Mecanisme d'ajust del gas (MAG)

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

L’ajust del gas és un mecanisme que té com a objectiu limitar l’impacte del preu del gas sobre el preu de l’electricitat. En aquest article expliquem algus dels aspectes relacionats amb aquest mecanisme:

Per què influeix el preu del gas en el preu de la llum si comercialitzem només energia renovable?

Tal com està dissenyat actualment, el mercat elèctric, és un mercat en el qual conflueix tota l’electricitat produïda per totes les centrals i instal·lacions que hi participen, independentment de la tecnologia que les produeixi, i, per tant, sense tenir en compte si aquestes són d’origen renovable o no.

Aquest funcionament del mercat respon a la lògica que no és possible separar l’energia renovable de l’energia fòssil o nuclear dins la mateixa xarxa de transport i distribució de l’electricitat. 

Recorda que de manera paral·lela, per tal de certificar que l’energia que comercialitzem té el seu origen renovable, es disposa dels certificats de garantia d’origen o GdO. Ho expliquem amb detall en l’article següent: Origen de l’electricitat de Som Energia.

Així, doncs, pel fet de compartir mercat, els preus i costos de les tecnologies no renovables acaben tenint influència en el preu de les energies procedents de fonts renovables. 

Funcionament marginalista del mercat elèctric

Com tot mercat, per definir el preu, el mercat elèctric es regeix per les lleis de l’oferta i de la demanda. 

Ara bé, a diferència d’altres mercats, el preu resultant de l’energia o de cassació, on es creua l’oferta i la demanda, és el que s’aplica per a  totes les tecnologies independentment de si aquestes han fet una proposta de preu menor en el moment de fer la seva oferta. És a dir, si s'estableix un determinat preu, aquest serà el que s'haurà de pagar per tots els tipus d'energia, amb independència de si el seu preu de sortida (i el preu de producció) sigui més baix.

Aquesta manera d’establir el preu, s’anomena en economia funcionament marginalista del mercat.

Sovint el funcionament del sistema fa que el preu de cassació resultant el marquin les tecnologies que utilitzen el gas per generar electricitat i que són les que actualment tenen propostes de preu més altes.

Així, aquest sistema d’establir el preu, en una situació de preus alcista, pot provocar que tecnologies amb ofertes i costos més econòmics, acabin tenint un guany econòmic molt important i que qui compra l’energia al mercat (i de retruc, les persones consumidores finals) hagin de pagar un preu molt més elevat. En el sector, aquest fet s'anomena  guanys caiguts del cel.

Com ajuda el mecanisme d’ajust a reduir el cost de la llum?

El mecanisme d’ajust del gas (MAG) ajuda a reduir el cost de la llum tot limitant aquests beneficis extraordinaris (els guanys caiguts del cel). La manera de fer-ho és limitar el preu de cost del gas usat per les tecnologies gasistes. Aquest fet rebaixa directament el preu final de l’oferta que presenten aquestes empreses al mercat diari. 

Així, cada vegada que la tecnologia que defineix en el preu de cassació és la del gas, el preu del mercat majorista es veu reduït perquè el preu final és inferior al que hauria estat sense aquest mecanisme. Si no hi hagués el mecanisme, el preu de l’electricitat generada a partir de gas s’aplicaria a tota l’energia produïda per altres tecnologies, de manera que augmentarien aquests beneficis caiguts del cel que comentàvem.

Finançament del cost del gas

El factor positiu del MAG és aquesta rebaixa del preu del mercat.

Per contra, cal tenir en compte que la normativa estableix que la diferència entre el preu limitat i el preu de cost real del gas, per les centrals que hagin entrat en funcionament, serà finançat pels agents del mercat que participen en l’adquisició de l’electricitat.

Aquest mecanisme, doncs, apareix com un preu a pagar, amb el benentès, que anteriorment ha ajudat a rebaixar el de l’energia elèctrica resultant, ja que cal fer front als costos extra tan sols pel volum d’energia que ha fet servir el gas.

O dit d’una altra manera: sense el MAG, només que s’hagi generat 1 MWh d’electricitat a partir del gas, a un preu de cassació de per exemple 300 €/MWh, aquest seria el preu per tota l’electricitat. Amb el mecanisme, el preu d'oferta estarà limitat (serà menor), i marcarà el preu de tota l’electricitat; només caldrà pagar la diferència entre el preu ofert i el preu real de producció per 1 MWh d’energia produïda.

Què implica per a Som Energia el MAG?

En el Reial decret llei 10/2022 s’estableix que caldrà pagar el mecanisme d’ajust d’aquella energia el preu del qual no estigués fixada abans del 26 d’abril, sigui amb contractes bilaterals o sigui amb cobertures. En aquesta data, des de la cooperativa havíem comprat gran part de l’energia per als mesos d’estiu abans que el topall del gas fos aprovat per la Unió Europea, i, per tant, pràcticament no hem hagut de pagar el mecanisme d’ajust del gas. 

L’energia que hem comprat pel darrer trimestre de l’any 2022 ja és amb les noves condicions, és a dir, a un preu més baix, però al qual cal afegir el cost del MAG. És per aquest motiu que des de la cooperativa hem d’aplicar un canvi en les nostres tarifes a partir de l’1 d’octubre.

Aquest cost, com que té a veure amb el cost del gas de cada dia, no es pot conèixer amb antelació. Per això, no podem saber els nostres preus finals per avançat. Al mateix temps, sí que podem saber una part dels preus (la que no és el MAG). Com sempre, ho pots veure a l’apartat de tarifes del web.

Com apareixerà el MAG a la factura?

A cada factura apareixerà una línia nova, corresponent al preu del mecanisme d’ajust calculat per Som Energia. A aquesta línia es podrà veure el preu del mecanisme (€ per kWh), l’ús d’energia del període facturat (kWh), els dies del període facturat i l’import final a pagar per aquest concepte. 

En els casos en què el MAG no s’hagi d’aplicar tots els dies del període facturat (per exemple, si la factura comença a mitjans de setembre), a aquesta línia apareixeran les dades referents al període d’aplicació del MAG (des de l’1 d’octubre).

Com calcularem el preu del MAG?

Per als contractes amb tarifa 2.0TD, la més habitual en habitatges i petites empreses, per a cada període de facturació agafarem de referència el preu del mecanisme d’ajust del gas que publica diàriament l'OMIE i en farem una mitjana, que ponderarem segons el consum energètic horari d’una llar tipus (el que s’anomena corba tipus). Aquesta corba és la que facilita Red Eléctrica de España, l’Operador del Sistema, segons la Resolució de 23/12/2021. N’obtindrem un preu, que multiplicarem pel consum total que hagi tingut el contracte en el període facturat.

Per als contractes amb tarifa 3.0TD i tarifes d’alta tensió, el sistema de càlcul és similar: per cada període de facturació agafarem de referència el preu del MAG publicat per l'OMIE i en farem una mitjana. Aquest valor el ponderarem segons la corba tipus de la tarifa 3.0TD, que és diferent de la corba tipus de la tarifa 2.0TD. Igualment, en calcularem un preu, que multiplicarem pel consum que hagi tingut el contracte en el període facturat.

Per als contractes d’entitats i empreses amb gran consum amb tarifa indexada, això no s'aplica, ja que el preu del mecanisme d’ajust del gas ja va inclòs en la fórmula indexada

En tots els casos, com més energia utilitzis, més elevat serà l’import per aquest concepte.

Què passarà amb els períodes horaris? Quan serà més econòmic posar en marxa la rentadora?

Per a la tarifa 2.0TD, els tres períodes horaris (període punta, pla i vall) seguiran sent vàlids. No sabrem amb antelació quin serà el preu, però sí que sabrem que el període vall seguirà sent el més econòmic; el període pla, l’intermedi, i el període punta, el més car. En l’enllaç següent pots trobar uns rellotges per poder identificar visualment els tres períodes.

Per la tarifa 3.0TD i tarifes d’alta tensió també seguiran sent vàlids els horaris i períodes vigents, per la qual cosa els períodes de P1 a P6 mantindran la característica de ser el P1 el més car, i després anar disminuint fins al P6, que és el més econòmic. 

Per què el MAG que apliquem és variable? 

El preu del mecanisme d’ajust del gas que marca l'OMIE (i que hem de pagar com a comercialitzadora) varia molt. Des de Som Energia podríem haver fet una estimació del preu fins a final d’any per poder mantenir les tarifes fixes, però com que el preu del gas pot variar tant, seria probable trobar-nos en una situació en què o bé les persones i entitats sòcies haurien hagut de pagar un preu força superior al que finalment serà (fent que paguessin més del necessari), o bé força inferior (posant en perill la viabilitat de la cooperativa). 

Per això, per tal que el que paguis amb Som Energia sigui el més ajustat possible a la realitat, actualitzarem el MAG a les factures segons el que hagi costat realment a cada període facturat.

Vigència i àmbit del mecanisme d’ajust del gas

El MAG va entrar en vigor el 15 de juny de 2022 ( Reial decret llei 10/2022) i està previst que estigui vigent fins al 31 de maig de 2023.

El mecanisme d’ajust del gas s’aplica a l’electricitat comercialitzada al mercat majorista gestionat per l’Operador del Mercat (OMIE). Com que els sistemes Balear i Canari fixen el preu de l’energia fora de l’OMIE, i aquest mecanisme no els afecta, als contractes de Som Energia d’aquestes comunitats no se’ls aplicarà el mecanisme. 

Si ets de Balears o Canàries i tens el contracte amb una comercialitzadora del mercat regulat, amb la tarifa PVPC és possible que sí que paguis part del mecanisme d’ajust del gas, a causa del funcionament d’aquesta tarifa. Recorda que Som Energia és una comercialitzadora del mercat lliure, i, per tant, no ofereix —ni pot oferir—la tarifa regulada PVPC.

Més informació

Per a més informació pots consultar els enllaços següents:

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte