La tarifa amb Discriminació Horària (DH)

Quan contractem el servei d’electricitat, la tarifa d'accés a la que podem optar ens ve determinada per la potència contractada: les tarifes 2.0 (<10kW de potencia), les 2.1 (Entre 10 i 15 kW) i la 3.0 (>15kW, en baixa tensió).

I dintre de les tarifes 2.0 i 2.1 es pot escollir entre un preu de l’electricitat igual per a totes les hores del dia o bé, un preu que varia segons uns trams horaris establerts, el que es coneix com a tarifes amb Discriminació Horària (DH).

NOTA: Abans aquesta tarifa es coneixia com a tarifa nocturna. Però actualment, el tram horari més econòmic (període Vall) ja no és només durant la nit si no que inclou hores del matí. Resulten per tant vora 14 hores vall!

Els horaris de la Discriminació Horaria.

Quan surt a compte contractar la tarifa amb discriminació horària?

Quant més ús d’electricitat fem durant les hores vall (les que tenen un preu més econòmic per l’energia), més a compte ens resultarà contractar la tarifa amb discriminació horària.

El preu a les hores vall, és gairebé la meitat que el preu “normal” però el preu en hores punta, és només una mica més car que el preu normal.

Si comparem el preu de la tarifa 2.0A “normal” amb el preu de la 2.0DHA, veiem que en el període punta paguem un 15,39% més, però en el període vall, ens estalviem un 44,62% en el preu. Per la 2.1DHA aquesta relació és Punta, 13,79% més car, Vall 44,14% més econòmic.

Taula d'estalvis segons % d'ús en hores vall i segons els preus i horaris actuals:

Per tant, si analitzem els nostres hàbits d’ús d’electricitat és possible que ens compensi tenir discriminació horària. Normalment, si tenim encara que sigui un 25% de l’ús en les hores vall ja ens interessa aquesta tarifa.

I això no és difícil d’assolir ja que tenim elements que funcionen durant tot el dia i per tant, també durant les hores vall (14 hores!). Per exemple, la nevera,  que resulta ser l’electrodomèstic que més electricitat usa al cap de l’any!. Per tant, fàcilment podem pensar que si tenim una mica d’activitat durant les hores del matí o passades les 11h de la nit (fem alguna rentadora, usem l’ordinador, etc.), ens convindria la DH.

Per contra, si tenim cuina elèctrica, per exemple, no serà fàcil escapar de fer-la servir durant les hores punta (coinicideixen amb les hores de més activitat a la casa, entre el dinar i el sopar), s’haurà de mirar bé perquè potser és millor mantenir la tarifa “normal”

Articles que ens poden ajudar:

https://blog.somenergia.coop/tarifas-electricidad-y-sector-electrico/2016/01/quieres-ahorrar-en-tu-factura-de-la-luz/

http://solartradex.com/blog/como-ahorrar-en-la-factura-de-la-luz-ahora/

http://solartradex.com/blog/ahorrar-en-la-factura-de-la-luz-es-muy-simple-pasalo/?/ahorrar-en-la-factura-de-la-luz-es-muy-simple-pasalo/

Necessites més ajuda? Contacte Contacte