Com saber si la instal·lació és monofàsica o trifàsica

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

De forma general, si observes com són les teves proteccions o interruptors principals del quadre elèctric (IGA, ID o ICP) podràs saber si la teva instal·lació és monofàsica o trifàsica: si hi arriben dos cables, és monofàsica i, si n’hi arriben quatre, és una instal·lació trifàsica. 

Vegem-ho en la imatge a continuació: 

Interruptor general automàtic (IGA)

Als habitatges, el més habitual és que hi hagi una instal·lació monofàsica, tot i que, si es tracta d’edificis antics, pot ser que la instal·lació sigui trifàsica. Una instal·lació trifàsica és la més comuna quan es necessita una potència elevada. També ho és si tenim aparells amb motor (per exemple, una bomba d’aigua, un ascensor…), i és imprescindible si volem connectar qualsevol aparell trifàsic.

En una instal·lació monofàsica arriben dos cables, anomenats fase i neutre. La fase és el cable que porta el corrent (de color marró), i el neutre és el cable de retorn (de color blau) i no té corrent. Un sistema monofàsic utilitza una tensió de 230 V entre la fase i el neutre. 

En canvi, en una instal·lació trifàsica arriben tres cables amb corrent o fases (anomenats R, S i T, que són de color marró, negre i gris) i un cable de retorn o neutre (de color blau). Un sistema trifàsic usa una tensió entre fase i neutre de 230 V i entre fase i fase de 400 V.

Tant en un tipus d’instal·lació com en l’altre, pot ser que hi hagi un cable més, de color groc-verd; és el terra de la instal·lació (el que es coneix com a presa de terra).

Altres interruptors monofàsics i trifàsics que podem observar són:

L’interruptor diferencial (ID)

L'interruptor de control de potència (ICP)

Les instal·lacions bifàsiques

A vegades et pots trobar que la instal·lació del teu punt de subministrament no sigui ni monofàsica, ni trifàsica, sinó bifàsica.

A cop d’ull no es diferencien de les instal·lacions monofàsiques, ja que també arriben dos cables a les proteccions. 

Per diferenciar-les és necessari que personal tècnic electricista faci la comprovació pertinent amb un aparell de mesura o multímetre (o tester). Si la instal·lació és bifàsica, en el moment de mesurar el voltatge entre els dos cables s’obtindrà un valor entre 120 i 130 V. En canvi, si la instal·lació és monofàsica (voltatge entre fase i terra), s’obtindrà un valor aproximat d’entre 220-230 V.

És important que sàpigues si la teva instal·lació és bifàsica, ja que, si vols instal·lar algun element específic com ara un punt de recàrrega per a vehicle elèctric, aire condicionat o aparell d’aerotèrmia, necessitaràs convertir la instal·lació en una de monofàsica (és a dir, amb fase i neutre). 

Amb aquesta finalitat existeixen uns transformadors que converteixen una instal·lació bifàsica en una de monofàsica. Si has d’afegir a la instal·lació un aparell com el que hem comentat, tingues en compte que aquests transformadors poden tenir un import econòmic elevat.

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte