Comparació de les tarifes per períodes i indexades

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

A continuació pots veure una comparativa de les tarifes per períodes i les tarifes indexades:

Tarifes per períodes Tarifes indexades
Preus calculats segons el preu d’adquisició de l’energia, majoritàriament a futurs (és a dir, fent acords on ens comprometem a comprar una quantitat determinada d’energia durant els mesos següents, i acordem a quin preu pagarem aquesta energia). Aquests acords ens permeten tenir un preu conegut i assegurar les tarifes durant la seva vigència. Preus establerts segons el preu d’adquisició de l’energia al mercat diari (no se sap amb antelació).
Els preus es coneixen amb antelació. Solen tenir una vigència d’uns mesos: fins que Som Energia els canvia (en aquest cas avisem amb 30 dies d’antelació), o bé fins que la normativa estableix canvis en els imports regulats que integren els preus (ex: IVA, peatges o càrrecs); en aquest cas, els preus s’actualitzen al moment i no es poden avisar amb 30 dies d’antelació. Els preus no es coneixen amb antelació. Cada dia es publiquen els preus majoristes de l'endemà, fet que permet saber les hores més econòmiques i les més cares de l'endemà.
Si el preu diari de l’energia varia, no afecta l’usuari/a.
Si el preu de l’energia al mercat de futurs varia, afectarà a mitjà termini l’usuari/a (es podrà veure reflectit al canvi de tarifes següent).
Si el preu diari de l’energia varia, aquesta variació (a l’alça o a la baixa) es trasllada immediatament a l’usuari/a.


La tarifa 2.0TD períodes té tres preus diferents d’energia segons tres períodes horaris: punta, pla i vall ( aquí en pots trobar els detalls).
Les tarifes 3.0TD períodes i 6.1TD períodes tenen sis preus d’energia que s’apliquen segons horari, temporada i zona territorial (
aquí en podeu trobar els detalls).
Hi ha un preu per a cada dia i cada hora. És a dir, hi ha 24 preus diferents per dia, i cada dia són diferents.
Es pot fer una previsió aproximada del que pot costar una factura del mes següent si es tenen les dades de consum habitual. No es pot fer una previsió realista del cost d’una factura futura, ja que no es coneix amb antelació el preu de l’energia al mercat diari.
Hi ha la possibilitat d’optimitzar la factura traslladant els consums a les hores de període vall. Hi ha la possibilitat d’optimitzar la factura traslladant els consums a les hores en què el preu de l’energia és més reduït i evitant les que el preu és més elevat.
La compensació d'excedents d'autoproducció es fa al preu que estableix la tarifa períodes. El preu sempre és el mateix a totes les hores i períodes. La compensació d'excedents d'autoproducció es fa segons el preu que marca el mercat majorista per a cada hora de cada dia (el marca l'operador OMIE).
Els preus inclouen peatges, càrrecs, i altres conceptes que cal pagar per tenir un contracte de subministrament elèctric.
El preu inclou també el marge per a la viabilitat de la cooperativa (tant a la tarifa per períodes com a la tarifa indexada el marge aplicat és el mateix).
El preu no inclou el Mecanisme d’Ajust del Gas (MAG). Aquest concepte s’afegeix posteriorment a la factura (excepte per a contractes de Balears i Canàries, que estan exempts del MAG). El preu inclou el Mecanisme d’Ajust del Gas (MAG), excepte per a contractes de Balears i Canàries, que estan exempts del MAG).
Tarifa sense permanència. En qualsevol moment pots canviar de tarifa (sempre que la que vulguis estigui disponible) o marxar a una altra comercialitzadora sense pagar penalitzacions.
Condicions regulades a les Condicions generals i particulars. Condicions regulades a les Condicions generals, específiques i particulars de la tarifa indexada.
Tarifes per períodes
2.0TD períodes
3.0TD períodes
6.1TD períodes
Tarifes indexades
  2.0TD indexada Península
  2.0TD indexada Balears
  2.0TD indexada Canàries
  3.0TD indexada Península
  3.0TD indexada Balears
  3.0TD indexada Canàries
  6.1TD indexada Península
  6.1TD indexada Balears
  6.1TD indexada Canàries
T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte