El sistema elèctric i Som Energia

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

Funcionament del sistema elèctric.

El sistema elèctric bàsicament està format per quatre sectors:

 • La producció: Correspon a totes les plantes i centres de generació d’energia elèctrica, des de centrals nuclears, termoelèctriques fins a plantes de biogàs o fotovoltaiques.
 • El transport: Un cop generada l’electricitat es transforma per ser transportada per les línies d’alta tensió, propietat de la Red Eléctrica Española (REE). Aquesta energia arriba a les subestacions transformadores.
 • La distribució: El transport el continua l’empresa distribuïdora, ara per cables de mitja i baixa tensió fins als punts de subministrament. Aquestes installacions de transport són propietat de les empreses distribuïdores.
 • La comercialització: L’empresa que dóna el servei i factura el client és la comercialitzadora. Encarregada de comprar l’energia als mercats majoristes d’electricitat.

Com a usuari/a pots canviar de comercialitzadora, però no de distribuïdora (aquesta és la que hi ha a la nostra zona geogràfica i no es pot escollir).

Som Energia participa tant en la producció d'energia com en la comercialització d’energia renovable, els dos únics mercats que s’han liberalitzat i als quals es pot accedir.

Entitats que regulen el funcionament del sistema elèctric

Són entitats que participen en la gestió, normativa i regulació del funcionament del sistema elèctric:

 • Operador del Mercado Ibérico polo Español (OMIE): Gestiona el mercat diari al port major (espot) d’electricitat de la Península Ibèrica. Web
 • Operador del Mercado Ibérico polo Portugés (OMIP): Gestiona el mercat de futurs d’electricitat de la Península Ibèrica.  Web
 • Red Eléctrica Española (REE):
  • Gestiona i opera les línies transport alta tensió Web
  • És l’operador del sistema: equilibri entre generació i consum Web
 • Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, legisla i regula el sector elèctric. Web
 • Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC): Garanteix la lliure competència i regula tots els mercats i sectors productius de l’economia de l’estat espanyol per protegir als consumidors. Web   Algunes de les seves funcions són:
  • “Cambios de Suministrador”: Supervisa els processos i les comunicacions entre les diferents entitats en canvis contractuals. Web
  • Certifica la producció mitjançant energies renovables i quins dels comercialitzadors les utilitzen Web
T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte