Autoproducció amb venda d’excedents

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

Aquest article sobre les modalitats d’autoproducció amb venda d’excedents consta dels apartats següents:

Modalitats possibles per a l’autoproducció amb excedents.

En general, si es disposa d’autoproducció, es generaran excedents susceptibles de ser bolcats a la xarxa. En aquest cas la normativa permet dues modalitats d’autoproducció:

En cap cas es poden combinar aquestes dues modalitats.

Les instal·lacions acollides a la compensació simplificada no venen energia i, per tant, pròpiament dit, no fan cap activitat econòmica. De fet, aquesta simplificació és una de les millores de la normativa vigent respecte del que passava anys enrere.

Passos per vendre energia al mercat elèctric

Per contra, la venda d’energia al mercat elèctric, sí que és considerada una activitat econòmica i, en conseqüència, a diferència de la compensació, és un procediment més complex que requereix els passos següents:

 1. Fer la inscripció al Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica (RAIPRE).
 2. Obtenir la llicència d’activitat (hauràs de consultar-ho amb l’ajuntament del municipi on hi hagi la instal·lació).
 3. Formalitzar el contracte de representació al mercat de venda d’energia.
 4. Complir les obligacions fiscals de la venda d’energia.

Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica (RAIPRE)

Habitualment és la mateixa empresa instal·ladora la que s’encarrega de tramitar el registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica a través del departament d’energia de cada comunitat autònoma.

Llicència d’activitat

Com hem dit, caldrà que consultis com tramitar-ho a l’ajuntament del poble o ciutat on s’ubica la instal·lació.

En els casos en què la titularitat és d’una persona física i la potència no és superior a 100 kW, s’aconsella l’aplicació del procediment simplificat de declaració responsable previst a l’article 69 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Com que són instal·lacions en què l’objectiu principal és l’autoproducció, només les de potència més elevada duran a terme una veritable activitat econòmica per la venda d’excedents. D’aquesta manera, només les instal·lacions la titularitat de les quals sigui una persona jurídica i tinguin una potència superior a 100 kW, han de dur a terme el tràmit complet de sol·licitud de llicència d’activitat.

Contracte de representació al mercat de venda d’energia

La venda de l’energia excedentària d’autoproducció s’ha de fer a través d’una empresa representant de mercat, habitualment una comercialitzadora elèctrica. Aquesta és l’encarregada de dur a terme tots els tràmits necessaris per fer efectiva la venda horària de l’energia:

 • Tràmits amb l’operador del mercat, l’operador del sistema i Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).
 • Gestió de les previsions de venda al mercat diari.
 • Gestió de liquidacions al mercat.
 • Liquidació de retribucions de la CNMC.
 • Tramitació i gestió de les garanties d’origen 100% renovable.
 • Assessorament de novetats en el sector.
 • Tramitació de possibles reclamacions de mesura, gestions amb l’operador del sistema, del mercat i CNMC.

Som Energia oferim el servei de representació al mercat elèctric per a particulars i empreses productores d’energia elèctrica 100% renovable. Si hi tens interès, ens pots escriure a representa@somenergia.coop

Obligacions fiscals de la venda d’energia

La venda d’energia és una activitat econòmica, ja que es genera valor i s’obté una renda o guany. Per tant, cal complir amb les obligacions fiscals i tributàries que es desprenen d’aquesta activitat econòmica, com per exemple l’Impost d’activitats econòmiques (IAE).

Així doncs, si no es té experiència, cal que una gestoria de confiança vetlli per l’acompliment de totes aquestes obligacions i els tràmits que se'n deriven. 

En quins casos és més convenient la modalitat amb venda d’energia?

Les modalitats de venda d’energia seran, en general, més convenients que la compensació simplificada en punts de generació que:

 • Tinguin un excedent superior a tres vegades el volum d’energia utilitzada de la xarxa.
 • Disposin de facilitats per gestionar el dia a dia de l’activitat econòmica.

Si el volum d’energia bolcada a la xarxa no arriba al triple de la utilitzada de la xarxa, la compensació serà suficient per retribuir aquest excedent. A partir d’aquesta proporció, els excedents amb el mecanisme de compensació no s’aprofiten i comença a ser interessant plantejar-se una opció de venda a mercat (o d’autoconsum compartit). 

Ara bé, cal tenir també en compte que la modalitat de venda d’excedents té uns costos addicionals (servei de representació, gestoria, impostos…) i el volum addicional d’energia que s’aprofitarà amb la venda ha de compensar aquests costos. 

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte