Horaris de la tarifa 3.1A

ATENCIÓ!

La informació que s’explica en aquest article deixarà de ser vàlida des del moment en què s’apliqui el nou sistema de peatges de transport i distribució d’electricitat publicat al BOE via circular de la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència).L’aplicació del nou sistema de peatges de transport i distribució s’ha ajornat fins a l’1 de juny de 2021.

La tarifa 3.1A factura en tres períodes: P1 (Punta), P2 (Pla) i P3 (Vall). Cada període correspon a una franja horària diària on són diferents els preus de l’energia i de la potència:

  •         P1 (període punta): és el període en què la potència i l’energia resulten més cares. Són 6 hores al dia.
  •         P2 (període pla): és el període en què la potència i l’energia no resulten ni més cares, ni més econòmiques. Són 10 hores al dia.
  •         P3 (període vall): és el període en què la potència i l’energia resulten més econòmiques. Són 8 hores al dia.

En aquesta tarifa es pot contractar una potència diferent a cada un dels períodes. Ara bé cal seguir el criteri que la potència sigui ascendent, això vol dir que la potència contractada del període punta P1 ha de ser més petita o igual a la potència contractada del període pla P2 i que la potència del període pla P2 ha de ser més petita o igual que el període vall, P3.

Depèn si és hivern o estiu, i si és laborable o festiu o cap de setmana, els horaris dels períodes són diferents.

Els horaris per la Península són els següents:

Hivern: punta de 17 a 23 h, pla de 8 a 17 h i de 23 a 0 h i vall de 0 a 8 h. Caps de setmana i festius estatals: pla de 18 a 0 h i vall de 0 a 18 h.

Estiu: punta de 10 a 16 h, pla de 8 a 10 h i de 16 a 0 h i vall de 0 a 8 h. Caps de setmana i festius estatals: pla de 18 a 0 h i vall de 0 a 18 h.

Horaris de la Península

A les  Illes Balears s’aplica l’horari d’hivern tot l’any.

A les Illes Canàries:

Hivern: punta de 17 a 23 h, pla de 8 a 17 h i de 23 a 24 h i vall de 0 a 8 h. Caps de setmana i festius estatals: pla de 18 a 24 h i vall de 0 a 18 h.

Estiu: punta de 10 a 16 h, pla de 9 a 10 h i de 16 a 1 h i vall d'1 a 9 h. Caps de setmana i festius nacionals: pla de 18 a 24 h i vall de 0 a 18 h.

Horaris de les Illes Canàries

Recorda que l’horari d’estiu-hivern canvia al mateix moment que canvia l’hora oficial (últim diumenge de març i últim d’octubre)

Necessites més ajuda? Contacte Contacte