Origen de l’electricitat a Som Energia

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

Som Energia comercialitza electricitat verda generada a partir de fonts 100­% renovables. Per tal de garantir-ho disposem dels certificats de garantia d’origen o GdO. Aquests certificats s’entreguen a les installacions productores d’electricitat amb fonts renovables, i cada un indica quin és el volum d’energia que s’ha generat i entregat a la xarxa. A la vegada, cada installació productora transfereix els seus certificats a l’empresa comercialitzadora que correspongui.

D’aquesta manera podem afirmar que som 100 % renovables, ja que els certificats de GdO garanteixen que el 100 % de l’energia que han requerit les persones associades i usuàries ha estat generada per installacions productores d'energia renovable i podem complir el compromís de la cooperativa: visibilitzar la demanda per part de la ciutadania d’unes fonts energètiques (les renovables) enfront d’unes altres (fòssils i nuclears).

Cal tenir en compte que no és possible separar l’energia renovable de l’energia fòssil o nuclear dins la mateixa xarxa de transport i distribució de l’electricitat; per tant, l’electricitat de la xarxa és una barreja de totes les fonts de producció. L’electricitat generada per les plantes de producció de Som Energia no pot fer el camí directe fins a casa de les persones o locals de les entitats sòcies. Ara bé, sí que podem garantir des de la cooperativa  que la mateixa quantitat d’energia utilitzada per sòcies i clientes quan es connecten a la xarxa ha estat entregada prèviament a aquesta xarxa mitjançant els nostres projectes de generació renovable, o altres projectes collaboradors que ens transfereixen els seus certificats de garantia.

Per tal que la cooperativa obtingui l’etiqueta de comercialitzadora verda (100 % renovable) cal superar el procediment de certificació de la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència), que és l’organisme encarregat de certificar que el volum d’energia comercialitzada per la cooperativa és equivalent al volum d’energia dels certificats de garantia d’origen obtinguts.

De quines plantes obtenim els certificats de garantia d’origen?

Som Energia treballa per desenvolupar projectes de producció d'energia renovable, especialment en fotovoltaica, eòlica i minihidràulica. Aquests projectes aporten una part dels certificats de garantia d’origen necessaris per al volum d’energia comercialitzada, però no són suficients.  

Així doncs, a banda de fer ús dels certificats de les nostres pròpies instal·lacions, també gaudim de collaboracions molt apreciades. De manera especial procurem que els productors renovables als quals comprem l’energia siguin de fora de l’oligopoli i estiguin en sintonia amb els valors que defensem des de la cooperativa. Prioritzem que siguin certificats obtinguts amb energia eòlica, fotovoltaica i solar termoelèctrica, i és imprescindible que tots els projectes es trobin a la península Ibèrica, Balears o Canàries.

Som Energia representant de mercat

A través de la tasca de representació al mercat de les plantes de producció renovable (les nostres i les d’aquelles persones o empreses interessades), que consisteix a tramitar la venda de l’energia produïda i la retribució específica per les plantes amb dret a prima, obtenim certificats de garantia d’origen 100 % renovable. D’aquesta manera, les centrals de producció renovable que confien en nosaltres per vendre l’energia produïda ens faciliten l'opció de tenir els seus certificats de manera més directa, a través d’aquesta collaboració. 

La resta de certificats s’han obtingut a través d’intermediaris que els transfereixen i amb els quals es pacta un preu segons l’evolució del mercat.

Per a més informació sobre la tasca de representació, pots consultar l’article L'autoproducció amb venda d'excedents.

Ets una entitat o empresa i necessites un certificat de garantia d’origen 100 % renovable?

Com a entitat o empresa potser t’interessa certificar que l’energia que utilitzes per a la teva activitat és d’origen renovable. Això és habitual si es duen a terme auditories o certificacions en gestió ambiental.

Així, des de la cooperativa, amb la certificació de garantia d’origen emesa per la CNMC, podem emetre a la vegada un certificat a les entitats i empreses amb contracte amb Som Energia que ho desitgin. Per fer-ho, emetem un document semblant al que pots veure en aquesta imatge.

Si t’interessa rebre un certificat de garantia d’origen 100% renovable, ens el pots demanar escrivint un correu a empresa@somenergia.coop.

Has de tenir en compte que només podem emetre certificats fins a l’any que tenim certificat oficialment. De manera habitual, la certificació de la CNMC d’un determinat any arriba durant els mesos d’abril o maig de l’any següent, moment en el qual podrem emetre els certificats per a les entitats i empreses que ens ho hagin demanat per a l’any en qüestió.

Si el teu contracte amb Som Energia és posterior i necessites algun tipus de certificat, sempre ens pots demanar un certificat de titularitat per mostrar que l'energia que utilitzes prové d’origen 100 % renovable. Ens el pots demanar, també, al correu empresa@somenergia.coop.

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte