Com puc saber la potència que necessito?

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

La potència contractada és, a grans trets, el que permet utilitzar més o menys aparells elèctrics alhora. Cada aparell requereix una potència determinada (per exemple, 1 kW, o 2,3 kW, o 4 kW…). Així, per exemple, si una llar vol engegar alhora un aparell d’1 kW, un de 3 i un de 0,5, necessitarà com a mínim una potència de 4,5 kW. 

La potència contractada té una gran afectació al cost final de la factura, ja que a cada factura es paga un import per cada kW de potència contractada i per això és important tenir-la ben ajustada a les necessitats del dia a dia.

Si tens una potència contractada massa elevada, estaràs pagant per una cosa que no estàs fent servir; per contra, si tens una potència contractada massa baixa, ho sabràs perquè sovint et saltarà el sistema de control de potència i s'interromprà momentàniament el subministrament d'electricitat fins que no reactivis l’ICP. Això és així excepte en els casos en què es disposa de maxímetre (Tarifa 2.0TD amb elements no interrompibles i tarifes 3.0TD i alta tensió).

La potència contractada òptima depèn dels aparells elèctrics i electrodomèstics que es volen tenir funcionant en un mateix moment. Cal tenir en compte les diferents estacions de l’any; a l’hivern potser es necessita calefacció elèctrica i a l’estiu, aire condicionat. Així doncs, mirant la potència que requereixen els aparells que es volen fer servir a la vegada, es pot calcular quina potència màxima es necessita. Però hi ha altres maneres de saber-ho.

Si “salten els ploms” contínuament (és a dir, si salta el sistema de control de potència), és indicatiu que es necessita una potència superior. I a la inversa: si mai no salten els ploms, possiblement es té una potència més elevada del que cal i, per tant, es podria abaixar. Si els ploms salten dues o tres vegades l’any (i això no suposa un inconvenient), possiblement ja tens la potència òptima per a tu.

Informació de la distribuïdora sobre la potència màxima utilitzada

Des de finals de 2021, a les factures ja apareix la dada de la potència màxima utilitzada. És una dada molt valuosa, útil per ajustar la potència contractada, però cal tenir en compte certs aspectes per tal de no fer canvis innecessaris o que no arribin a la potència òptima, els detallem a continuació.

Si la distribuïdora ens ha enviat la informació, a les factures hi apareix la dada de potència màxima des del juny de 2021, en què hi va haver el canvi de peatges. A partir del juny de 2022, doncs, quan ja hi hagi prou dades, a les factures apareixerà la dada de potència màxima utilitzada durant els últims 12 mesos. En aquest cas, però, no serà una dada gaire útil per si sola, ja que no és la potència màxima de cada mes, sinó la potència màxima feta servir durant tot el període, en el dia en què es va utilitzar més potència. Això no permet saber si aquesta potència màxima va ser un ús d’un moment excepcional (per exemple, un dia especial en què es van posar en marxa molts aparells alhora) o si és la potència que es fa servir regularment en el dia a dia. 

Per saber i ajustar la potència a les necessitats reals, caldrà revisar les potències màximes mes a mes durant tot un any. Per a això, cal accedir al portal de la distribuïdora, que sí que pot oferir aquestes dades (al final d’aquest article trobaràs els enllaços a les principals distribuïdores).

A continuació pots veure un exemple de la potència màxima utilitzada cada mes (una mostra de les dades que trobaràs al portal de la distribuïdora):

En l’exemple, la potència contractada és de 5,5 kW, i a la factura apareixeria que la potència màxima utilitzada dels últims 12 mesos ha estat de 4,8 kW (al mes de novembre). Però aquesta no és la potència òptima: es pot abaixar més.

Com es pot veure, va ser un mes en concret (potser fins i tot un dia en concret) en què la potència màxima va ser de 4,8 kW, ja que la resta de mesos la potència sol ser d’entre 2 i 3,5 kW. Així doncs, en aquest cas, la potència contractada òptima seria d’uns 3 kW (i no pas de 4,8 kW, com es podria pensar mirant només la factura amb la dada global, ni 5,5 kW, la que té contractada). La persona titular d’aquest contracte es podria abaixar la potència contractada de 5,5 a 3 kW, amb l’estalvi econòmic consegüent.

Cal tenir en compte també que hi ha cert marge de tolerància. És a dir, es pot sobrepassar la potència contractada en un 50% sempre que no es faci durant més de 15 minuts. Per exemple, si es té contractada una potència de 4 kW, es podria arribar als 6 kW durant deu minuts. 

Si creus que pots abaixar la potència

Si arribes a la conclusió que tens més potència de la que necessites, pots abaixar-te la potència contractada. En aquest cas, la recomanació és reduir únicament la potència del període punta, i no el del període vall, per dos motius: per una banda, el preu de la potència del període vall és extremadament econòmic (uns 4 euros per kW l’any), per tant, l’estalvi seria ínfim. Per altra banda, convé mantenir la potència del període vall per mantenir els drets d’accés i extensió actuals. Així, si en un futur es necessita més potència al període punta (per exemple, si tens més aparells elèctrics), no caldrà pagar aquests drets, i només s’haurà de pagar el cost del tràmit.

Tingues en compte que contràriament al que passava antigament, què hi havia uns determinats esglaons de potència a contractar, actualment pots escollir qualsevol valor múltiple de 0,1, per exemple 2,3, 2,4, 2,5 kW…, 4,1, 4,2, 4,3 kW…, 7,4, 7,5, 7,6 kW…

Modificar la potència contractada

A aquest altre article del Centre d’Ajuda t’expliquem els costos i com tramitar una modificació de la potència contractada.

En el següent vídeo detallem què és la potència contractada, i també hi pots veure una altra manera (una mica més complexa) de saber quina potència et convé.


Altres casos 

Per a contractes amb tarifa 3.0TD, amb més de 15 kW de potència contractada, consulta aquest enllaç.

Per a contractes de comunitats veïnals amb ascensor, consulta aquest altre enllaç.

Per a contractes amb ascensor sense maxímetre i altres aparells amb potència puntual significativa:

En el cas dels contractes amb ascensors sense maxímetre o amb aparells amb una potència puntual significativa, s’ha de tenir en compte que la potència màxima de què estem parlant durant tot l’article, i la que es mostra a les factures, a l’Infoenergia i als portals de les distribuïdores, és la potència quart horària. És a dir, és la mitjana de totes les potències demanades durant 15 minuts, no pas la potència màxima d’un moment en concret. Això vol dir que els pics de potència que fa servir un ascensor en arrencar no queden reflectits en la potència màxima. Per tant, en aquests casos, o en els casos en què hi hagi un altre aparell que requereixi molta potència durant un període curt de temps, no serà útil guiar-se per la potència màxima (és a dir, la quart horària) a l’hora d’abaixar la potència contractada, ja que aleshores podria ser que cada cop que es fes servir l’ascensor s’interrompés el subministrament elèctric.

A continuació enllacem altres eines que poden ajudar a saber la potència òptima a contractar:

Una altra opció que hi ha és mesurar la potència que estàs fent servir en un determinat moment amb un amperímetre de pinça. En aquest cas, pots contactar amb una empresa electricista perquè t’ajudi.

Els portals de les distribuïdores

Per veure l’ús de potència de cada mes es pot accedir al portal web de l’empresa distribuïdora de la teva zona (si no saps quina és, la pots consultar a la factura). A continuació n’enllacem les principals: 

Portal de I-DE Distribución: https://www.i-de.es/consumidores/web/guest/login

Portal de Viesgo Distribución: https://www.viesgodistribucion.com/acceso

Portal de E-Redes Distribución: https://misconsumos.eredesdistribucion.es/#/

Portal de E-Distribución: https://zonaprivada.edistribucion.com/areaprivada/s/login/?language=es

Portal de UFD Distribución: https://areaprivada.ufd.es/login

Portal unificat de totes les distribuïdores: https://datadis.es/nikola-auth/login

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte