Origen de l’electricitat a Som Energia

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

Som Energia comercialitza electricitat verda generada a partir de fonts 100 % renovables. Per tal de garantir que l’electricitat comercialitzada és d’origen renovable disposem dels certificats de garantia d’origen o GdO. Aquests certificats s’entreguen a les instal·lacions productores d’electricitat amb fonts renovables, i cada certificat indica quin és el volum d’energia que s’ha generat i entregat a la xarxa. A la vegada, cada instal·lació productora transfereix els seus certificats a l’empresa comercialitzadora que correspongui.

D’aquesta manera podem garantir que som 100 % renovables, ja que els certificats de GdO garanteixen que el 100 % de l’energia que han requerit les persones associades i usuàries ha estat generada per instal·lacions productores d'energia renovable i podem complir el compromís de la cooperativa: visibilitzar la demanda per part de la ciutadania d’unes fonts energètiques (les renovables) enfront d’unes altres (fòssils i nuclears).

Cal tenir en compte que no és possible separar l’energia renovable de l’energia fòssil o nuclear dins la mateixa xarxa de transport i distribució de l’electricitat; per tant, l’electricitat de la xarxa és una barreja de totes les fonts de producció. L’electricitat generada per les plantes de producció de Som Energia no pot fer el camí directe fins a casa de les persones sòcies, però el que des de la cooperativa podem garantir és que la mateixa quantitat d’energia utilitzada per sòcies i clientes quan es connecten a la xarxa ha estat entregada prèviament a aquesta xarxa mitjançant els nostres projectes de generació renovable, o altres projectes col·laboradors que ens transfereixen els seus certificats de garantia.

Per tal que la cooperativa obtingui l’etiqueta de comercialitzadora verda (100 % renovable) cal superar el procediment de certificació que realitza la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència), que és l’organisme encarregat de certificar que el volum d’energia comercialitzada per la cooperativa és equivalent al volum d’energia dels certificats de garantia d’origen obtinguts.

D’on obtenim els certificats de garantia d’origen?

Som Energia treballa per desenvolupar projectes de producció d'energia renovable, especialment en fotovoltaica, eòlica i minihidràulica. Aquests projectes aporten una part dels certificats de garantia d’origen necessaris per al volum d’energia comercialitzada, però no són suficients. 

Així doncs, a banda de fer ús dels certificats de les nostres pròpies instal·lacions, també gaudim de col·laboracions molt apreciades. De manera especial procurem que els productors renovables als quals comprem l’energia siguin de fora de l’oligopoli i estiguin d'acord amb els valors que defensem des de la cooperativa. Prioritzem que siguin certificats obtinguts amb energia eòlica, fotovoltaica i solar termoelèctrica, i és imprescindible que tots els projectes es trobin a la península Ibèrica, Balears o Canàries.

Per a nosaltres és important mostrar aquests proveïdors amb qui hem col·laborat per aconseguir aquests certificats i d’aquesta manera valorar l’origen d’aquesta producció d’electricitat renovable. En la taula següent detallem les principals instal·lacions que ens han ajudat per la certificació de l’any 2020 i de quines instal·lacions renovables provenen els seus certificats de garantia d’origen.

Origen
Tipus de font Projectes Ubicació
Propis de la cooperativa Som Energia Fotovoltaica Plantes solars de la cooperativa Girona, Barcelona, Lleida, València, Ávila, Almería i Sevilla
Biogàs Tractament de purins porcins Torregrossa (Lleida)
Minihidràulica Central de Valteína Peñafiel (Valladolid)
Col·laboracions Socis/es de Som Energia Fotovoltaica Solars cobertes i sobre terreny Repartides pel territori espanyol
Ecooo Fotovoltaica Cobertes solars participades Repartides pel territori espanyol
Enerpal Eòlica Parc eòlic El Raso Fuerte de Valdepero (Palencia)
Enervent Eòlica Parc eòlic Colladetes Perelló (Tarragona)
Sydis Eòlica Parc eòlic Cefiro i Enersos Albacete

La resta de certificats han estat obtinguts a través de representants que transfereixen els certificats i amb els quals es pacta un preu segons l’evolució del mercat.

A final de 2019, a la cooperativa vam començar la tasca de representació a mercat de les plantes de producció renovable (les nostres i les d’aquelles persones o empreses interessades) que consisteix a tramitar la venda de l’energia produïda i la retribució específica per les plantes amb dret a prima. D’aquesta manera, les centrals de producció renovable que confien en nosaltres per vendre l’energia produïda també ens faciliten l'opció d’obtenir els seus certificats de manera més directa, a través d’aquesta collaboració. Algunes de les instal·lacions que han collaborat amb la certificació 100% renovable de Som Energia per a aquest 2020 han estat col·laboracions de plantes representades. Al llarg del 2021 esperem que el volum d’energia representada augmenti considerablement, i també el nombre de certificats que puguem obtenir amb aquesta representació.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte