Tipus de punt de mesura: característiques dels comptadors

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

Per saber com se’t factura la potència utilitzada i quina informació tindràs sobre el teu ús energètic, és rellevant conèixer el tipus de comptador i quines característiques té.

Així, el reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric ( RD 1110/2007) estableix els criteris per tal de classificar els comptadors elèctrics segons les característiques del punt de subministrament. 

Aquest reglament defineix també el concepte de punt frontera, que són els punts de connexió entre les diferents parts del sistema elèctric. Per exemple, ho són la connexió entre un punt de generació d’energia elèctrica i la xarxa de transport, entre la xarxa de transport i la distribució, i entre un usuari final i la distribució, entre d’altres. És important conèixer aquest concepte, ja que el tipus de punt frontera i el tipus de comptador estan relacionats.

Així, de més a menys habitual, tenim:

Comptadors tipus 5

 • És l’habitual per a subministraments domèstics.
 • Punts de connexió en els quals la potència contractada en qualsevol període sigui igual o inferior a 15 kW.
 • Punts de connexió d'instal·lacions de generació amb una potència nominal igual o inferior a 15 kVA.

Comptadors tipus 4

 • Punts de connexió en els quals la potència contractada en qualsevol període sigui superior a 15 kW i igual o inferior a 50 kW.

Comptadors tipus 3

 • Els que no puguin classificar-se en una altra categoria.

Comptadors tipus 2

 • Punts de connexió en els quals la potència contractada en qualsevol període sigui superior a 450 kW.
 • Punts de connexió d’instal·lacions de generació amb una potència aparent nominal  igual o superior a 450 kVA.
 • Punts de connexió en els quals l’intercanvi anual d’energia sigui igual o superior a 750 MWh.

Comptadors tipus 1

 • Punts de connexió en els quals la potència contractada en qualsevol període sigui igual o superior a 10 MW.
 • Punts de connexió d’instal·lacions de generació amb una potència aparent nominal igual o superior a 12 MVA.
 • Punts de connexió en els quals l’intercanvi anual d’energia sigui igual o superior a 5 GWh.

Comptadors i telemesura

El reglament, de la mateixa manera que defineix els diferents tipus de comptadors, defineix si la telemesura és obligatòria o no, segons el tipus de comptador.

Això és important tenir-ho present, perquè si disposes de telemesura podràs saber amb més detall quin és el teu ús energètic. Aquesta disponibilitat també condiciona la informació energètica que podem oferir-te a través de l’ Oficina Virtual, en qualitat de comercialitzadora. Has de tenir en compte que com més coneixement tinguis del teu ús energètic, més capacitat d’anàlisi i possibilitat de decisió tindràs. 

En instal·lacions amb comptadors tipus 1 i 2, la telemesura és obligatòria i l’empresa responsable de prendre les lectures és l’operador del sistema, o sigui, REE. 

En instal·lacions amb comptador tipus 3 que no corresponguin a punts frontera de client, la telemesura també és obligatòria.

En instal·lacions amb comptadors tipus 3 que corresponguin a punts frontera de client i tipus 4, la telemesura és opcional. Alternativament, la mesura es fa de manera manual per personal tècnic que es trasllada fins al comptador i que registra les mesures horàries amb un terminal mòbil.

En instal·lacions amb comptadors tipus 5, des del 2019 que haurien de tenir instal·lats comptadors digitals que permetin la telegestió. Per als tipus 3, 4 i 5, l’empresa responsable de prendre les lectures és l’empresa distribuïdora corresponent. Així mateix, les distribuïdores han de compartir els registres horaris directament amb les persones usuàries finals mitjançant un portal web propi.

Telegestió  i telemesura

Que un comptador permeti la telemesura implica que a través d’un dispositiu l’empresa distribuïdora accedeix als diferents registres d’ús d’energia i potència que recull el comptador.

En canvi, la telegestió va una mica més enllà i, a més de recollir les dades d’energia i potència, també permet modificar alguns dels seus paràmetres (períodes horaris, potència contractada, etc.). 

Comptadors i registre de potència utilitzada

Un altre aspecte important relacionat amb els comptadors és com aquests registren la potència utilitzada. Això és especialment rellevant perquè defineix com serà la penalització per excessos de potència en cas que la facturació sigui per maxímetre. 

Els punts de subministrament amb comptadors tipus 1, 2 i 3 disposen d’un seguiment quart-horari i, per tant, la facturació dels excessos de potència es fa mensualment per excessos quart-horaris. És a dir, es mira, de cada quart d’hora del període de facturació en qüestió, si s’ha sobrepassat la potència contractada o no. Si en un quart d’hora s’ha sobrepassat (sigui les vegades que sigui), es factura la penalització una vegada. Si en un quart d’hora no s’ha sobrepassat, no es factura cap penalització.


Pel que fa als punts de subministrament amb comptadors tipus 4 i 5, el seguiment de la potència utilitzada també és per períodes de 15 minuts, però, en aquest cas, el que es calcula és la mitjana de potència utilitzada dins el quart d’hora. Si aquesta mitjana resulta superior a la potència contractada per a algun dels períodes dins el període facturat, llavors s’aplica una penalització.

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte