament necessari per tirar endavant les tres plantes de producció d’energia renovable previstes. Un cop aconseguit  l’objectiu marcat, ja no hi ha l’opció de continuar aportant-hi. El fet d’haver assolit el finançament necessari (i que, per tant, ja no s’hi puguin fer més aportacions) no afecta en res les participacions fetes fins ara. En pots llegir la notícia en aquest enllaç.

Sí, Som Energia garanteix a la persona sòcia la devolució del capital en 25 anys. 

Som Energia, com qualsevol altra empresa, podria arribar a entrar en suspensió de pagaments. En aquesta situació, en termes generals, l'ordre de pagament dels diners pendents seria: primer els deutes amb l'Administració, després deutes amb els treballadors i treballadores, préstecs i crèdits (el Generation kWh està dins la categoria de préstecs i crèdits), títols participatius, capital social voluntari i, finalment, el capital social obligatori.

Des de la cooperativa recomanem fer una aportació econòmica utilitzant només aquells diners que no necessitis a curt o mitjà termini.

Has de tenir en compte els aspectes següents:

  • Es tracta de projectes d'energies renovables, és a dir, projectes a llarg termini, sotmesos a diferents situacions. Les condicions meteorològiques varien cada any i, com que influeixen sobre la producció d’energia elèctrica, podria donar-se el cas que en algun moment l’energia generada fos inferior al que s’havia previst, o que les despeses de manteniment fossin superiors. Això podria afectar el preu de l’energia, que podria ser una mica superior al de l’any anterior (vegeu: Com es calcula el preu de la tarifa Generation kWh?).
  • En segons quins projectes de generació, els tràmits administratius poden endarrerir la posada en marxa. Això podria implicar que, en lloc de començar a gaudir de la tarifa GkWh al cap d’un any, fos una mica més tard (al cap d’un any i mig, per exemple). En tot cas, dependria de la decisió de l’Assemblea General. 
  • L’avantatge d’optar per un sistema d’autoproducció collectiva com aquest depèn tant dels costos reals de generar l’electricitat a les plantes associades com de l’evolució del preu de mercat de l’electricitat. Si s’apuja el preu de mercat, serà més avantatjós participar en el Generation kWh, i a la inversa.
  • Els diners aportats al projecte Generation kWh tenen la condició de préstec que fa la persona sòcia a la cooperativa.
  • Si el fet de participar en el projecte Generation kWh ha comportat un estalvi econòmic, les persones participants hauran de pagar a Hisenda una retenció a compte equivalent al 19 % de l’import d’aquest estalvi. Som Energia avançarà aquest pagament a Hisenda i, posteriorment, el descomptarà del retorn anual que fa a cada participant.
Anar al web Generationkwh.org.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte