Em convé instal·lar bateries o sistemes d'acumulació en una instal·lació d’autoproducció?

[También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri] [Tamén en: galego]

Per decidir si et cal posar bateries o no en una instal·lació autoproductora, cal veure quin tipus d’instal·lació tens. Abans –i a partir de l’ús elèctric actual– has de definir l’objectiu de la teva instal·lació: quin percentatge d’autosuficiència vols aconseguir, quin grau d’independència energètica representa, quin estalvi econòmic en vols obtenir, etc.  

Recorda que si la teva instal·lació és per a un punt de subministrament connectat a la xarxa elèctrica, tenir bateries no és imprescindible, és opcional, ja que en el moment en què no faci sol i no generis energia, podràs utilitzar la que provingui de la xarxa. 

En canvi, si la teva instal·lació d’autoproducció és per un punt aïllat de la xarxa, les bateries són imprescindibles per tal de garantir que tinguis energia en tot moment, també quan la teva instal·lació no en generi. 

Així, per al primer cas, el d’una instal·lació connectada a xarxa, has de tenir en consideració que, fins fa poc, un sistema d’autoproducció correctament dimensionat generava poca energia excedentària, ja que l’objectiu era utilitzar el màxim d’energia en el moment en què es produïa. Actualment, el canvi de normativa permet la compensació simplificada i econòmica dels excedents sense necessitat de donar-se d’alta com a activitat econòmica i, per tant, fa més atractiu i senzill sobredimensionar en part la instal·lació autoproductora, ja que l’energia que generi la instal·lació i que no aprofitis, se’t compensa a la factura d’electricitat amb l’energia que hagis fet servir de la xarxa.  

El servei de Flux Solar s’afegeix a la compensació simplificada d’excedents, i s’aplica a tots els contractes amb autoproducció que tenen aquesta modalitat activa. Això fa que millori l’aprofitament de l’energia excedentària sense necessitat de tenir bateries a la instal·lació.

També hi ha l’opció d’incloure bateries des de l’inici i calcular la grandària de la instal·lació tenint en compte que es disposarà de bateries, per tal de generar suficient energia a fi d’acumular-la i utilitzar-la posteriorment.  

Pros i contres de les bateries

Cal valorar-ho detingudament perquè hi ha pros i contres en la instal·lació de bateries:

A favor de les bateries:  es pot gaudir d’energia d’origen renovable autoproduïda en els moments en els quals no hi ha generació. Això augmenta la independència energètica i afavoreix la descentralització del sistema elèctric. 

També cal valorar que les bateries són un element molt interessant si es pensa en la gestió de l’energia generada, especialment de l’energia excedentària, més enllà d’opcions com ara compartir-la via autoconsum col·lectiu, ja que per exemple, disminueixen les pèrdues d’energia de la xarxa.

A causa de l’augment de la producció fotovoltaica en les hores centrals del dia, amb més radiació solar, la previsió en el mercat elèctric és que el preu de compensació dels excedents tendeixi a anar a la baixa. Quan això es produeixi, tindrà més sentit disposar d’una bateria física.

Aquest últim fet enllaça directament amb el repte que suposa el funcionament intermitent de les energies renovables: a les nits, les plaques fotovoltaiques no produeixen energia; i el vent, per a l’energia eòlica, i l’aigua per a la hidroelèctrica no són elements que es puguin gestionar amb la mateixa facilitat que, per exemple, una central de cicle combinat que funcioni amb gas. La solució a aquest problema, passa, sens dubte, per poder emmagatzemar aquesta energia d’origen renovable, per poder utilitzar-la en moment en què la producció no estigui disponible. És a dir, disposar de bateries permet tenir electricitat generada amb les mateixes plaques en moments en què aquestes no estiguin generant-ne. 

En contra: hi ha l’augment important de preu de la instal·lació, ja que actualment el preu de les bateries pot fer doblar (o més) el preu d’una instal·lació domèstica convencional.  

Cal estimar bé quin possible avantatge econòmic representa: tal com hem dit, a la compensació simplificada dels excedents cal afegir-hi el descompte que es pot obtenir a través del servei Flux Solar

Aquesta valoració econòmica positiva, cal posar-la en relació amb el cost de les bateries per tal de prendre una decisió. Per fer aquest càlcul, has de tenir en compte, entre altres factors, el teu perfil d’ús elèctric horari, així com el preu de l’energia a mitjà termini.  

També cal parar atenció a la problemàtica ambiental i social existent en els països d’on provenen les matèries primeres necessàries per produir les bateries. Algunes organitzacions han denunciat i posat en dubte les condicions laborals de les persones que treballen en l’extracció dels minerals necessaris per fabricar-les [1]. És important, doncs, que si optes per un sistema amb bateries, tinguis present aquest punt, per tal de fer-ne un dimensionament adequat i un ús responsable. 

Finalment, també hauràs de tenir en compte que actualment la vida útil de les bateries és al voltant dels 10-15 anys. 

Cal tenir present que la tecnologia de les bateries està evolucionant a gran velocitat i, en un futur pròxim, aquests dispositius, a banda d’abaixar considerablement de preu i millorar notablement les capacitats i prestacions, també estaran formats per materials no tan escassos en el planeta, menys nocius a escala social i mediambiental i més fàcilment reciclables. 

També s’està imaginant un futur amb bateries compartides, per exemple per un mateix bloc de pisos, barri, etc.  

La informació que compartim pot ser un bon punt de partida per pensar en com ha de ser la instal·lació autoproductora, i si ha de comptar o no amb bateries. Si tens dubtes de tipus tècnic, com que Som Energia no som una enginyeria o instal·ladora de projectes solars, no et podem ajudar directament a determinar els requisits tècnics de la teva instal·lació particular.  

Si t’has inscrit en una de les compres col·lectives que tira endavant la cooperativa, hauràs de fer aquesta consulta directament a l’empresa adjudicatària. Alternativament, pots trobar empreses expertes del sector en aquest cercador.

Altres sistemes d’acumulació 

Una altra manera d’aprofitar l’energia excedentària de la teva instal·lació autoproductora és aprofitant l’emmagatzematge tèrmic.

 L’emmagatzematge tèrmic es pot fer amb un acumulador d’aigua calenta sanitària. El mateix habitatge també es pot entendre com un gran acumulador, si disposa d’un bon aïllament i els materials de construcció són els adequats per tal de poder acumular fred o calor, segons el moment (i evitar haver d’encendre la calefacció al cap d’unes hores, per exemple).

En aquest punt, si es disposa d’un sistema fotovoltaic, pot ser molt interessant combinar-lo amb un sistema d’aerotèrmia, ja que aquestes dues tecnologies funcionen molt bé de manera conjunta.

Bateries dels vehicles elèctrics

Les bateries que incorporen els vehicles elèctrics són un element que també cal tenir en consideració.

Actualment, ja hi ha algun projecte que treballa en l’aprofitament de les bateries d’automòbil que han estat descartades per la reducció de la seva capacitat, com bateries per a instal·lacions autoproductores. Caldrà veure com es concreta aquesta possibilitat en el moment que existeixin suficients vehicles elèctrics vells.

Una altra idea que també hem de veure com evoluciona és el sistema V2G (de l’anglès, Vehicle-to-grid, vehicle a la xarxa) o V2H (de l’anglès, Vehicle-to-home, vehicle a la casa). Aquesta tecnologia permet que la bateria del vehicle elèctric –quan la càrrega d’aquesta és prou important– subministri energia a la xarxa de l’habitatge. Així, la bateria del vehicle elèctric es pot carregar o descarregar segons interessi en cada moment, i afegint prestacions similars a la d’una bateria estacionària. Pot ser una prestació interessant per tal d’aprofitar punts de càrrega en els quals l’energia que se subministri sigui certificada 100 % renovable. 

**** 

[1] Llegeix l’article La bateria, punt feble del vehicle elèctric Opcions [Publicat el 12/09/2018] 

T'ha estat útil, aquest article? Gràcies per les teves valoracions S'ha produït un problema en enviar els vostres comentaris. Si us plau, intenta-ho més tard.

Necessites més ajuda? Contacte Contacte