Com saber si la instal·lació és monofàsica o trifàsica

Per saber si tens una instal·lació és monofàsica o trifàsica, cal mirar l 'ICP (Interruptor Control Potència), un dels interruptors que es troben al quadre de llums:

L' interruptor de Control de Potència (ICP) serveix per limitar l'ús de la potència que tenim contractada. Si en algun moment sobrepassem la potència que tenim contractada, saltaran els ploms. També serveix per evitar danys a les instal·lacions elèctriques en cas de sobrecàrregues.

Tipus d'ICP en cas d'instal·lació monofàsica i trifàsica:

Imatge sense llegenda

ICP tipus monofàsic vol dir instal·lació monofàsica.

ICP tipus trifàsic vol dir instal·lació trifàsica.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte