Està garantit el retorn dels diners passats els 25 anys?

Si, Som Energia garanteix a la persona sòcia la devolució del capital en 25 anys.

Com que estem invertint per impulsar projectes de renovables que, actualment no tenen cap incentiu per part del Govern, les inversions han de ser a llarg termini. És per això, que fem un contracte a 25 anys. És la manera de poder garantir que els mateixos projectes tenen la capacitat de retornar els diners invertits.

Com sempre recomanem per a totes les inversions de la cooperativa, cal tenir en compte els següents aspectes:

  • Invertir allò que no preveieu necessitar a curt termini.
  • L’avantatge d’optar pel sistema d’autoproducció col·lectiva dependrà tan dels costos reals de generar l’electricitat a les Plantes Associades com de l’evolució del preu de mercat de l’electricitat (si aquest puja l’operació serà més rendible i viceversa).
  • Parlem de projectes d'energies renovables, és a dir, projectes a llarg termini sotmesos a diferents situacions.
  • Les condicions meteorològiques varien cada any i tindran la seva influència sobre la producció.
  • En segons quins projectes els tràmits administratius poden endarrerir la posada en marxa.
  • Es parteix de la base de la inexistència de primes per a la venda d'energia renovable.
  • Els diners invertits no estan coberts pel Fons de Garantia Bancari gestionat pel Banc d'Espanya.
  • Som Energia, com qualsevol altra empresa, podria arribar a entrar en suspensió de pagaments. En aquesta situació, l'ordre de pagament dels diners pendents seria: primer els deutes amb l'Administració, treballadors/es, després els préstecs i crèdits, després els títols participatius, el capital social voluntari i, finalment, el capital social obligatori.
Anar al web Generationkwh.org

Necessites més ajuda? Contacte Contacte